Menu
  English

  Accountancy voltijd

  • Duur en startmoment

   4 jaar, september

  • Opleidingstype

   Voltijd Bachelor

  • Taal

   Nederlands

  Je houdt van cijfers en je kunt goed samenwerken. Je bent nauwkeurig, kritisch en je krijgt een kick van bedragen die onder de streep precies kloppen.

  Als je kiest voor hbo Accountancy word je een pro met getallen en een aanwinst voor het bedrijfsleven. Accountants zijn gesprekspartners voor ondernemers. Je adviseert de ondernemer, dus social skills zijn voor een accountant belangrijk.
  Je leert hoe de boekhouding werkt en hoe je jaarrekeningen opstelt.

  Elk jaar bestaat uit vier blokken. Je krijgt les van betrokken docenten die weten wie je bent. Je kunt altijd binnenlopen om vragen te stellen. Vanaf jaar één worden mensen uit de praktijk bij de opleiding betrokken en dat merk je bijvoorbeeld door projecten en gastcolleges. Je volgt de basisvakken Externe verslaggeving, Administratieve organisatie en Controleleer en ondersteunende vakken. In jaar vier doe je de OverAll Toets, het landelijk examen waar alle kennis van de bachelor Accountancy samenkomt.

  Bij ons is Accountancy geen specialisme in een later studiejaar, maar vanaf dag één is je focus all things accountancy. Je coach checkt regelmatig of je hulp nodig hebt.

  Dit hbo-diploma geeft je een stevige basis voor een toekomst in de accountancy. Om jezelf accountant te mogen noemen kies je hierna voor de opleiding accountant-administratieconsulent (AA) of registeraccountant (RA).  

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar leg je de basis. In projecten die de praktijk nabootsen werk je aan beroepsproducten zoals een jaarrekening, en leer je de kernvakken: bestuurlijke informatievoorziening/administratieve organisatie, controleleer en externe verslaggeving. Er is veel aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden. 

  Na het eerste jaar

  In jaar twee maak je verder kennis met de beroepspraktijk. Je werkt aan praktijkgerichte projecten om je kennis van de kernvakken te verdiepen, en met mede-studenten een onderzoek op te zetten en uit te voeren. Je leert om verslaggeving te doen met behulp van geautomatiseerde systemen.

  In jaar drie ga je de eerste helft van het studiejaar naar school voor vakken als strategische bedrijfsanalyse, ethiek en financiering. In de tweede helft van het jaar ga je op stage in de praktijk. Je werkt 20 weken bij een accountantskantoor, een interne accountantsdienst van een ministerie of de Belastingdienst, of op de financiële afdeling van een onderneming.

  In jaar vier draait het om het landelijke examen, de Overalltoets (OAT), waarin de drie kernvakken getoetst worden. Daarna doe je je afstudeeropdracht. 

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Vanuit de opleiding zijn er een aantal verplichte keuzevakken, maar daarnaast kun je kiezen uit zo'n driehonderd hogeschoolbrede keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Je kunt zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Begeleiding

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In het derde studiejaar vindt de praktijkstage plaats. De duur van de stage is twintig weken van vier werkdagen. 

   

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  De minor bestaat uit twee onderdelen: de OAT-theorie en een praktijkonderzoek. In het theoriedeel word je voorbereid op de landelijke toets (OAT), door je te verdiepen in vakken als: Bestuurlijke Informatie Voorziening, Administratieve Organisatie en Externe Verslaggeving. In het praktijkdeel maak je een strategische risicoanalyse van een onderneming in de regio Rotterdam en onderzoek je de risico's en bedreigingen, die de doelstellingen van de onderneming in gevaar brengen.

  Kom je er tijdens je hbo-opleiding achter dat studeren je wel ligt en wil je je studiecarriere afsluiten met een masteropleiding gevolgd door de titel van Register Accountant (RA), dan bieden wij in samenwerking met Nyenrode Universiteit een minor aan waar jij al werkt aan onderdelen van jouw pre-master. Met het behalen van de minor verkort je de pre-master. Je boekt hierbij een halfjaar tijdwinst.

   

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  In het vierde jaar werk je gedurende 20 weken individueel aan jouw afstudeeropdracht. Je bent in principe vier dagen per week (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) aanwezig op je afstudeerplek.

  Internationale mogelijkheden

  Het accountantsberoep krijgt een steeds sterker internationaal karakter. Binnen de opleiding bestaan daarom ook mogelijkheden om tijdens de studie al internationale ervaring op te doen. Zo bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan zogenaamde business weeks. Hierbij ga je een week naar een buitenlandse partnerschool om hier in een internationiaal team aan een interessante opdracht te werken. Een meewerk- en/of afstudeerstage in het buitenland behoort ook tot de mogelijkheden. Mogelijkheden genoeg dus om je horizon te verbreden, waarbij je kunt profiteren van een groot netwerk aan internationale contacten over de hele wereld.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Voor de betere, maar vooral, zeer gemotiveerde studenten zijn er uitdagende programma’s waaraan deelgenomen kan worden.

  Het programma van de WO-minor is opgesteld in samenwerking met Nyenrode Universiteit. Na het volgen en succesvol afronden van deze minor, verkort je de pre-master. Je boekt hierbij een halfjaar tijdwinst. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om de studie te upgraden, zoals met een honours degree.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Praktijkvoorbeelden

  Werken aan echte projecten uit de praktijk

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  De bacheloropleiding Accountancy leidt je op voor een baan binnen de financieel-administratieve dienstverlening. Afgestudeerden met een bachelordiploma Accountancy kunnen bijvoorbeeld starten in de functie van assistent-accountant bij een accountantskantoor. Ook kan je aan de slag op de interne accountantsdienst van een grote onderneming, de Belastingdienst of een ministerie. Andere functies op financieel gebied zijn uiteraard ook mogelijk, zoals assistent-controller of uiteindelijk financieel directeur van een onderneming. Het zal hiermee duidelijk zijn dat de bacheloropleiding Accountancy al een volwaardige eindopleiding is waarmee je in het financieel-economische beroepenveld vele kanten op kunt. 

  Doorstuderen

  Om uiteindelijk de titel AA of RA te mogen voeren, moet je na je bachelor doorstuderen. Kies je voor de AA-richting, dan doe je dat aan een hogeschool. Kies je voor de RA-richting, dan ga je naar een universiteit, bijvoorbeeld Nyenrode Business University of Erasmus Universiteit. Vaak kun je kiezen uit een voltijd- of deeltijdvariant.

  Voor alle duidelijkheid: de bacheloropleiding Accountancy is al een volwaardige eindopleiding waarmee je in het financieel-economische beroepenveld vele kanten op kunt.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), mei 2024

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties