Menu English

Sociaal Werk deeltijd

Associate degree

 • Duur en startmoment

  2 jaar, september

 • Opleidingstype

  Deeltijd Associate degree, ook beschikbaar in voltijd

 • Taal

  Nederlands

Wil jij je doorontwikkelen als sociaal werker, een nieuwe uitdaging aangaan en bijdragen aan versterking van het werkveld?

Als sociaal werker bevind je je op het snijvlak van welzijn en gezondheid. Je bent breed inzetbaar en komt in contact met verschillende doelgroepen. Het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van mensen staan daarbij centraal.

Bij de tweejarige deeltijd Associate degree-opleiding Sociaal Werk ontwikkel jij je in twee jaar verder als professional die een waardevolle bijdrage levert aan de maatschappij. Dit doe je in Rotterdam, in een internationale en grootstedelijke context.

Ad Sociaal Werk deeltijd is een praktijkgerichte opleiding: je volgt deze opleiding naast je werk. Dat betekent dat je de dingen die je leert direct toepast in je werk, en andersom. Je hebt iedere week één dag les en je werkt daarnaast tenminste 16 uur.

Je wordt opgeleid tot sociaal werker en leert in en over verschillende contexten. Mensen kunnen met diverse vragen en problemen bij de sociaal werker terechtkomen. Deze vragen en problemen kunnen voorkomen in verschillende deelgebieden zoals: wijkgericht werken, mensen met een verstandelijke of fysieke beperking, ouderenzorg, jeugdzorg, participatie & buurtwerk en vrijwilligerswerk.

"Een waardevolle bijdrage aan de maatschappij."

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van Sociaal Werk

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

In het eerste jaar leer je methodisch werken en krijg je inzicht in hoe jij goed contact kunt maken met cliënten. Daarnaast volg je vakken als levenslooppsychologie, psychopathologie, preventie en professioneel rapporteren en heb je coachlessen waarin je reflecteert op je eigen ontwikkeling. Per week werk je tenminste 16 uur in de praktijk.

Het tweede jaar

In het tweede jaar leer je steeds beter situaties in de praktijk te beoordelen en weet je hoe je kunt handelen in verschillende situaties. Je leert integraal te werken. In de eerste helft van het tweede jaar volg je vakken als wet- en regelgeving, geweld en trauma, trends in de samenleving en begeleiden en interveniëren. Daarnaast heb je net als in het eerste jaar coachlessen waarin je reflecteert op je eigen ontwikkeling. In de tweede helft van het tweede studiejaar werk je aan je afstuderen waarbij je bijvoorbeeld een groot verbeterplan opstelt. Per week werk je tenminste 16 uur in de praktijk.

Werk en studie

Bij deze opleiding stellen we eisen aan je werksituatie. De exacte eisen vind je onder de toelatingsvoorwaarden

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken. Ook kun je kiezen uit het studiesuccesaanbod van Rotterdam Academy, waarbij je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften om je studievaardigheden als hbo’er te verbeteren. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf je opdrachtgever(s) voor je praktijkopdrachten/-stage uitzoeken. Ook met je afstudeeropdracht geef je een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft eigen ideeën over studiedoelen. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op bureau Studentzaken en de studentendecaan van Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten
1 dag les per week
12 uren zelfstudie per week

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepsbeeld

Bij de Ad-opleiding Sociaal Werk word je opgeleid tot sociaal werker. Met je diploma heb je veel baankansen, zoals jongerenwerker, persoonlijk begeleider, wijkteamwerker, preventiewerker, zorgregisseur, activiteitenbegeleider of coördinator vrijwilligerswerk.

Mensen kunnen met diverse vragen en problemen bij de sociaal werker terechtkomen. Deze vragen en problemen kunnen voorkomen in verschillende deelgebieden zoals: wijkgericht werken, mensen met een verstandelijke of fysieke beperking, ouderenzorg, jeugdzorg, participatie & buurtwerk en vrijwilligerswerk.

Als sociaal werker opereer je in de dagelijkse thuisomgeving van mensen en netwerken, zoals familie, school en werk. In deze contexten betekent sociaal werk bijvoorbeeld: het organiseren en verbinden van meer passende mantelzorg, verbeteren van wijkvoorzieningen en verbinden van verschillende culturen.

In de context van gemeenschappen zoals de straat, wijk of het land gaat sociaal werk om vraagstukken over wet- en regelgeving, voorzieningen en de rol van formele instanties en instellingen, het verbinden van verschillende culturen, wijkvoorzieningen, onderwijsvoorzieningen, werkgelegenheid en sociaal beleid.

Doorstuderen

Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

Bekijk je doorstroommogelijkheden

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties