Menu
  English

  Smart Technology voltijd

  Associate degree

  • Duur en startmoment

   2 jaar, september

  • Opleidingstype

   Voltijd Associate degree, ook beschikbaar in deeltijd

  • Taal

   Nederlands

  Lijkt het je leuk om elektrische motoren in te zetten en aan te sturen met behulp van IT? Wil jij je verder ontwikkelen tot technisch professional op hbo-niveau?


  Technologie verandert de wereld. Ontwikkelingen gaan zo snel dat we nog niet weten hoe de wereld er over een paar jaar uitziet. De Associate degree-opleiding Smart Technology stoomt jou klaar voor een baan in de toekomst.

  Bij de tweejarige Ad-opleiding Smart Technology werken we met een geïntegreerd perspectief vanuit werktuigbouwkunde, elektrotechniek, IT en robotisering. Deze opleiding staat in het teken van smart products. Je wordt opgeleid om een opdrachtgever te adviseren over een ontwerp van een smart product, waarbij je rekening houdt met schaalbaarheid en toekomstige ontwikkelingen in de smart technology. Voorbeelden van smart products zijn: een onkruidrobot, een automatisch geleid voertuig, een machine voor de voedingsmiddelenindustrie en een exoskeleton. Daarnaast leer je hoe je een smart product zelf ontwikkelt, van idee tot en met de uitvoering.

  Aan de slag met Industry 4.0.

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar van de opleiding leer je smart products te ontwerpen en te realiseren met behulp van slimme technologie.

  Centraal binnen de opleiding staat praktijkgericht onderwijs. Dit vindt plaats op de RDM-campus. In de zogeheten ‘Werkplaats’ ben je zowel individueel als in groepsverband aan het werk om realistische vraagstukken op te lossen voor echte opdrachtgevers uit de techniek. Je leert een integrale aanpak toe te passen bij het ontwerpen van een geautomatiseerd mechanisch systeem en het bijbehorende regelsysteem.
   
  Het curriculum bevat modules op het gebied van: PLC-techniek, sensortechniek, programmeren, wiskunde, elektronica, aandrijving van systemen, safety, bedrijfsveiligheid en Human Machine Interface.
   
   

  Het tweede jaar

  Tijdens het tweede jaar ontwikkel je je verder binnen vier toepassingsgebieden, de vier topsectoren kenmerkend voor de omgeving van Rotterdam: Smart Manufacturing, AgriTech, Smart Logistics en MedTech. Ook loop je stage bij een bedrijf.
   
  Tijdens het afstuderen laat je zien dat je de kerntaken van de opleiding beheerst

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken. Ook kun je kiezen uit het studiesuccesaanbod van Rotterdam Academy, waarbij je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften om je studievaardigheden als hbo’er te verbeteren. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf je opdrachtgever(s) voor je praktijkopdrachten/-stage uitzoeken. Ook met je afstudeeropdracht geef je een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op het bureau Studentzaken en de studentendecaan van de Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stagelopen

  Je gaat stage lopen bij een bedrijf of organisatie waar smart technology centraal staat. Tijdens de (meewerk)stage ga je werkzaamheden verrichten die betrekking hebben op de kerntaken ontwerpen, adviseren, realiseren en samenwerken, en communiceren. Je formuleert aan het begin van de stage een aantal leerdoelen met betrekking tot het werkveld van smart technology en een aantal persoonlijke ontwikkelingsdoelen. Tijdens het traject schrijf je een verslag, waarin je aantoont dat je aan de verschillende kerntaken hebt gewerkt en waarbij je op je eigen handelen reflecteert.

  Afstuderen

  In semester 4 voer je een afstudeeropdracht uit. Je zoekt zelf een afstudeerplek. Dit kan het bedrijf zijn waar je stage loopt, maar dat hoeft niet. Je stelt een plan van aanpak op en vervolgens ga je een smart product ontwerpen en realiseren. De stappen die je in dit proces doorloopt zijn: oriëntatie, plan van aanpak, onderzoek, testen, conclusie en aanbeveling, en presentatie van het advies.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  4 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroepsbeeld

  Na het afronden van de Ad Smart Technology kun je aan de slag bij kleine en grote organisaties. In de opleiding staan de toepassingsgebieden AgriTech, Smart Logistics, Smart Manufacturing en MedTech centraal. De tuinbouw, de logistiek, de maakindustrie en de zorg zijn in de regio Rijnmond goed gepositioneerd om met verdere integratie van IT in productieprocessen, producten en diensten hun succes te vergroten.

  Enkele voorbeelden per toepassingsgebied:

  Machinebouw, machines voor de voedingsmiddelenindustrie, verpakkingsindustrie, rapid prototyping, montagerobots (cobots)

  Duurzaam kweken van zeewier met zonne-energie, analyse op veredelde gewassen, onkruidrobot, productiestraten ontwerpen, sorteren en verpakken van de producten.

  "Slimme” container, automatisch geleidende voertuigen

  "Slimme” rollator, exoskeleton

  Beroepen

  Met het diploma van Ad Smart Technology op zak heb je goede vooruitzichten op uitdagende technische functies op hbo-niveau, waar veel vraag naar is. Er is grote behoefte aan technici die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken, ontwerpen en produceren van machines en installaties.

  Ad Smart Technology leidt studenten op voor onder andere de volgende beroepen: field engineer/servicemonteur, PLC-engineer/programmeur, project engineer, projectmedewerker automatisering, inbedrijfsteller, mechanical engineer, electrical engineer, IT-specialist industrie, medisch technoloog en R&D project engineer

  Je bent verantwoordelijk voor de automatisering van apparatuur. Je overlegt met de klant en inventariseert de wensen en eisen van de opdrachtgever. In het ontwerp weet je functionaliteit, duurzaamheid en recyclebaarheid te combineren. Je werkt vaak in een multidisciplinair team en draagt (mede)verantwoordelijkheid.

  Je bent verantwoordelijk voor het ontwerp en de aansluiting van elektrakasten. Je weet hoe je systemen veilig kan koppelen aan een bedrijfsnetwerk. Je overlegt met de klant en inventariseert de wensen en eisen van de opdrachtgever.

  Je draagt bij aan het ontwerptraject van instrumenten en machines. Daarbij kunnen alle fases worden doorlopen: van idee, via concept, architectuur, gedetailleerd design, productie, verificatie en validatie tot aan de eerste (serie)productie.Daarnaast speel je een centrale rol bij offreren, initiëren, plannen, coördineren en realiseren van projecten. Je werkt vaak in projectteams, waarbij de werkzaamheden van project tot project kunnen verschillen.

  Doorstuderen

  Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

  Bekijk je doorstroommogelijkheden

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Het onderwijs volg je op de locatie Museumpark. De Werkplaatsprojecten vinden plaats op RDM Campus in Rotterdam of de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties