Menu
  English

  Engineering voltijd

  Associate degree

  • Duur en startmoment

   2 jaar, september

  • Opleidingstype

   Voltijd Associate degree, ook beschikbaar in deeltijd

  • Taal

   Nederlands

  Wil jij je graag verder ontwikkelen tot een technisch professional op hbo-niveau? Met de tweejarige Associate degree-opleiding Engineering kun je aan de slag binnen de werktuigbouwkunde.

  Na het eerste jaar maak je bij Ad Engineering een keuze voor de richting Engineering (mechatronica en constructie) of Maintenance & Mechanics (energie en onderhoud).

  Er bestaat een grote en groeiende behoefte aan technici die slimme producten kunnen ontwerpen en fabriceren, of die productieprocessen overzien en kunnen verbeteren. Bij Ad Engineering verdiep en verbreed je in twee jaar tijd jouw technische kennis, vaardigheden en inzichten op het gebied van de Product Life Cycle.

  Je volgt de opleiding in een technische en dynamische omgeving. Het praktijkgedeelte vindt voor de voltijdstudenten plaats op de RDM-campus, waar je samenwerkt met studenten van het Techniek College Rotterdam (TCR) aan complexe vraagstukken van echte opdrachtgevers.

  Deze tweejarige hbo-opleiding sluit aan bij de eisen en wensen vanuit het bedrijfsleven. Je kansen op de arbeidsmarkt zijn dus groot.

  “Complexe problemen zien, opdelen en oplossen.” 

  In samenwerking met de Dordrecht Academy wordt deze opleiding ook aangeboden in Dordrecht.

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar daarnaast komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar staan de basis van wiskunde, constructie, energietechniek en onderhoud centraal. Ook leer je meer over programmeren, technisch tekenen en materiaalkunde. In de zogenoemde ‘werkplaatsen’ leer je die kennis door middel van projecten toe te passen in de praktijk.

  Het praktijkgedeelte (de werkplaats) vindt plaats op de RDM-campus. Daar werk je samen met studenten van het Techniek College Rotterdam (TCR) aan actuele vraagstukken uit het werkveld. 

  Na het eerste jaar ga je je specialiseren: je maakt een keuze tussen Engineering of Maintenance & Mechanics. 

  Het tweede jaar

  Uitstroomrichting Engineering

  Het doel van deze richting is je te specialiseren in de eerste fasen van de Product Life Cycle. Denk hierbij aan het onderzoeken, ontwerpen en produceren van producten, machines en installaties. Je verdiept je in de wiskunde en volgt vakken als dynamica, productietechniek en constructietechniek. 

  Uitstroomrichting Maintenance & Mechanics

  Het doel van deze richting is je te specialiseren in de laatste fasen van de Product Life Cycle. Denk hierbij aan het onderhoud en het aanpassen en optimaliseren van machines en installaties die 24/7 actief zijn. Je verdiept je in de proceskunde, energietechniek en storingsanalyse. 

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken. Ook kun je kiezen uit het studiesuccesaanbod van Rotterdam Academy, waarbij je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften om je studievaardigheden als hbo’er te verbeteren. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf je opdrachtgever(s) voor je praktijkopdrachten/-stage uitzoeken. Ook met je afstudeeropdracht geef je een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft eigen ideeën over studiedoelen. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op bureau Studentzaken en de studentendecaan van Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Afstuderen

  Het vierde semester (het laatste half jaar) van de opleiding staat in het teken van afstuderen. Je werkt dan een half jaar lang vier dagen per week zelfstandig aan een opdracht van een bedrijf. Op de maandagen ben je op locatie voor bijvoorbeeld afstudeerbegeleiding en voor het volgen van vakken die je voorbereiden op het doorstromen naar de bachelor, of die je voorbereiden op het werkveld. 

   

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  4 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  4 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Alumni

  We vinden het belangrijk contact te onderhouden met oud-studenten om zo de relatie en de interactie met het beroepenveld vorm te geven en uit te bouwen.  

  Blijf op de hoogte en meld je aan voor de LinkedIn-groep Ad Techniek Alumni 

  Beroepsbeeld

  Met een diploma Ad Engineering op zak heb je goede vooruitzichten op uitdagende technische functies op hbo-niveau waar veel vraag naar is. 

  Na de opleiding met uitstroomrichting Engineering kun je binnen de werktuigbouwkunde bijvoorbeeld aan de slag als werkvoorbereider, technisch designer/engineer of prototypebouwer/-tester. Je richt je vooral op de eerste fasen van de Product Life Cycle.

  Na de opleiding met uitstroomrichting Maintenance & Mechanics kun je binnen de werktuigbouwkunde bijvoorbeeld aan de slag als onderhoudsengineer, projectleider of technisch medewerker. Je richt je vooral op de laatste fasen van de Product Life Cycle. 

  Beroepen

  Mogelijke beroepen die je kunt uitvoeren na de uitstroomrichting Engineering:

  In deze functie zorg je voor de meest optimale productiemethode. Je plant middelen, mensen en materialen zodat de orders op tijd worden geleverd. Daarvoor koop je materiaal en werkzaamheden in en geef je werkopdrachten. Je maakt productieplannen, houdt de planning in de gaten en past spoedorders in.

  Je draagt bij aan het ontwerptraject van instrumenten en machines. Daarbij kunnen alle fases worden doorlopen: van idee, via concept, architectuur, gedetailleerd design, productie, verificatie en validatie tot aan de eerste (serie)productie. Daarnaast speel je een centrale rol bij offreren, initiëren, plannen, coördineren en realiseren van projecten. Je werkt vaak in projectteams, waarbij de werkzaamheden van project tot project kunnen verschillen.

  Je bent verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van apparatuur. Je overlegt met de klant en inventariseert de wensen en eisen van de opdrachtgever. In het ontwerp weet je functionaliteit, duurzaamheid en recyclebaarheid te combineren. Je werkt vaak in een team en draagt (mede)verantwoordelijkheid.

  Mogelijke beroepen die je kunt uitvoeren na de uitstroomrichting Maintenance & Mechanics:

  Je bent verantwoordelijk voor het voorkomen, onderhouden en verhelpen van alle voorkomende besturing- en/of mechanische storingen. Je ontwikkelt, beheert en optimaliseert onderhoudsconcepten en onderhoudsplannen van de technische installaties. Ook voer je analyses uit en stel je onderhouds- en bedieningsvoorschriften op.

  Je organiseert het onderhoud (preventief, curatief en predicatief) van installaties. Daarbij houd je rekening met het beleid en kaders voor planning, budget, kwaliteit, kwantiteit, veiligheid, Arbo en milieu. Je stuurt het onderhoud aan en bent het eerste aanspreekpunt voor de klant.

  Als technisch medewerker ben je verantwoordelijk voor een goede werking van de apparatuur. Je kunt zelfstandig werken, hebt een praktische instelling en een groot technisch inzicht. In deze functie stel je onderhoudsplannen op en voert preventief onderhoud uit. Ook controleer je de werking en levensduur van de apparaten. Je lost storingen snel en vakkundig op.

  Doorstuderen

  Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

  Bekijk je doorstroommogelijkheden

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties