Menu English

Meisjes uit de Knoei

Gezonde vriendschapsrelaties bij meisjes uit de bovenbouw van het basisonderwijs stimuleren

Multidisciplinair ontwerpgericht interventie-onderzoek naar de effectiviteit van een gepersonaliseerd eMentalHealth interventieprogramma om gezonde vriendschapsrelaties bij meisjes uit de bovenbouw van het basisonderwijs te stimuleren.

Over het project

Introductie

Het interdisciplinaire consortium ‘Girls united: Fostering positive friendship dynamics for elementary schoolgirls’ social, emotional and academic flourishing’, waarvan Hogeschool Rotterdam met de Kenniscentra Zorginnovatie en Talentontwikkeling penvoerder is, start per 1 augustus 2022 met de RAAK PRO Meisjes uit de Knoei-studie. Projectleiders namens de hogeschool zijn Sander Hilberink, Ron Weerheijm en Patricia Vuijk (penvoerder). De studie heeft een looptijd van vier jaar.

Projectbescrhijving

Sommige meisjes lopen vanwege de aard van hun vriendschappen al tijdens de late kindertijd verhoogde risico’s om een emotie-regulatiestrategie te ontwikkelen die wordt gedomineerd door excessief co-rumineren. Vanuit preventief oogpunt is het daarom erg belangrijk om jongere meisjes te ondersteunen bij het aanleren van gezonde emotie-regulatiestrategieën binnen hun vriendschappen. In de RAAK PRO studie staat de vraag centraal hoe bovenbouwmeisjes van de basisschool met problematische (real-life en online) vriendschapsdynamieken vroegtijdig door schoolprofessionals kunnen worden gesignaleerd en preventief en effectief kunnen worden ondersteund in het bouwen en onderhouden van gezonde vriendschapsrelaties. De wetenschappelijke kennisbasis is op dit moment echter nog beperkt. We onderzoeken daarom met behulp van geavanceerde ecological momentary assessment-technieken de aard van real-life en online dagelijkse (volatiele) vriendschapsdynamieken tussen meisjes, en bestuderen de wisselwerking met hun emotioneel welzijn en schoolfunctioneren en persoonlijkheids- en communicatiekenmerken van meisjes en ouders en factoren in de thuissituatie en klassen van meisjes. We onderzoeken deze verbanden eveneens bij meisjes van ouders met een chronische fysieke beperking, omdat zij mogelijk extra moeilijkheden ervaren bij het bouwen en onderhouden van positieve vriendschappen. 

(Beoogde) resultaten

De resultaten van deze studie voorzien in een solide wetenschappelijk fundament waarmee we vervolgens via co-creatie/co-design tussen wetenschappelijk-klinische experts, schoolprofessionals, ouders en meisjes een gepersonaliseerd, blended eHealth interventieprogramma kunnen ontwikkelen. We ondersteunen basisscholen bij de implementatie van dit programma en onderzoeken de gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit met behulp van een Cluster Randomized Trial. De onderzoeksresultaten worden ingebed in de curricula van betrokken opleidingsinstituten en worden via aangesloten Samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs, Academische Werkplaatsen, Centra voor Jeugd en Gezin en patiëntenorganisaties landelijk toegankelijk en toepasbaar gemaakt voor basisscholen.

Samenwerkingen

Deze studie biedt mogelijkheden voor docenten voor promotietrajecten en biedt mogelijkheden voor studenten van ISO, IvL, IvG en CMI/CMD.

Het consortium bestaat naast Hogeschool Rotterdam uit de Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit, Coventry University, University of Missouri, YipYip, Gemeente Rotterdam, Koers VO, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RIBA, BSI Scholennetwerk, BLICK op Onderwijs, CjG Capelle aan den IJssel, Coachen met Beeld, SBH Nederland, CP Nederland en Dwarslaesie Organisatie Nederland.

ProjectfeitenLooptijd

2022 - 2026


Financiering

SIA RAAK PRO


Lectoraat

Lectoraat Meisjes en mentaal welbevinden & Lectoraat Ondersteuningsbehoeften: Levenslang & Levensbreed

Medewerkers

betrokken bij het onderzoek
  • Ron Weerheijm, Senior Beleidsadviseur Onderwijskwaliteit, Hogeschool Rotterdam
  • Charlotte Amesz, Junior Onderzoeker Kenniscentrum Talentontwikkeling
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen