Menu
  English

  Zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen aan patiënten met onbegrepen gedragingen

  Project van Vitale Delta

  Publicatiedatum: 07 december 2020

  Heftige emoties zoals angst, verdriet en boosheid maken het contact met patiënten regelmatig uitdagend. Verpleegkundigen hebben veelal moeite met patiënten die zelfbeschadigend gedrag vertonen, agressief zijn, veeleisendheid zijn, op negatieve manier om aandacht vragen, afhankelijk zijn, zwart/wit denken, bedriegen, manipuleren of ontremd gedrag vertonen. Recent onderzoek naar de huidige kennis en vaardigheden van verpleegkundigen in het bieden van zelfmanagementondersteuning aan patiënten met voor hen onbegrepen gedragingen ontbreekt tot op heden.

  Toon:

  Projectbeschrijving

  Het project bestaat uit drie onderdelen:

  1. Meervoudige casestudy naar uitdagingen van verpleegkundigen in het ondersteunen van patiënten met onbegrepen gedragingen
  2. Interviewstudie naar de attitudes en ondersteuningsrol van verpleegkundigen werkzaam in het ziekenhuis aan patiënten met suïcidale gedragingen;
  3. Meervoudige reflectieve casestudie naar attitudes van verpleegkunde studenten tegenover patiënten met gedrag dat zij niet begrijpen
  4. Tot slot worden er aanbevelingen gedaan richting het verpleegkundig onderwijs, zodat verpleegkundigen beter toegerust kunnen worden op het bieden van zelfmanagementondersteuning aan patiënten met voor hen onbegrepen gedragingen.

  Verbinding met het onderwijs

  In alle deelprojecten zullen één of meerdere studenten (hbo-v of minor psychiatrie) betrokken worden.