Menu English

Casemanagement dementie; denken in mogelijkheden

Verspreiding en implementatie van resultaten uit projecten VitaDem en SPANkracht vraagt equiperen van casemanagers

Het doel van het project is bijdragen aan kwaliteit van leven en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen van mensen met dementie. Casemanagers spelen daarbij een cruciale rol: Zij helpen hen hun behoeften onder woorden te brengen, te vertalen naar uitvoerbare activiteiten en zij adviseren en motiveren hen een passende interventie te gaan volgen.

Toon:

Lesmodules

voor docenten

Aanleiding voor het ontwikkelen van deze lesmodules waren de bevindingen uit de projecten VitaDem en SPANkracht. In het VitaDem project is een integrale aanpak ontwikkeld en onderzocht, gericht op versterking van de zelfredzaamheid en sociale inclusie van thuiswonende mensen met dementie en hun naasten. In het SPANkracht project is de effectiviteit van het SPANkracht pakket onderzocht bij jonge mensen met dementie en hun naasten. Het SPANkracht-pakket is een praktisch hulpmiddel voor jonge thuiswonende mensen met dementie, om samen met hun naaste en een zorgprofessional tot een zinvolle dagbesteding te komen. Lees de algemene inleiding en bekijk de toolbox.

De modules sluiten geheel aan bij de geactualiseerde Zorgstandaard Dementie

Casuïstiek, creatieve technieken en overig materiaal