Menu
    English

    Casemanagement dementie; denken in mogelijkheden

    Verspreiding en implementatie van resultaten uit projecten VitaDem en SPANkracht vraagt equiperen van casemanagers

    Het doel van het project is bijdragen aan kwaliteit van leven en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen van mensen met dementie. Casemanagers spelen daarbij een cruciale rol: Zij helpen hen hun behoeften onder woorden te brengen, te vertalen naar uitvoerbare activiteiten en zij adviseren en motiveren hen een passende interventie te gaan volgen.

    Toon: