Menu Zoeken English

Casemanagament dementie; denken in mogelijkheden

Verspreiding en implementatie van resultaten uit VitaDem en SPANkracht vraagt equiperen van casemanagers

Het doel is bijdragen aan kwaliteit van leven en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Casemanagers spelen daarbij een cruciale rol: zij helpen hen hun behoeften onder woorden te brengen, en te vertalen naar uitvoerbare activiteiten, zij adviseren en motiveren hen een passende interventie te gaan volgen. Uit onze resultaten bleek dat dementieverpleegkundigen/casemanagers het lastig vinden om de wensen en ideeën van mensen met dementie en mantelzorgers te vertalen in behoeften en doelen, de juiste interventie te kiezen, en te evalueren.

Toon:

Projectbeschrijving

Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) werken in een gezamenlijk project aan de verspreiding van inzichten en nieuwe werkwijzen van twee Memorabel-projecten verspreiden, het VitaDem project voor ouderen met dementie en mantelzorgers en het SPANkracht project voor jonge mensen met dementie.


Het doel is casemanagers/dementieverpleegkundigen leren om wensen en behoeften van mensen met dementie en mantelzorgers te vertalen naar activiteiten, leren denken in mogelijkheden, leren creatief te zoeken naar de best passende oplossing, leren kijken buiten de grenzen van de zorg en vruchtbaar leren samenwerken met andere professionals. Dat betekent ook dat casemanagers preventiever gaan werken en beter aansluiten bij de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers.


Gedurende het project wordt met de opleidingsaanbieders contact gelegd om de trainingsmodulen als een pilot één maal uit te voeren. De bevindingen uit de evaluatie hiervan worden vervolgens verwerkt in de modulen, die daarna beschikbaar komen voor de aanbieders.

Verbinding met het onderwijs

Op dit moment zijn er geen studenten bij het project betrokken.

Mogelijk kunnen studenten in de uitvoering van de pilot meedraaien en bij de aanpassing van de trainingsmodulen ondersteunen. Het kan gaan om studenten van de zorg- en sociale opleidingen, leraren opleiding gezondheidszorg, en ontwerp- en vormgeving.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen