Menu Zoeken English

Meten tot Verbeteren

het aantal verloskundigen / verzorgers voorspellen om één-op-één zorg te bieden aan barende vrouwen.

Door gebruik te maken van een gevalideerd instrument voor het meten van de patiënt-acuïteit kunnen we het aantal verloskundigen / verzorgers voorspellen dat nodig is in de Nederlandse verloskamers om met een hoge mate van nauwkeurigheid één-op-één zorg te bieden aan barende vrouwen.

Introductie

Het doel van dit onderzoek is het selecteren en beoordelen van de geschiktheid van een instrument die de acuïteit van de zwangeren patiënt meet voor gebruik in Nederlandse ziekenhuizen, waardoor het huidige personeelsbestand kan worden vergeleken met de overeengekomen standaard van één-op-één zorg voor barende vrouwen.

Het bieden van veilige, hoogwaardige, vrouwgerichte zorg vormt de kern van de verloskundige zorg. Het niet hebben van voldoende verloskundigen en ondersteunend personeel om dergelijke zorg te verlenen, ondermijnt dit fundament. Het project wordt uitgevoerd door Dr. D. J. Cronie, Docent IvG in samenwerking met verschillende faculteitsleden, studenten en alumni van de Master Physician Opleiding. Het project wordt uitgevoerd vanuit een action-research’ benadering. Het werkveld waar het project wordt uitgevoerd zijn de verloskamers in Nederlandse ziekenhuizen.

Projectbeschrijving

Het project gaat over de veiligheid en kwaliteit in de zorg. In eerste instantie wordt het project in een pilotstudie uitgevoerd in een kleine groep ziekenhuizen in Nederland. Het project wordt uitgevoerd (en is geleid) door verloskundigen zelf. 

Vier jaar geleden heeft het College Perinatale Zorg (CPZ) een landelijke norm voor zorg rondom zwangerschap en bevalling opgesteld (CPZ, 2016), waarin staat dat voor barende vrouwen de maximale patiënt-tot-verloskundige zorgverlener ratio in Nederlandse verloskamers 2:1 moet zijn. Deze standaard zal bij volledige implementatie bindend zijn. De zorgstandaard stelt verder dat barende vrouwen, gedurende hun bevalling één-op-één ondersteuning moeten krijgen van een kraamverzorgende of verpleegkundige.

Veiligheid moet de basis vormen voor de praktijk. Toch ontbreekt het momenteel aan een alomvattende beoordeling van het personeelsbestand op de Nederlandse verloskamers. Hoewel het gebruik van een meetinstrument (voor het meten van de acuïteit van de patiënt) nieuw is in Nederland, is aangetoond dat het in het VK voordelen oplevert. Voor zover ons bekend, is een dergelijke veiligheidsbeoordeling echter niet uitgevoerd op de verloskamers in Nederland.

Doelstellingen van het onderzoek:

 1. Identificeren en selecteren / aanpassen van een geldig meetinstrument voor de acuïteit van de patiënt dat geschikt is voor gebruik in de verloskamers van ziekenhuizen in Nederland.
 2. Om het bestaande personeelsbestand op Nederlandse verloskamers te meten (op basis van de acuïteit  van de patiënt).
 3. Beoordelen van de gemeten personeelsbezetting in relatie tot de zorgstandaard van zorg voor barende vrouwen.

Verbinding met het onderwijs

Binnen het project bestaat er de mogelijkheid  om samen te werken met studenten, alumni (en faculteitsleden) van de Master Physician Assistant Klinisch Verloskundigen opleidingen. Studenten kunnen gebruik maken van data die gegenereerd wordt door het project voor de kernmodulen van hun studie (PICO, Literatuur Studie en Master Thesis).

(Beoogde) resultaten

 • De voorgestelde studie zal resulteren in drie wetenschappelijke artikelen die geschikt zijn voor publicatie in een peer-reviewed tijdschrift.
  • Het eerste artikel beschrijft de literatuuronderzoekfase van het onderzoek.
  • Het tweede artikel beschrijft de selectie / aanpassing van de gekozen meetinstrument en de voorbereiding van de pilotstudie.
  • Het derde artikel beschrijft de bevindingen van de pilotstudie.
 • Na voltooiing van het onderzoek zal een rapport van het verkregen bewijs worden verstrekt. Dit rapport bevat ook een beoordeling van het aantal personeelsleden dat nodig is om één-op-één zorg te verlenen voor barende vrouwen die ervoor kiezen om in Nederlandse ziekenhuizen te bevallen. Het rapport wordt gedeeld met alle relevante belanghebbenden.
 • Het is de bedoeling dat al het studiemateriaal open access zal zijn en dat de bevindingen verspreid zullen worden via lokale, nationale en internationale congressen en (waar van toepassing) sociale media.

Samenwerkingen

Het project wordt uitgevoerd door Dr. D. J. Cronie, docent bij het Instituut voor Gezondheidszorg in samenwerking met verschillende faculteitsleden, studenten en alumni van de Master Physician Opleiding. Het project wordt uitgevoerd vanuit een action-research’ benadering. Het werkveld waar het project wordt uitgevoerd zijn de verloskamers in Nederlandse ziekenhuizen.

 • Master Physician Assistent Klinisch Verloskundige Bachelor VerloskundeKenniscentrum Zorginnovatie
  Deze partijen werken samen binnen het project om een verbeterslag in de gezondheidszorg te maken.
  Voor meer details contact: D.J. Cronie (Project Leader) d.j.cronie@hr.nl of  A. Rosman (Co-supervisor) a.n.rosman@hr.nl

 • Het voorgestelde onderzoek ondersteunt de doelstellingen van het Instituut voor Gezondheidszorg in de zin dat het de professionalisering van het docententeam zal ontwikkelen en ondersteunen en in het bijzonder de studenten van de MPA-cursus (en de bredere studentenorganisatie) ten goede zal komen door hen in staat te stellen deel te nemen aan het onderzoek en hun onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast sluit het voorgestelde onderzoek met de praktijkgerichte aanpak goed aan bij onder andere de missie en visie van het kenniscentrum en bij de onderzoeksagenda van de vereniging van Hogescholen. Onze visie is door alle stakeholders te betrekken bij het proces van het voorgestelde onderzoek, zal leiden tot verbetering van de kwaliteit in de geboortezorg.

Projectfeiten

Looptijd

2021 -  2023

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door middel van een postdoc voucher van Hogeschool Rotterdam

Lectoraat

Lectoraat Audit en registratie

Thema

Integrale zorg

Publicaties

Medewerkers

aangesloten bij dit project
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen