Menu English

Project

Introductie

Het doel van dit onderzoek is het selecteren en beoordelen van de geschiktheid van een instrument die de acuïteit van de zwangeren patiënt meet voor gebruik in Nederlandse ziekenhuizen, waardoor het huidige personeelsbestand kan worden vergeleken met de overeengekomen standaard van één-op-één zorg voor barende vrouwen.

Het bieden van veilige, hoogwaardige, vrouwgerichte zorg vormt de kern van de verloskundige zorg. Het niet hebben van voldoende verloskundigen en ondersteunend personeel om dergelijke zorg te verlenen, ondermijnt dit fundament. Het project wordt uitgevoerd door Dr. D. J. Cronie, Docent IvG in samenwerking met verschillende faculteitsleden, studenten en alumni van de Master Physician Opleiding. Het project wordt uitgevoerd vanuit een action-researchbenadering. Het werkveld waar het project wordt uitgevoerd zijn de verloskamers in Nederlandse ziekenhuizen.

Projectbeschrijving

Het project gaat over de veiligheid en kwaliteit in de zorg. In eerste instantie wordt het project in een pilotstudie uitgevoerd in een kleine groep ziekenhuizen in Nederland. Het project wordt uitgevoerd (en is geleid) door verloskundigen zelf. 

Vier jaar geleden heeft het College Perinatale Zorg (CPZ) een landelijke norm voor zorg rondom zwangerschap en bevalling opgesteld (CPZ, 2016), waarin staat dat voor barende vrouwen de maximale patiënt-tot-verloskundige zorgverlener ratio in Nederlandse verloskamers 2:1 moet zijn. Deze standaard zal bij volledige implementatie bindend zijn. De zorgstandaard stelt verder dat barende vrouwen, gedurende hun bevalling één-op-één ondersteuning moeten krijgen van een kraamverzorgende of verpleegkundige.

Veiligheid moet de basis vormen voor de praktijk. Toch ontbreekt het momenteel aan een alomvattende beoordeling van het personeelsbestand op de Nederlandse verloskamers. Hoewel het gebruik van een meetinstrument (voor het meten van de acuïteit van de patiënt) nieuw is in Nederland, is aangetoond dat het in het VK voordelen oplevert. Voor zover ons bekend, is een dergelijke veiligheidsbeoordeling echter niet uitgevoerd op de verloskamers in Nederland.

Doelstellingen van het onderzoek:

  1. Identificeren en selecteren / aanpassen van een geldig meetinstrument voor de acuïteit van de patiënt dat geschikt is voor gebruik in de verloskamers van ziekenhuizen in Nederland.
  2. Om het bestaande personeelsbestand op Nederlandse verloskamers te meten (op basis van de acuïteit  van de patiënt).
  3. Beoordelen van de gemeten personeelsbezetting in relatie tot de zorgstandaard van zorg voor barende vrouwen.

Verbinding met onderwijs

Binnen het project bestaat er de mogelijkheid  om samen te werken met studenten, alumni (en faculteitsleden) van de Master Physician Assistant Klinisch Verloskundigen opleidingen. Studenten kunnen gebruik maken van data die gegenereerd wordt door het project voor de kernmodulen van hun studie (PICO, Literatuur Studie en Master Thesis).

Onderzoekers

aangesloten bij dit project