Menu Zoeken English

Meten tot Verbeteren

het aantal verloskundigen / verzorgers voorspellen om één-op-één zorg te bieden aan barende vrouwen.

Door gebruik te maken van een gevalideerd instrument voor het meten van de patiënt-acuïteit kunnen we het aantal verloskundigen / verzorgers voorspellen dat nodig is in de Nederlandse verloskamers om met een hoge mate van nauwkeurigheid één-op-één zorg te bieden aan barende vrouwen.

Toon:

(Beoogde) resultaten

  • De voorgestelde studie zal resulteren in drie wetenschappelijke artikelen die geschikt zijn voor publicatie in een peer-reviewed tijdschrift.
    • Het eerste artikel beschrijft de literatuuronderzoekfase van het onderzoek.
    • Het tweede artikel beschrijft de selectie / aanpassing van de gekozen meetinstrument en de voorbereiding van de pilotstudie.
    • Het derde artikel beschrijft de bevindingen van de pilotstudie.
  • Na voltooiing van het onderzoek zal een rapport van het verkregen bewijs worden verstrekt. Dit rapport bevat ook een beoordeling van het aantal personeelsleden dat nodig is om één-op-één zorg te verlenen voor barende vrouwen die ervoor kiezen om in Nederlandse ziekenhuizen te bevallen. Het rapport wordt gedeeld met alle relevante belanghebbenden.
  • Het is de bedoeling dat al het studiemateriaal open access zal zijn en dat de bevindingen verspreid zullen worden via lokale, nationale en internationale congressen en (waar van toepassing) sociale media.

 

Publicaties

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen