Menu
  English

  LARS: Lage Rug Support

  EHealth ondersteuning voor fysiotherapeuten en cliënten in de keuze van de behandeling

  In oktober 2021 start een ZonMW project dat gericht is op cliënten met chronisch aspecifieke lage rugpijn. Samen met fysiotherapeuten, cliënten én studenten wordt er een digitale keuzehulp LARS (=LAge Rug Support) ontwikkelt die cliënten helpt om samen met de fysiotherapeut de beste behandeling te kiezen. Een team van onderzoekers, met studenten uit verschillende minoren (vierdejaars) en derde jaar onderzoekprojecten gaan data verzamelen. Dit wordt gedaan in samenwerking met Hogeschool Utrecht, lectoraat co-design.

  Toon:

  (Beoogde) resultaten

  Beroepspraktijk:

  • Via co-creatie wordt bepaald hoe LARS (Lage Rug Support) eruit moet zien om de tool bruikbaar en toepasbaar te maken in de praktijk voor zowel de client als fysiotherapeut;
  • Een prototype van LARS als digitale keuzehulpmiddel voor de fysiotherapeut en client;
  • Ten minste 12 praktijken en 50 cliënten hebben gewerkt met het prototype LARS.

  Onderwijs:

  • Uitbreiden van het thema lage rugpijn, EHealth (zorgtechnologie) en ‘’shared decision making’’ in het derde en vierde jaars hbo-onderwijs gericht op praktijkgericht onderzoek;

  Wetenschap:

  • Meer inzicht in welke wensen en voorkeuren er zijn (voorspellende factoren) van de fysiotherapeut en client voor de keuze van diverse behandelingen door de inzet van participatieve co-design;
  • Het ontwikkelen van een ‘’Treatment Shared decision making Tool’’ waarbij de CeHRes Roadmap dient als leidraad voor de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van eHealth. Bestaande evidence-based activiteiten, modellen, kaders en methoden afgeleid van persuasive design, participatieve ontwikkeling, human centered design en business modelling dienen als theoretische achtergrond;
  • Artikelen over de verschillende fases zoals het identificeren van wensen en voorkeuren van fysiotherapeut en client, en de ontwikkelen van een prototype LARS en uitvoering van haalbaarheidsstudie;  
  • Symposia.

  Nieuwsbrieven