Menu English

Happy Friends, Positive Minds!-voortgezet onderwijs editie

Longitudinaal onderzoek naar de effectiviteit van een depressiepreventieprogramma voor meisjes in de vroege adolescentie

Met de inwerktreding van de Wet passend onderwijs in 2014 is een zorgplicht voor schoolbesturen van kracht geworden. De zorgplicht is een van de beleidsinstrumenten die de overheid heeft ingezet om verbeteringen tot stand te brengen in het stelsel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Concreet betekent dit dat een school moet zorgen voor een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen.

Toon:

Samenwerking

Vrije Universiteit Amsterdam, Coventry University (Faculty of Health and Life Sciences), Gemeente Rotterdam, Yulius Academie, Subsidie Advies Bureau, samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden, Koers VO

Samenwerkingspartners

  • Prof. Dr. Pol van Lier, hoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen;
  • Dr. Marieke Buil, post-doc Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen;
  • Dr. Kim Bul, research fellow Coventry University (UK), Faculty of Health and Life Sciences;
  • Denis Wiering, programmamanager Jeugdbeleid Gemeente Rotterdam;
  • Dr. Athanasios Maras, leading professional Yulius Onderwjijs & directeur Yulius Academie;
  • Cees Nugteren, directeur Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden;
  • Bertil Boshuizen, directeur Koers VO;
  • Paul Bierhaus en Zita Bebenroth, YipYip.

Financiering

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (40.5.19630.059) en SIA KIEM.

Onderzoekslijn

Optimalisering leerprocessen van Kenniscentrum Talentontwikkeling. Thema: Klassenmanagement (VO).

Looptijd

01-07-2019 t/m 30-06-2024