Menu Zoeken English

Happy Friends, Positive Minds!

Longitudinaal praktijkgericht onderzoek naar de individuele en collectieve opbrengsten van gepersonaliseerde reflectieve coaching om de interpersoonlijke vaardigheden van meisjes met depressieve klachten te verbeteren

Met de inwerktreding van de Wet passend onderwijs in 2014 is een zorgplicht voor schoolbesturen van kracht geworden. De zorgplicht is een van de beleidsinstrumenten die de overheid heeft ingezet om verbeteringen tot stand te brengen in het stelsel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Concreet betekent dit dat een school moet zorgen voor een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen.

Toon:

Schoolprofessionals van samenwerkingsverbanden Noordelijke Drechtsteden en Koers VO worden momenteel in toenemende mate geconfronteerd met leerlingen die depressieve klachten hebben. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst twintig procent van alle jongeren bij de start op de middelbare school veel last heeft van depressieve klachten. Schoolprofessionals zien bij deze leerlingen verlies van veerkracht en zelfvertrouwen, onderprestatie, ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdige schooluitval; een negatieve spiraal waar deze jongeren zonder intensieve ondersteuning vaak niet zelf uitkomen. Daarnaast constateren schoolprofessionals een andere zorgelijke ontwikkeling: leerlingen met depressieve klachten zoeken in hun zoektocht naar verlichting van hun klachten en veerkracht vooral de nabijheid en steun van andere leerlingen met depressieve klachten.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen