Menu English

Maatwerk

Laagopgeleide ouders betrekken bij de geletterde ontwikkeling van hun jonge kind

Publicatiedatum: 24 september 2019

Het doel van het project Maatwerk (Meerwaarde bij de AAnpak voor Taalstimulering en Werken aan Effect tijdens Routines met Ouder-Kind-programma’s) is na te gaan hoe programma’s waarin laagopgeleide ouders worden aangemoedigd de vroege talige en geletterde ontwikkeling van kinderen te stimuleren, beter kunnen worden toegesneden op de behoeften van deelnemende gezinnen. Een consortium van onderzoekers en praktijkpartners heeft belangrijke uitdagingen gedefinieerd bij de implementatie van zulke programma’s en heeft een aantal veelbelovende mogelijkheden geïdentificeerd. In het project willen zij deze veelbelovende mogelijkheden doorontwikkelen en evalueren.

Toon:

Medewerkers betrokken bij dit project