Menu English

Maatwerk

Laagopgeleide ouders betrekken bij de geletterde ontwikkeling van hun jonge kind
Publicatiedatum: 24 september 2019

Het doel van het project Maatwerk (Meerwaarde bij de AAnpak voor Taalstimulering en Werken aan Effect tijdens Routines met Ouder-Kind-programma’s) is na te gaan hoe programma’s waarin laagopgeleide ouders worden aangemoedigd de vroege talige en geletterde ontwikkeling van kinderen te stimuleren, beter kunnen worden toegesneden op de behoeften van deelnemende gezinnen. Een consortium van onderzoekers en praktijkpartners heeft belangrijke uitdagingen gedefinieerd bij de implementatie van zulke programma’s en heeft een aantal veelbelovende mogelijkheden geïdentificeerd. In het project willen zij deze veelbelovende mogelijkheden doorontwikkelen en evalueren.

Toon:

Resultaten

Wat levert het project aan kennis en producten op?
  • Beide deelprojecten resulteren in een serie artikelen in relevante wetenschappelijke tijdschriften (bijvoorbeeld Child Development, Early Childhood Research Quarterly, Early Education and Development, Journal of Early Childhood Literacy, Family Issues).
  • Project B resulteert in een proefschrift.
  • Resultaten van het project worden gedeeld via nationale en internationale wetenschappelijke conferenties op het gebied van (vroege) geletterdheid, ontwikkelingspsychologie, ouderbetrokkenheid en (vroege) educatie (Onderwijsresearchdagen, Conferentie van de Society for Research in Child Development, European Conference on Literacy, Conferentie van de Society for the Scientific Study of Reading, EARLI, Conferentie van de European Society on Family Relations).

  • Van Steensel is lid van het Management Committee van het internationale COST-netwerk ‘Digilitey’ (gesubsidieerd door de EU), waarin onderzoek naar digitale media en het jonge kind centraal staat. Dit netwerk wordt geleid door Prof. Dr. Jackie Marsh (Universiteit van Sheffield), toonaangevend onderzoeker op dit thema. Resultaten van de Deelprojecten B1 (over digitale prentenboeken) en B2 (over digitale praatplaten) over de inzet van digitale media in family literacy-programma’s zullen via dit netwerk verspreid worden.
  • Stichting Lezen is een van de consortiumpartners. Een van de belangrijke taken van Stichting Lezen is om wetenschappelijke kennis te ontsluiten voor de praktijk. Dat doet ze bijvoorbeeld via een website (leesmonitor.nu) waarin resultaten van onderzoek naar leesbevordering op toegankelijke wijze wordtgepresenteerd, via haar onderzoekspublicatiereeks ‘Lezen onderzocht’, via haar tweejaarlijkse wetenschappelijk congres, dat zich richt op zowel onderzoekers als professionals uit praktijk en beleid, en via de organisatie van speciale expertmeetings rond een actueel thema.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen