Menu English

Maatwerk

Laagopgeleide ouders betrekken bij de geletterde ontwikkeling van hun jonge kind

Publicatiedatum: 24 september 2019

Het doel van het project Maatwerk (Meerwaarde bij de AAnpak voor Taalstimulering en Werken aan Effect tijdens Routines met Ouder-Kind-programma’s) is na te gaan hoe programma’s waarin laagopgeleide ouders worden aangemoedigd de vroege talige en geletterde ontwikkeling van kinderen te stimuleren, beter kunnen worden toegesneden op de behoeften van deelnemende gezinnen. Een consortium van onderzoekers en praktijkpartners heeft belangrijke uitdagingen gedefinieerd bij de implementatie van zulke programma’s en heeft een aantal veelbelovende mogelijkheden geïdentificeerd. In het project willen zij deze veelbelovende mogelijkheden doorontwikkelen en evalueren.

Toon:

Doelstelling

Het doel van dit project is na te gaan hoe programma’s waarin laagopgeleide ouders worden aangemoedigd de vroege talige en geletterde ontwikkeling van kinderen te stimuleren, beter kunnen worden toegesneden op de behoeften van deelnemende gezinnen. Een consortium van onderzoekers en praktijkpartners heeft belangrijke uitdagingen gedefinieerd bij de implementatie van zulke programma’s en heeft een aantal veelbelovende mogelijkheden geïdentificeerd. In het project willen we deze veelbelovende mogelijkheden doorontwikkelen en evalueren.

Het voornaamste doel van de instrumenten tijdens het eerste deelproject is pedagogisch medewerkers/gezinscoaches te helpen bestaande routines en hulpbronnen in de thuisomgeving te identificeren en hiervan gebruik te maken om coaching en de keuze van ouder-kindactiviteiten toe te snijden op de situatie van het individuele gezin

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee deelprojecten. Het eerste richt zich op taalactiviteiten in de thuissituatie. Het tweede richt zich op de ontwikkeling van digitale hulpmiddelen bij de uitvoering van ouder-kindactiviteiten.

  1. In het eerste deelproject bouwen we voort op een bestaande benadering, waarin pedagogisch medewerkers en gezinscoaches worden geholpen om laagopgeleide ouders in de context van de voorschool te betrekken bij de mondelinge taalontwikkeling van hun kind (Thuis in Taal).
  2. In het tweede deelproject onderzoeken we de effecten van drie typen activiteiten ontwikkeld om tegemoet te komen aan problemen die ouders kunnen tegenkomen bij de uitvoering van ouderkindprogramma’s: 
    1. We testen de effectiviteit van het gebruik van digitale, geanimeerde prentenboeken als middel voor ouders om gezamenlijke activiteiten aan te gaan met hun kind,
    2. We testen de effectiviteit van een storytelling app die cognitief stimulerende ouder-kindinteracties kan bevorderen en
    3. We testen de effectiviteit van de inzet van activiteiten in de thuistaal voor tweetalige ouders.

 

Verbinding met het onderwijs

De opleidingen Social Work, AD Pedagogisch medewerker en PABO zijn betrokken bij dit onderzoek. Inzichten uit het onderzoek en de beoogde handvatten (aansluiten bij de leefwereld van doelgroepgezinnen, communiceren met deze doelgroep en het ontwerpen van passende taalactiviteiten) die volgen uit deze onderzoeksaanvraag worden verwerkt in deze modules, stages, minor en afstudeerprojecten van de opleidingen Social Work, Ad pedagogisch medewerker en PABO. Daarnaast worden in alle drie de opleidingen stages en afstudeeropdrachten rondom het thema samenwerken met ouders begeleid.