Menu English

Loopbaan en talentontwikkeling van statushouders

Publicatiedatum: 15 oktober 2019

Zowel arbeidsparticipatie als onderwijs blijken belangrijke bevorderende factoren te zijn voor sociale inclusie van statushouders. Werk en onderwijs zijn echter beperkt toegankelijk voor statushouders en zeker werk dat aansluit bij het beroeps- en opleidingsniveau. Dit postdoc-project richt zich op een beter begrip van talentontwikkeling en verloop van arbeidsloopbanen van statushouders in Nederland.

Toon:

De feiten overzichtelijk op een rij

Samenwerking

Het onderzoek is verkend met externe partners zoals de gemeente Rotterdam en het UAF, en binnen Hogeschool met de ISO-onderwijsmanagers en RAC. Vraagsturing zal continueren binnen relevante ISO-leerwerkgemeenschappen.

Bij de gemeente Rotterdam heeft men interesse in het onderzoek omdat men werkt aan een meer integraal plan om statushouders te begeleiden naar werk, waarbij deze inzichten behulpzaam zijn. Bij Hogeschool Rotterdam stromen veel statushouders in als studenten, waarbij de vraag is hoe men deze studenten het beste kan begeleiden naar werk/studie/stage.

Daarnaast is er samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam en internationale samenwerking via het netwerk van European Association of Schools of Social Work (EASSW) en via het learning and action network for refugees: Promoting inclusion, access to information, and successful transition (PIISTON). Waar mogelijk wordt er aangesloten bij het Human Development and Capability Association (HDCA) en het Nederlands-Vlaams Netwerk voor de Capability Approach in het Sociale Domein.

Financiering

Met een postdoc kunnen gepromoveerde onderzoekers twee jaar, twee dagen in de week aan onderzoek werken. Regieorgaan SIA heeft daarvoor een subsidie beschikbaar gesteld aan het hoger onderwijs. Hogeschool Rotterdam kreeg daaruit vier postdocs toebedeeld, maar omdat er vijf kenniscentra (KC) waren, heeft de hogeschool zelf een vijfde gefinancierd onder dezelfde voorwaarden. Elk Kenniscentrum heeft zelf een kandidaat voorgedragen. De hogeschool financiert vanaf heden twaalf postdocs per jaar uit eigen middelen.

Looptijd

juni 2019 - juli 2023

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen