Menu Zoeken English

Loopbaan en talentontwikkeling van statushouders

Publicatiedatum: 15 oktober 2019

Zowel arbeidsparticipatie als onderwijs blijken belangrijke bevorderende factoren te zijn voor sociale inclusie van statushouders. Werk en onderwijs zijn echter beperkt toegankelijk voor statushouders en zeker werk dat aansluit bij het beroeps- en opleidingsniveau. Dit postdoc-project richt zich op een beter begrip van talentontwikkeling en verloop van arbeidsloopbanen van statushouders in Nederland.

Toon:

(Beoogde) resultaten

Sociale professionals richten zich op bevordering van sociale inclusie bij een grote diversiteit aan individuen en groepen. Het onderzoek levert kennis over hoe sociale professionals nieuwkomers, en statushouders in het bijzonder, kunnen ondersteunen bij talentontwikkeling en arbeidsloopbaan.  Daarnaast levert het onderzoek inzicht op hoe Hogeschool Rotterdam statushouders kan ondersteunen bij onderwijs en richting werk of stage.

Over de bevindingen wordt gepubliceerd aan het einde van het postdoconderzoek in 2021:

  • een onderzoekrapport
  • twee peer-reviewed artikelen (open access)
  • een artikel in een vaktijdschrift

De bevindingen worden gedeeld op interne bijeenkomsten voor studenten en docenten en op (internationale) conferenties en bijeenkomsten.

juli 2019               EASSW conference, paper presentation, ‘supporting refugee-students in higher education’        
juli 2019               EASSW conference, Pre-conference, ‘Capabilities and employment integration’
maart 2020         The international Pedagogy Congress, workshop, ‘work related functionings’    

juni 2021             HDCA conference, paper presentation and pre-conference workshop

Publicaties

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen