Menu English

App je Happy

Transdisciplinair leren innoveren, onderzoeken en implementeren van eHealth interventies gericht op preventie van psychische jeugdproblematiek.

eHealth interventies, waaronder serious games en apps, worden steeds vaker ingezet om complexe maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Echter, tot op heden werken studenten en docenten nauwelijks samen aan technologische innovaties. Dit project ontwikkelt innovatief onderwijs zodat de student zich kan bekwamen in: (1) kritisch beoordelen van de kwaliteit van bestaande games en apps; (2) ontwerpen, ontwikkelen en onderzoeken (van onderdelen) van nieuwe serious games en apps; en (3) implementeren van serious games en apps in de directe leefomgevingen van jongeren.

Over het project

Projectbeschrijving

Complexe en hardnekkige maatschappelijke vraagstukken (preventie van jeugdproblematiek; levenslange ondersteuning) vragen om nieuwe, transdisciplinaire oplossingen. De door de Jeugdwet geïnitieerde decentralisatie bijvoorbeeld heeft het zwaartepunt van zorg voor jongeren met psychische problemen verplaatst van gespecialiseerde jeugdhulp naar preventieve en lichtere ondersteuning in de directe leefomgeving. De druk op deze preventieve ondersteuningsvormen neemt toe, aangezien steeds meer jongeren op jongere leeftijd ernstige psychische problemen ontwikkelen. Deze ontwikkelingen stellen hoge eisen aan de competentie-ontwikkeling van professionals. EHealth interventies worden vanwege hun snelle opschalingsmogelijkheden en laagdrempeligheid als oplossing gezien om de druk op het preventieve jeugdveld te verlagen. Serious games en apps steeds vaker ingezet om effectief en efficiënt preventieve impact uit te oefenen op de ontwikkeling van psychische problemen van jongeren. Dit vraagt om een andere skills- en mindset van (toekomstige) professionals. 

 

Projectaanpak

Studenten én docenten van Instituut voor Sociale opleidingen (ISO) en Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI) werken nauwelijks samen aan technologische innovaties. Studenten van beide instituten vinden dat hun opleiding hen onvoldoende toerust om zich competenties voor innoverend en transdisciplinair handelen binnen het sociale of ontwerpdomein eigen te maken. In fieldlabs werken en leren studenten en docenten samen en worden de leeropbrengsten vertaald naar voorstellen voor gerichte curriculumvernieuwing bij CMI en ISO. Waar CMI studenten zich nu richten op het ontwerpen en ontwikkelen van interactieve oplossingen, richten ISO studenten zich nu op het aansluiten bij de doelgroep en inzet van gedragsbeïnvloedingstechnieken. De gedeelde betrokkenheid van studenten biedt kansen om studenten beter op te leiden voor hun toekomstige beroepspraktijk waarbinnen eHealth interventies een steeds grotere rol aanneemt. 

(Beoogde) resultaten

  1. Handboek met de uitgewerkte didactische aanpak in de fieldlabs, wat daarvoor nodig is en wie daarvoor nodig zijn; 
  2. Verrijking curricula met bijbehorend onderwijsmateriaal voor de opleidingen binnen ISO en CMI op het gebied van ontwikkeling, onderzoek en implementatie van eHealth interventies bij jongeren met psychische problematiek. Onderdeel van deze verrijking is ook een wetenschappelijke kennisbasis Ontwikkelingspaden psychopathologie bij jongeren. 
  3. Onderzoek bestaande uit monitoring van de resultaten en effectiviteit van de interventies (of onderdelen daarvan) waardoor inzichtelijk wordt of we bij de studenten het beoogde resultaat behalen. We ontwerpen hiervoor gevalideerde en betrouwbare instrumenten, zoals een scan, vragenlijst of interviewleidraad om rijke data over de ervaringen van de studenten m.b.t. deze onderwijsinnovatie te verzamelen; 
  4. Instrumentarium voor het meten van competentie ontwikkeling. We ontwerpen een criterium gericht interview op basis van de bouwstenen van Design Thinking (Scholten & Granic, 2019) en competenties uit het honoursonderwijs waaronder transdisciplinair samenwerken. Zowel bij de start als bij de afronding van de minor+ wordt deze vorm van assessment afgenomen zodat inzicht ontstaat in het begin niveau van competenties en doorgemaakte leervordingen. 

Samenwerkingen

Het projectteam bestaat uit onderwijsontwikkelaars, ontwerpers, wetenschappers, studenten en ervaren ISO en CMI docenten. Ook worden er gastsprekers met expertise in het veld uitgenodigd. De teamleden zijn vanaf de start van het project betrokken. Om de twee jaar werkt het team met een roulerende kennisbasis vanuit een specifiek lectoraat. Na de eerste twee projectjaren neemt het lectoraat Ondersteuningsbehoeften: Levenslang & Levensbreed van Kenniscentrum Zorginnovatie het stokje over. 

Projectfeiten1 mei 2021 - 1 augustus 2023


Comenius Senior Fellow


Lectoraat Jeugdpreventie & Lectoraat Ondersteuningsbehoeften:
Levenslang & Levensbreed


eHealth interventies

Voor de ontwikkeling van de app moest ik in gesprek gaan met een doelgroep die ik niet kende. Ik had geen idee hoe ik het gesprek met jongeren met depressieve klachten moest aanpakken. Het had mij geholpen als ik tijdens de opleiding hierover kennis had kunnen opdoen of vaardigheden had kunnen ontwikkelen om de psychologie van mensen te kunnen begrijpen

Afgestuurde student CMI

Medewerkers betrokken bij dit project

  • Carmen de Ruiter (ISO)
  • Ron Weerheim (OeO)
  • Dieuwertje Scheur (CMI)
  • Charlotte Amesz
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen