Menu English

De ontwikkeling van M4H

Merwe-Vierhavens (M4H) transformeert van een oud havengebied naar een levendige stadswijk. Al sinds 2014 zijn CoE HRTech (destijds Kenniscentrum Duurzame HavenStad) en het onderwijs vanuit het Instituut voor de Gebouwde Omgeving nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit gebied.

Toon:

Sinds 2014 is M4H een proeftuin voor onderwijs en onderzoek. Het doel luidt dan ook: leren van en bijdragen aan de duurzame en veerkrachtige gebiedsontwikkeling van Merwe-Vierhavens.

Hogeschool Rotterdam wil de komende jaren haar betrokkenheid intensiveren, haar scope verbreden en van grotere waarde zijn voor het gebied. Een belangrijk onderdeel hierbij zijn de sociale opgaven. Deze verbreding sluit aan bij de position paper HRTech uit 2020 met de focus op ‘de haven, de stad en de mensen die daar wonen en werken’. Daarnaast past het bij de IGOvisie 2022-2026 van het Instituut voor de Gebouwde Omgeving uit 2022. In de IGOvisie staan zes maatschappelijke opgaven centraal die nauw aansluiten bij de ontwikkelingen waar in M4H aan wordt gewerkt.

Satellietlocatie

De hogeschool is al jarenlang, op wisselende locaties, actief in het gebied. Met de komst van een satellietlocatie in het gebied, in september 2021, zijn alle onderzoeks- en onderwijsactiviteiten kracht bijgezet. Door de keuze voor een eigen pand in het gebied laten we zien dat we aanwezig zijn, onze rol serieus nemen en zijn we letterlijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van een lokaal innovatiemilieu.

Publicaties

Ter Avest, D. & Stam, K. (2022). Stadswijk in de maak. Nieuwe principes voor een sociaal verhaal voor M4H. Hogeschool Rotterdam/Kenniscentrum Duurzame HavenStad.

Wanner, M. (2022). Verslag afsluiting Hogeschoolatelier M4H februari 2022. Hogeschool Rotterdam. 

Programmabureau M4H & Hogeschool Rotterdam (2022). M4H in cijfers 2021.

Peek, G.J., Stam, K. & Ter Avest, D. (2021). Zo stoom je studenten klaar voor opgavegericht werken in gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling.nu.

Ter Avest, D. (2021). Een Sociaal Raamwerk voor het Merwe-Vierhavengebied. Vers Beton..

Ter Avest, D. (2021). Time, space and access for an inclusive development of the Merwe-Vierhavens Rotterdam. PortCityFutures.

Ter Avest, D. (2021). Toegang tot M4H. Naar een Sociaal Raamwerk voor een nieuwe stadswijk. Hogeschool Rotterdam/Kenniscentrum Duurzame HavenStad.

Ter Avest, D., Peek, G.J., & Stam, K. (2021). Food initiatives and their role in urban transformation. The case of Merwe-Vierhavens, Rotterdam. PlanerIn, 6, 8-10.

Programmabureau M4H & Hogeschool Rotterdam (2021). M4H in cijfers 2020.

Peek, G.J. (2020). Veranderwijs in Rotterdam. In D. Gijsbertse, A. van Klink, K. Machielse & J. Timmermans (red.) Hoger beroepsonderwijs in 2030, 97-128, Hogeschool Rotterdam.

EBorra, B. & Urhahn, G. (2020). Ecosystemen van werk in de stad. Veiligstellen van ruimte voor werk in stedelijke milieus. SPcitl/Hogeschool Rotterdam/Gemeente Rotterdam.  

Programmabureau M4H & Hogeschool Rotterdam (2020). M4H in cijfers 2019.

Peek, G.J. & Stam, K. (2019). Single and Double Loop Learning in Rotterdam Makers District: The Future of Urban Development and the Resilient City, In M. Schrenk et al. (eds.), REAL CORP 2019 Proceedings/Tagungsband, 2-4 April 2019, Vienna.

Stam, C. & Peek, G.J. (2019). Gebiedsontwikkeling anders organiseren: De Voedseltuin, Rotterdam. In G. Helleman, S. Majoor, V. Smit & G. Walraven (red.) Plekken van hoop en verandering. Samenwerkingsverbanden die lokaal verschil maken, 115-123. Eburon.

Meijer, M., & Peek, G.J. (2015). Iconic end-users in M4H’s organic area development. Paper gepresenteerd op 51st ISOCARP Congress 2015. Rotterdam.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen