Menu English

Soft Control Toolkit

Heeft u de scan ingevuld en wilt u de werking van de soft controls in uw organisatie verbeteren? Dan biedt de toolkit u handvatten en oplossingsrichtingen om hiermee aan de slag te gaan.

Per dimensie geven wij oplossingsrichtingen in de vorm van hard control en soft control suggesties. Bekijk per dimensie de kenmerken, de verschillende oplossingsrichtingen verkregen uit zowel theoretisch onderzoek (literatuur) als uit praktijkgericht onderzoek (beproefde best practices). Verder zijn video's beschikbaar met voorbeelden uit de praktijk (praktijk aan het woord). Wilt u zich verder verdiepen? Raadpleeg dan de publicaties. Ook die treft u per dimensie aan.

Toolkit

Bekijk hier de tools per dimensie