Menu Zoeken English

Dimensie Zelfsturend handelen

Zelfsturend vermogen houdt in dat je het vermogen hebt, dat wil zeggen de creatieve en intellectuele capaciteiten, om werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

Om het zelfsturend vermogen van werknemers te stimuleren dient de manager voornamelijk steun te bieden en duidelijk te zijn. Dit kan een manager doen door bijvoorbeeld de volgende acties te ondernemen:

 1. het aanmoedigen van eigen initiatief en het geven van erkenning als een medewerker dan ook daadwerkelijk eigen initiatief heeft getoond.
 2. het ondersteunen van de vaardigheden (zodat werknemers o.a. zelfstandig besluiten kunnen nemen) door bijvoorbeeld scholing, sturing, feedback en wisseling van werkzaamheden.
 3. duidelijk zijn in de doelen en bevoegdheden van de werknemers. 

Beslisboom Zelfsturend Handelen

Verbeter uw Soft Controls

Toelichting op de beslisboom

Heeft u hier al aan gedacht?

 • Zelfsturend vermogen is een competentie die iedereen kan ontwikkelen. Geef ruimte aan uw medewerkers zodat zij zich bewust zijn van de eigen competentie.
 • Geef medewerkers het gevoel dat zij een belangrijk onderdeel zijn van de organisatie, zodat zij zich verbonden voelen.
 • Creëer een veilige werkomgeving waarin fouten kunnen worden gemaakt en medewerkers elkaar om hulp durven te vragen en open met elkaar delen.

Oplossingen

 • Geef medewerkers inspraak bij het nemen van belangrijke beslissingen.
 • Vraag medewerkers om hun mening te uiten en/of visie te delen bij het nemen van besluiten.
 • Geef medewerkers autonomie bij de invulling van de taken.
 • Luister naar ideeën en initiatieven van medewerkers.
 • Honoreer initiatieven van medewerkers.
 • Geef zelf als leidinggevende het goede voorbeeld.

Tools & publicaties

Bij de dimensie Zelfsturend handelen

Benieuwd naar de andere Soft Control tools?   Bekijk hier de hele Soft Control Toolkit.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen