Menu English

Dimensie Vertrouwen

Bij vertrouwen gaat het enerzijds om het vertrouwen dat de leidinggevende heeft in zijn medewerkers en anderzijds gaat het om het vertrouwen binnen teams.

Het geven van aandacht en de dialoog opzoeken zijn keuzes voor een bepaald gedrag in organisaties. En gedrag is bepalend voor vertrouwen. Leiderschap speelt daarbij een belangrijke rol zodat zaken niet alleen worden gepredikt maar ook echt worden besproken en verbeterd. De mate van vertrouwen in elkaar is hierin essentieel.

Toolkit

Dimensie vertrouwen

Kenmerken

Beslisboom

 

Oplossingsrichtingen theorie

Hard Controls

 • Je stelt heldere taak- en werkinstructies op, individueel en per team
 • Je stelt een formele gedragscode op Je draagt zorg voor een langetermijnvisie van de onderneming
 • Je delegeert werkzaamheden
 • Je voert regelmatig evaluatiegesprekken

 

Soft Controls

 • Je geeft elkaar feedback en durft daarom te vragen
 • Je durft je medewerkers aan te spreken
 • Je complimenteert iemand als hij/zij iets goeds heeft gedaan
 • Je toont interesse in je medewerkers (ook privé)
 • Je speelt in op de kwaliteiten van je medewerkers en je weet wat hun valkuilen zijn
 • Je stimuleert je medewerkers, luistert echt naar hun wensen
 • Je laat zien dat je de adviezen van je medewerkers serieus neemt
 • Je durft fouten met elkaar te delen (veiligheid)
 • Je brengt de gedragscode tot leven door medewerkers te betrekken bij het ontwerp, trainingen te organiseren en elementen van de code te integreren in het auditprogramma
 • Je prikkelt medewerkers om eigen verantwoordelijkheid te nemen
 • Je geeft medewerkers de ruimte om zichzelf te ontwikkelen

Oplossingsrichtingen praktijk

Hard Controls

 • Je zet heel duidelijk de identiteit van je bedrijf neer en je definieert de kernwaarden waar je bedrijf voor staat
 • Je voert regelmatig een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit en je gebruikt de resultaten om speerpunten te formuleren en actie te ondernemen waar nodig [Voorbeeld 1]
 • Je laat je medewerkers een geheimhoudingsovereenkomst tekenen zodat je meer vertrouwelijke informatie met elkaar kunt delen

[Voorbeeld 1] 
Door frequent medewerkers aan te laten geven wat zij ervaren, zo kan informatie over de sfeer op de werkvloer worden verkregen (bijvoorbeeld heel kort met behulp van smiley’s bij het aanzetten van de computer).  

 

 

Soft Controls

 • Je betrekt je medewerkers bij het opstellen van de missie en visie en je bespreekt het wie, wat en waarom. Daarmee maak je ze deelgenoot en neem je ze mee [Voorbeeld 1]
 • Je creëert een prettige fysieke werkomgeving (locatie) waar werknemers zich fijn voelen [Voorbeeld 2]
 • Je stimuleert contact met elkaar, je geeft vertrouwen door open en eerlijk zaken met elkaar te bespreken [Voorbeeld 3]
 • Je biedt een veilige werkomgeving aan en toont interesse [Voorbeeld 4]
 • Je zorgt dat medewerkers zelf problemen leren op te lossen door ze bespreekbaar te maken, maar de medewerkers zelf ideeën laten aandragen om ze op te lossen
[Voorbeeld 1]
 • Door een taskforce samen te stellen met werknemers afkomstig uit alle lagen van de organisatie die het strategisch plan opstellen met kernwaarden. 
 • Door het houden van ‘inspiratielunches’ in aanloop naar het opstellen van het jaarplan om ideeën uit het gehele bedrijf op te halen. 
 • Door medewerkers erop te attenderen via een nieuwsbrief en/of jaargesprekken. 
 • Door het inbouwen van groepssessies om medewerkers te betrekken bij het opstellen van doelen van het bedrijf en het houden van individuele sessies om te kijken hoe de medewerker in kwestie hieraan kan bijdrage

[Voorbeeld 2] 
Door de fysieke werkomgeving te koppelen aan de kernwaarden van het bedrijf. Wanneer de kernwaarden gericht zijn op creativiteit creëer je bijvoorbeeld verschillende plekken in de fysieke werkomgeving (bar, tafeltennistafel), waardoor het creatieve brein van werknemers wordt gestimuleerd.

[Voorbeeld 3]
 • Door het goede voorbeeld te geven 
 • Door verwachtingen zo expliciet mogelijk te maken 
 • Door interesse te tonen in medewerkers Door heidagen te organiseren om tot elkaar te komen

[Voorbeeld 4]
Door op basis van non-verbale communicatie (gezichtsuitdrukking) te constateren dat het niet goed gaat met een medewerker en deze dan apart te nemen en een luisterend oor te bieden.

Praktijk aan het woord

Verder lezen

Diverse publicaties

Bekijk ook de tools voor  Ethisch handelen & integriteit

Bekijk ook de tools voor Betrokkenheid

Bekijk ook de tools voor Motivatie

Bekijk ook de tools voor Zelfsturend handelen

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen