Menu Zoeken English

Dimensie Vertrouwen

Vertrouwen begint bij vertrouwenwekkend leiderschap, voorbeeldgedrag van leiders is essentieel. Het gaat niet alleen om intenties, ook om effectief gedrag. Persoonlijkheidskenmerken en communicatieve inter-persoonlijke vaardigheden spelen hierbij een belangrijke rol. Onduidelijk leiderschap en een competitieve context zorgen in de meeste gevallen voor slechte resultaten, het afnemen van vertrouwen en negatieve gevoelens.

Leiders moeten duidelijkheid scheppen: het definiëren van missie, visie en heldere doelen is stap één, het inrichten van duidelijke werkprocessen en een heldere verdeling van verantwoordelijkheden is stap twee. Stap drie is het geven van oprechte aandacht, het beschikken over de vaardigheid helder te communiceren en lastige gesprekken te kunnen voeren, zodat medewerkers steun en ruimte ervaren.

Beslisboom Vertrouwen

Verbeter uw Soft Controls

Toelichting op de beslisboom

Heeft u hier al aan gedacht?

  • Is het mogelijk om de verantwoordelijkheden van uw medewerkers beter in kaart te brengen? Hoe beter mensen begrijpen wat ze moeten doen en hoe meer ruimte ze krijgen om zelf beslissingen te nemen, hoe meer vertrouwen u geeft en zij ervaren.
  • Laat zien dat u adviezen van uw medewerkers serieus neemt.

Oplossingen

Vertrouwen als Soft Control gaat over de mate waarin het management vertrouwen heeft in de medewerkers. Daarmee hangt natuurlijk ook samen de mate waarin de medewerkers dat vertrouwen ervaren. We onderscheiden drie punten.

Leidinggevende

Vraagt u uw medewerkers wel eens om raad? En laat u zien dat u die adviezen serieus overweegt? Meld in ieder geval of u ze opvolgt of niet. Ook als u adviezen van uw medewerkers niet opvolgt is dat goed terug te melden. Dan weet de medewerker dat hij/zij gehoord is.

Zelf beslissingen nemen

Als het management vertrouwen heeft in medewerkers kunnen ze zelf beslissingen nemen. Dat is een ruimte die gegeven moet worden en die genomen moet worden. Managers zouden dus moeten laten blijken dat er ruimte is om zelf beslissingen te nemen. Medewerkers zouden ook zelf beslissingen moeten nemen.

Voor vrijwel alle Soft Controls geldt dat medewerkers voldoende duidelijk moeten hebben wat de doelen van de organisatie zijn. Als je die niet weet, kun je niet in control zijn. Hierover is een lezenswaardig artikel verschenen van Dekker (2018).

Rol pakken

Weet waarvoor je verantwoordelijk bent. Is dat onvoldoende bekend? Vraag er dan naar. Relateer je verantwoordelijkheden daarbij zo veel mogelijk aan de doelen van de organisatie. Als je verantwoordelijk bent voor taken, betekent dat natuurlijk niet dat het nooit fout gaat. Als medewerker zou je je zo veilig moeten kunnen voelen dat je de fouten meldt. Een manager moet fouten niet gelijk willen afstraffen. Waar gehakt wordt vallen spaanders, dus los de fout op, maar straf initiatieven van medewerkers niet gelijk af.

Tools & publicaties

Bij de dimensie Vertrouwen

Benieuwd naar de andere Soft Control tools?   Bekijk hier de hele Soft Control Toolkit.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen