Menu Zoeken English

Dimensie Motivatie

De stijl van leiding geven is van belang bij het motiveren van het personeel. Motivatie is een persoonlijke drijfveer die medewerkers aanzet om iets te doen of niet te doen. Ofwel de bereidheid van medewerkers zich in te zetten voor de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen.

Bij motivatie kan een onderscheid gemaakt worden tussen intrinsieke en extrinsieke bronnen van motivatie. Bij intrinsieke motivatie komt de motivatie  vanuit de medewerker zelf en bij extrinsieke vanuit een externe bron. Met Soft Controls wordt getracht om in te spelen op de intrinsieke motivatie.

Om werknemers intrinsiek te motiveren zijn de volgende punten van belang: het geven van complimenten, het geven van opbouwende feedback en een relatie gerichte participatieve stijl van leiding geven. Een manager draagt er bijvoorbeeld zorg voor dat de taken goed passen bij de bekwaamheden van werknemers en staat open voor het aanpassen van het takenpakket, zodat de werkzaamheden van de werknemers interessant en uitdagend blijven. Daarnaast is er altijd hulp beschikbaar voor de werknemer wanneer deze dat nodig acht.

Beslisboom Motivatie

Verbeter uw Soft Controls

Toelichting op de beslisboom

Heeft u hier al aan gedacht?

 • Ga met enige regelmaat een gesprek aan met uw medewerkers en vraag hoe het takenpakket interessanter en uitdagender gemaakt kan worden.
 • Het is belangrijk om taken van medewerkers af te stemmen op hun bekwaamheden en hen hulp te bieden als zij dat nodig vinden.
 • En lukt het niet in één keer? Het is motiverend als medewerkers mogen groeien in hun takenpakket.
 • Ook complimenten en schouderklopjes dragen bij aan het motiveren van medewerkers.

Oplossingen

 • Zorg voor uitdagend werk, dit werkt voor veel medewerkers motiverend.
 • Stel duidelijke en haalbare doelen op voor de medewerkers.
 • Geef medewerkers regelmatig feedback en beloon medewerkers op een juiste manier.
 • Zorg voor een goede relatie met uw medewerkers. Mensen die een goede relatie met elkaar hebben, waarderen en accepteren elkaar. Het gaat hierbij om sociale acceptatie, waardering en erkenning. Wanneer er erkenning is, dan is dat positief op zich.
 • Geef medewerkers inspraak in het uitoefenen van de taken.
 • Geef de medewerkers erkenning voor behaalde cursussen of trajecten. Dit kunt u doen door de medewerkers die een cursus of traject behaald hebben een compliment te geven middels een kaart, e-mail of traktatie. Daarnaast zou u een foto kunnen ophangen van de geslaagde cursisten. Hiermee wordt erkenning zichtbaar gemaakt.
 • Door transparantie naar elkaar te tonen, kunnen medewerkers elkaar motiveren, waardoor de samenwerking beter wordt en zij samen kunnen streven naar het behalen van de doelstellingen en het nastreven van de visie.
 • Creëer verbondenheid met de missie, identiteit van het bedrijf en de daarin betrokken mensen. De medewerkers moeten duidelijk het idee hebben dat zij bijdragen aan de missie en de identiteit van de onderneming leveren. Wanneer in het leiderschap de efficiency de boventoon gaat voeren en de medewerkers beschouwd worden als een instrument dat enkel van bovenaf aangestuurd dient te worden, zal dit hen niet motiveren om daadwerkelijk te streven naar de gestelde missie en visie. 

Tools & publicaties

Bij de dimensie Motivatie

Benieuwd naar de andere Soft Control tools? Bekijk hier de hele Soft Control Toolkit.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen