Menu Zoeken English

Dimensie Motivatie

Motivatie is een drijfveer, een gevoel dat je aanzet tot bepaald gedrag. Het gaat om de bereidheid om je in te spannen om het werk goed te doen en om vooropgestelde doelstellingen te realiseren.

Motivatie kent twee vormen:

 • Intrinsieke motivatie
  Intrinsieke motivatie is de motivatie die vanuit de medewerker zelf komt. Bij intrinsieke motivatie gaat het om het bereiken van werkdoelen door aandacht voor menselijke behoeften zoals verbondenheid, autonomie en competentie.

 • Extrinsieke motivatie
  Extrinsieke motivatie is de motivatie die ontstaat vanuit een externe bron, bijvoorbeeld het vooruitzicht op een beloning. Bij extrinsieke motivatie gaat het om het bereiken van werkdoelen door externe prikkels zoals een passend beloningsbeleid.

Toolkit

Dimensie Motivatie

Kenmerken

Beslisboom

 

Oplossingsrichtingen theorie

Hard Controls

 • Je zorgt voor duidelijke doelstellingen, taak- en werkinstructies om werkdoelen te bereiken (extrinsieke motivatie)
 • Je zorgt voor een passend beloningsbeleid (extrinsieke motivatie)
 • Je voert regelmatig evaluatiegesprekken om opbouwende feedback te geven

 

Soft Controls 

 • Je zorgt ervoor dat taken goed passen bij de medewerker
 • Je staat open voor het aanpassen van het takenpakket bij medewerkers
 • Je geeft (ongevraagd) opbouwende feedback om het leergedrag te bevorderen en daarmee de competentie van je medewerker te vergroten
 • Je geeft medewerkers regelruimte en vergroot daarmee de behoefte aan autonomie
 • Je geeft sociale steun en vergroot daarmee de behoefte aan verbondenheid
 • Je inspireert en enthousiasmeert je medewerkers om werkdoelen te behalen
 • Je geeft complimenten en creëert een setting met sociale acceptatie, waardering en erkenning en vergroot daarmee de behoefte aan goede relaties
 

Oplossingsrichtingen praktijk

Hard Controls

 • Je zet heel duidelijk de identiteit van je bedrijf neer en je definieert de kernwaarden waar je bedrijf voor staat
 • Je voert regelmatig een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit en je gebruikt de resultaten om speerpunten te formuleren en actie te ondernemen waar nodig [Voorbeeld 1]
 • Je screent je potentiële nieuwe medewerkers bij het sollicitatiegesprek op de mate van aanwezige intrinsieke motivatie en streeft zo naar het vormen van een dreamteam met intrinsiek gemotiveerde mensen
 • Je zorgt dat medewerkers voldoende tijd en geld krijgen om relevante (bij)scholing te volgen
 • Je creëert een onboarding program waarbij je senioren met veel kennis en ervaring koppelt aan junioren. Dit vergroot de onderlinge band en zorgt voor een effectieve start Let op: hou hierbij rekening mee dat er voldoende tijd beschikbaar is voor de junior en senior om dit te bewerkstelligen.
 • Je zet een platform op, een community, om kennis en informatie te delen en om te inspireren
 • Je zorgt voor een adequaat opleidingsprogramma en geeft junioren, medioren en senioren elk hun eigen rol [Voorbeeld 2]

[Voorbeeld 1] 
Door frequent medewerkers aan te laten geven wat zij ervaren, zo kan informatie over de sfeer op de werkvloer worden verkregen (bijvoorbeeld heel kort met behulp van smiley’s bij het aanzetten van de computer).  

[Voorbeeld 2] 
Door junioren creatieve ideeën aan te laten dragen en deze ideeën naast de ervaring / kennis van het verleden van senioren te leggen.

 

 

Soft Controls

 • Je betrekt je medewerkers bij het opstellen van de missie en visie en je bespreekt het wie, wat en waarom. Daarmee maak je ze deelgenoot en neem je ze mee [Voorbeeld 1]
 • Je creëert een prettige fysieke werkomgeving (locatie) waar werknemers zich fijn voelen [Voorbeeld 2]
 • Je zet zorgvuldig de goede communicatiekanalen in om mensen mee te nemen en begrip te creëren (hoe, wat, waarom) [Voorbeeld 3]
 • Je zoekt synergie en je creëert enthousiaste teams door de juiste mensen aan elkaar te koppelen en zorgt dat het team functioneert en verantwoordelijkheid neemt voor een goed eindproduct [Voorbeeld 4]
 • Je erkent het belang van groei en ontwikkeling van je medewerkers en betrekt hen en je maakt ze medeverantwoordelijk voor hun eigen ontplooiing, toekomstkansen en je beloont hen als zij een ontwikkeling doormaken [Voorbeeld 5]
 • Je erkent het belang van een goede werk/privé balans van je medewerkers en staat open voor het aanpassen van de grootte van het dienstverband van je medewerkers
 • Je zorgt ervoor dat medewerkers leren van de reeds opgedane kennis en ervaring van collega's [Voorbeeld 6]
 • Je gaat in gesprek met je medewerker bij het waarnemen van weinig motivatie om de oorzaken hiervan te traceren en te helpen oplossen
 • Je geeft zelf het goede voorbeeld [Voorbeeld 7]
[Voorbeeld 1] 
 • Door een taskforce samen te stellen met werknemers afkomstig uit alle lagen van de organisatie die het strategisch plan opstellen met kernwaarden. 
 • Door het houden van ‘inspiratielunches’ in aanloop naar het opstellen van het jaarplan om ideeën uit het gehele bedrijf op te halen. 
 • Door medewerkers erop te attenderen via een nieuwsbrief en/of jaargesprekken. 
 • Door het inbouwen van groepssessies om medewerkers te betrekken bij het opstellen van doelen van het bedrijf en het houden van individuele sessies om te kijken hoe de medewerker in kwestie hieraan kan bijdrage

[Voorbeeld 2] 
Door de fysieke werkomgeving te koppelen aan de kernwaarden van het bedrijf. Wanneer de kernwaarden gericht zijn op creativiteit creëer je bijvoorbeeld verschillende plekken in de fysieke werkomgeving (bar, tafeltennistafel), waardoor het creatieve brein van werknemers wordt gestimuleerd.

[Voorbeeld 3]
Door veranderingen of ideeën al in een vroeg stadium met de organisatie te delen. Hier draait het niet alleen over informatie delen, maar ook om informatie halen.

[Voorbeeld 4]
 • Door werknemers te laten rouleren in het bedrijf. Hierdoor wordt de eigen ontwikkeling gestimuleerd en kan gekeken worden in welk team de medewerker het beste past.
 • Door regelmatige afstemming te faciliteren (functioneel overleg, virtueel, informeel).
 • Door materiële voorzieningen beschikbaar te stellen (tijd, geld, capaciteit en materialen).
 • Door zorg te dragen dat teamleden voor elkaar kunnen inspringen als dat nodig is.
[Voorbeeld 5]
 • Door te zorgen voor een passend ontwikkelingstraject waarin de (bij)scholing naar eigen inzicht kan plaatsvinden (online thuis, of fysiek op kantoor of andere locaties).
 • Door open te staan voor individuele wensen van medewerkers en te achterhalen wat het is wat hen drijft en wat ze precies willen.
 • Door twee keer per jaar gesprekken te voeren over de ontwikkeling van je medewerker in plaats van een beoordelings- of functioneringsgesprek.
 • Door als beloning de medewerker mee te nemen naar een bijzonder evenement of een grotere klant.
[Voorbeeld 6]
 • Door te werken met een buddy-systeem (junior koppelen aan senior).
 • Door medewerkers te laten rouleren in het bedrijf.
[Voorbeeld 7]
Door als manager een cursus te gaan volgen.

Praktijk aan het woord

Verder lezen

Diverse publicaties

Bekijk ook de tools voor Vertrouwen

Bekijk ook de tools voor  Ethisch handelen & integriteit

Bekijk ook de tools voor Betrokkenheid

Bekijk ook de tools voor Zelfsturend handelen

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen