Menu Zoeken English

Dimensie Betrokkenheid

Toolkit Soft Controls

In het kader van Soft Controls wil het management van een organisatie aannemelijke wijs toe naar werknemers die zich zo betrokken voelen en zoveel energie voelen dat zij uit zichzelf extra presteren zonder dat het management hiernaar hoeft te vragen.

Uit de literatuur blijkt dat werknemers doorgaans drie fundamentele vragen aan zichzelf stellen m.b.t de werkzaamheden:

 1. Is het zinvol?
 2. Is het veilig?
 3. Ben ik beschikbaar?

Deze vragen dient een manager dan ook in het achterhoofd te houden. Om de uitkomst van deze vragen te sturen kan een manager verschillende Soft Controls inzetten. Denk aan duidelijkheid verschaffen over het doel van de werkzaamheden, vrijheid geven, een ondersteunende leeromgeving bieden, passende erkenning/waardering etc.

Beslisboom Betrokkenheid

Verbeter uw Soft Controls

Toelichting op de beslisboom

Heeft u hier al aan gedacht?

 • Vinden medewerkers het werk dat zij doen waardevol? Hoe meer medewerkers vinden dat zij waardevol werk doen, hun werkzaamheden uitdagend en plezierig vinden, hoe groter de betrokkenheid is.
 • Is er sprake van een ondersteunende leeromgeving? Kijk of uw medewerkers mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen of hun werk meer naar eigen inzichten in te vullen.

Oplossingen

 • Het management dient ervoor te zorgen dat de missie, visie, doelstellingen en overige richtlijnen duidelijk zijn bij de werknemers. Het hebben van een gemeenschappelijk doel waar de medewerkers naar toe willen, zorgt ervoor dat individuele medewerkers eerder geneigd zijn innovatief werkgedrag te tonen. Hierbij is het zo dat inspraak op keuzes motiverend werkt voor medewerkers. Innovatief werkgedrag komt alleen voor als het hele team openstaat voor verandering.
 • Het management moet de afgesproken salarisverhogingen doorvoeren. Functionerings- en beoordelingsgesprekken dienen serieus te worden genomen. Geplande gesprekken mogen niet uitgesteld worden. Dit zal ervoor zorgen dat werknemers hun best doen om de belangen van de organisatie te behartigen.
 • Het management dient zich te focussen op het sterk verbonden zijn met de missie, identiteit en de daarin betrokken mensen.
 • Het is van belang dat de medewerkers duidelijk het idee hebben dat zij bijdragen aan de missie en de identiteit van de onderneming en moeten niet enkel gepusht worden om zo efficiënt mogelijk te werken.
 • Het management dient regelmatig te informeren of medewerkers hun werk aankunnen of hulp nodig hebben.
 • Het is van belang dat de medewerkers betrokken worden bij het formuleren van de missie en visie en dat het management regelmatig informatie deelt die relevant is voor de medewerkers.
 • Het helpt als het management regelmatig informele bijeenkomsten organiseert voor het personeel. Denk hierbij aan de vrijdagmiddagborrel.
 • Het is belangrijk dat het management directe betrokkenheid toont als signaal richting de medewerkers om zich aan de afspraken te houden.

Tools & publicaties

Bij de dimensie Betrokkenheid

Benieuwd naar de andere Soft Control tools? Bekijk hier de hele Soft Control Toolkit.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen