Menu English

Betrokken medewerkers voelen zich zo betrokken en energiek dat zij uit zichzelf extra presteren zonder dat het management daarnaar hoeft te vragen. Factoren die hierop van invloed zijn:

 • de mate waarin het werk betekenis heeft voor de medewerkers en
 • de veiligheid en de beschikbaarheid van faciliteiten om de werkzaamheden uit te kunnen voeren

Betrokkenheid kent zelf ook weer 2 dimensies:

 • Employee engagement: betrokkenheid bij de organisatie
 • Work engagement: betrokkenheid van de medewerker bij zijn of haar werkzaamheden

Toolkit

Dimensie Betrokkenheid

Kenmerken

Beslisboom

 

Oplossingsrichtingen theorie

Hard Controls

 • Je beschrijft een langetermijnvisie van de onderneming
 • Je stelt een gemeenschappelijk doel op
 • Je stelt duidelijke taak- en werkinstructies op
 • Je voert regelmatig functioneringsgesprekken
 • Je zorgt dat afspraken met het management worden nagekomen

 

Soft Controls

 • Je zorgt voor samenwerking met anderen om onderlinge verbondenheid te stimuleren
 • Je zorgt voor een goede sfeer
 • Je toont zelf betrokkenheid bij je werkzaamheden en bij je organisatie
 • Je zorgt dat medewerkers zelfstandig en naar eigen inzicht hun werk kunnen verrichten om zich autonoom te voelen (m.a.w. je geeft regelruimte en handelingsvrijheid)
 • Je zorgt voor het vergroten van de competentie door het geven van feedback en het aanmoedigen te leren
 • Je zorgt voor een gezamenlijk hoger doel (purpose) dat medewerkers verbindt op emotioneel niveau en de persoonlijke ambities vergroot
 • Je zorgt dat de functie en taken passen bij de competentie en behoefte van de medewerker

Oplossingsrichtingen praktijk

Hard Controls

 • Je zet heel duidelijk de identiteit van je bedrijf neer en je definieert de kernwaarden waar je bedrijf voor staat
 • Je voert regelmatig een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit en je gebruikt de resultaten om speerpunten te formuleren en actie te ondernemen waar nodig [Voorbeeld 1]
 • Je meet regelmatig de medewerkersbetrokkenheid en je onderneemt actie waar nodig
 • Je zorgt voor een duidelijke rolverdeling binnen een team [Voorbeeld 2]
 • Je organiseert rollenspellen waarbij activiteiten op het werk worden nagespeeld om inzicht te krijgen in elkaars werkzaamheden en de vragen die daar spelen

[Voorbeeld 1] 
Door frequent medewerkers aan te laten geven wat zij ervaren, zo kan informatie over de sfeer op de werkvloer worden verkregen (bijvoorbeeld heel kort met behulp van smiley’s bij het aanzetten van de computer).  

[Voorbeeld 2] 
Door taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op te stellen.

 

 

Soft Controls

 • Je betrekt je medewerkers bij het opstellen van de missie en visie en je bespreekt het wie, wat en waarom. Daarmee maak je ze deelgenoot en neem je ze mee [Voorbeeld 1]
 • Je creëert een prettige fysieke werkomgeving (locatie) waar werknemers zich fijn voelen [Voorbeeld 2]
 • Je onderneemt periodiek samen dingen vanuit gezamenlijke interesse om het werkplezier te stimuleren [Voorbeeld 3]
 • Je hebt aandacht en interesse voor het informele: de privéomstandigheden van de werknemers [Voorbeeld 4]
 • Je staat open voor de visie van je medewerkers [Voorbeeld 5]
 • Je geeft vrijheid en ruimte om werktijden flexibel in te delen
 • Je communiceert over veranderingen en je maakt zichtbaar waarom en wat er precies gaat veranderen voor medewerkers [Voorbeeld 6]
 • Je investeert in de vitaliteit van je medewerkers en je faciliteert dit door goede voorzieningen [Voorbeeld 7]
[Voorbeeld 1]
 • Door een taskforce samen te stellen met werknemers afkomstig uit alle lagen van de organisatie die het strategisch plan opstellen met kernwaarden. 
 • Door het houden van ‘inspiratielunches’ in aanloop naar het opstellen van het jaarplan om ideeën uit het gehele bedrijf op te halen. 
 • Door medewerkers erop te attenderen via een nieuwsbrief en/of jaargesprekken. 
 • Door het inbouwen van groepssessies om medewerkers te betrekken bij het opstellen van doelen van het bedrijf en het houden van individuele sessies om te kijken hoe de medewerker in kwestie hieraan kan bijdrage

[Voorbeeld 2] 
Door de fysieke werkomgeving te koppelen aan de kernwaarden van het bedrijf. Wanneer de kernwaarden gericht zijn op creativiteit creëer je bijvoorbeeld verschillende plekken in de fysieke werkomgeving (bar, tafeltennistafel), waardoor het creatieve brein van werknemers wordt gestimuleerd.

[Voorbeeld 3]
Door buiten werktijd sociale activiteiten te organiseren om de onderlinge band te verstevigen.

[Voorbeeld 4]
Door iedere week gezamenlijk te starten met een ‘weekstart’ waar je ruimte biedt om issues te delen.

[Voorbeeld 5]
Door iedere week kort samen te komen en te evalueren met als doel om te leren.

[Voorbeeld 6] 
Door inzicht te geven in de business case.

[Voorbeeld 7] 
Door het promoten van een gezonde leefstijl, o.a. fruit aan te bieden op het werk of snacks vervangen door gezondere varianten in de kantine.

Praktijk aan het woord

Verder lezen

Diverse publicaties

Bekijk ook de tools voor Vertrouwen

Bekijk ook de tools voor  Ethisch handelen & integriteit

Bekijk ook de tools voor Motivatie

Bekijk ook de tools voor Zelfsturend handelen

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen