Menu English

Living Lab Schiedistrict

Leren door experimenteren

Over het project

Projectbeschrijving

Om het leren en innoveren van bedrijven, medewerkers en studenten in het SchieDistrict te versnellen, hebben gemeente, bedrijfsleven en onderwijs/onderzoek het initiatief genomen tot het oprichten van een Living Lab in het Schiedistrict. Het is een werkplaats voor open innovatie, waar alle betrokken partijen elkaar eenvoudig kunnen vinden, verbinden en versterken.

Doelstelling van dit Living Lab is om de samenwerking tussen partijen concreet vorm te geven en te ondersteunen door het bieden van een fysieke, organisatorische en facilitaire infrastructuur om innovatie- en cocreatie-processen uit te voeren en te werken aan de noodzakelijke transformatie van bedrijven en instellingen (die op een ander manier leren samenwerken en innoveren) én medewerkers en studenten (die op een andere manier leren kijken en denken).

Projectaanpak

Om hieraan invulling te geven is door het Living Lab Schiedistrict een innovatieprogramma ontwikkeld bestaande uit verschillende programmalijnen met daarbinnen specifieke projecten die in samenwerking door de stakeholders worden uitgevoerd.

Samen met de stakeholders is gekozen voor de volgende programmalijnen en projecten:

  • Servitization: Product as a Service/Predictive Maintenance
  • Made in Schiedam: Shared Factories/Factory as a Service
  • Smart Industry: IoT & ERP/Smart Working

De projecten zijn gebaseerd op concrete behoeften van de deelnemende bedrijven aan kennis, competenties of handelingsperspectief en worden in co-creatie door medewerkers van bedrijven en studenten uitgevoerd. Gemeente heeft een faciliterende rol en bewaakt de maatschappelijke belangen die verbonden zijn aan het realiseren van het Mechatronica Innovatie Cluster Schiedam (MICS).

 

Verbinding onderwijs

In het Living Lab wordt nauw samengewerkt met een tweetal minoren van de HRBS: de minor Ondernemerschap en de minor Businessmodel Transformation Consultancy.

Studenten van deze minoren gebruiken de locatie als uitvalsbasis voor het praktijkgerichte deel en de samenwerking met stagebedrijven. 

Daarnaast wordt met afstudeerders van verschillende instituten invulling gegeven aan een verdieping van de inhoudelijke samenwerking met het lokale en regionale bedrijfsleven door in co-creatie met de stakeholders in de triple-helix (bedrijven, gemeente, onderwijs/onderzoek) te werken aan het oplossen van vragen van ondernemers; hiervoor wordt gebruikt gemaakt van design thinking.

(Beoogde) resultaten

  • Een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het Schiedistrict tot een Mechatronica Innovatie Cluster Schiedam (MICS),
  • Te komen tot impulsen voor duurzame versterking van het innovatievermogen en de concurrentiepositie van gevestigde bedrijven in het gebied en 
  • Mede aanjager te zijn van de economische, sociale, ecologische en ruimtelijke impact van het gebied als geheel. 

Samenwerkingen

Projectfeiten

  Looptijd: januari 2022 - december 2023

 Financiering: HR/KCBI, MRDH en Gemeente Schiedam

 Lectoraat: Value Based Leadership  + Next Strategy

 Thema: Leiderschap en Digital

.

Video's

Medewerkers

betrokken bij dit project
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen