Menu English

Industry4.0@YourService

Servitization in de maakindustrie

Onderzoek naar de manier waarop regionale mkb-bedrijven hun business model kunnen innoveren en transformeren naar een meer op service gericht (servitization) businessmodel.

Over het project

Projectbeschrijving

Technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen dwingen bedrijven nieuwe manieren te vinden om te ondernemen. Bedrijven doen dit niet alleen door nieuwe producten en diensten te creëren, maar ook door nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. In de maakindustrie is er een dergelijke ontwikkeling op het gebied van business model innovatie gaande in de vorm van servitization.

Servitization is het proces dat maakbedrijven doorlopen om diensten te integreren in het aanbod. Dienstverlening krijgt dan een steeds grotere rol in het businessmodel van het bedrijf.
Veel bedrijven in de maakindustrie willen wel ‘iets’ met servitization, maar tasten nog in het duister als het gaat om de vraag hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Om deze bedrijven te helpen doet Kenniscentrum Business Innovation de komende twee jaar onderzoek naar de vraag hoe een mkb-bedrijf in de regionale maakindustrie, met interesse in servitization, kan worden geholpen om de transitie naar een op dienstverlening gebaseerd businessmodel, een servitization business model, te realiseren.

Projectaanpak

Het onderzoek bestaat uit twee parallel lopende onderzoekstromen: een praktijkgericht actieonderzoek en een beschouwend procesonderzoek.

In het actieonderzoek wordt samen met deelnemende zeven mkb-bedrijven onderzocht hoe de bedrijven de innovatie van hun businessmodel aanpakken: welke factoren het bedrijf belemmeren in de verdere ontwikkeling van een servitization business model en welke interventies, methoden en technieken de bedrijven kunnen helpen in het ontwikkelen van een servitization business model. De bedrijven worden daarbij ondersteund door teams van studenten en onderzoekers van het kenniscentrum.

Parallel aan het actieonderzoek wordt een procesonderzoek uitgevoerd. Van elk van de deelnemende bedrijven wordt een casestudie gemaakt die inzicht geeft hoe bij de bedrijven het proces van business model innovatie verloopt: planmatig (cognitief perspectief) of meer intuïtief (evolutionair-leer perspectief). Vanuit de twee theoretische perspectieven worden ervaringen en patronen bij de bedrijven geïdentificeerd en in een multiple-casestudy geanalyseerd.

Om kennis en ervaring te delen met bedrijven die niet direct bij het project betrokken zijn, is het kenniscentrum in samenwerking met Koninklijke Metaalunie, FME, Holland Instrumentation, InnovationQuarter/Smitzh en Fontys Hogeschool, parallel aan het onderzoek gestart met het Platform Servitization. Deze kennis-community staat ook open voor alle bedrijven (en andere geinteresseerden) die meer willen weten over servitization.

Verbinding onderwijs

De verbinding met het onderwijs neemt drie vormen aan. Ten eerste worden studenten betrokken bij de uitvoering van het actieonderzoek. Studenten van de minor Business Transformation helpen de deelnemende bedrijven bij het verkennen van nieuwe, op servitization gerichte businessmodellen. In de implementatiefase kunnen afstudeerders een bijdrage leveren.


Ten tweede volgt vanuit het onderzoeksproject lesmateriaal, in de vorm van artikelen, case studies en kennisclips (korte videos met uitleg over de theorieën die in dit project aan de orde komen). Deze materialen worden ingezet in zowel de major- als de minorfase van het onderwijs.
Ten slotte vindt kenniscirculatie plaats door de ervaringen van docent-onderzoekers en ondernemers te delen binnen de hogeschool, zowel richting studenten (gastcolleges en bedrijfsbezoeken) als docenten (inspiratiesessies en workshops).

(Beoogde) resultaten

Met het project beoogt KCBI resultaten op drie niveaus.

  • Naar het bedrijfsleven wordt een handelingsperspectief geboden voor de transitie van een traditioneel product-gericht businessmodel naar een service-gericht businessmodel.
  • Voor het onderwijs wordt de praktijkervaring van studenten en onderzoekers vertaald naar onderwijscases en verbreding van het lesmateriaal
  • Richting de wetenschap, tenslotte, wordt invulling gegeven aan een gesignaleerde leemte in de literatuur op het gebied van businessmodel innovatie bij mkb-bedrijven.

Samenwerkingen

Projectfeiten

  Looptijd: 2021 - 2023

 Financiering: SIA RAAK-mkb

 Lectoraat: Dr. Arjen van Klink Next Strategy

 Thema: Business Model Innovation

Actueel

Onderzoek updates & highlights

“Servitization moet bijdragen aan onze purpose in de zin dat wij bijdragen aan een duurzamere wereld. De uitdaging is dat te concretiseren voor klanten en medewerkers”

Helene van der Vloed

Medewerkers

betrokken bij dit project
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen