Menu Zoeken English

Early STATUS

Early Strategic Alerts for Turnaround of Small businesses

Vroege signalering van een strategische crisis bij een mkb-bedrijf voorkomt dat het afglijdt naar een faillissement. Hogeschool Rotterdam, Steens & Partners Accountants & Adviseurs, SRA en 11 strategische mkb-adviseurs ontwikkelen een systeem dat mkb-bedrijven helpt vroegtijdig hun strategische koers te wijzigen.

Over het project

Projectbeschrijving

Mkb-ondernemers in zwaar weer zoeken te laat hulp. Hierdoor gaat het verval van hun onderneming sneller, krijgt de maatschappij te maken met aanzienlijke kosten en gaat innovatiekracht verloren. Dit geldt met name voor het kleinbedrijf, ondernemingen met 10 tot 50 medewerkers die de startersfase al voorbij zijn.

Gefailleerde ondernemers, hun medewerkers, accountants, mkb-adviseurs en banken geven aan dat er behoefte is aan een praktisch instrumentarium dat mkb-ondernemers en hun adviseurs kunnen gebruiken om strategische problemen vroegtijdig te signaleren en alle betrokkenen aan te zetten tot ingrijpen. 

In ‘Early STATUS’ ontwikkelt en test het onderzoeksconsortium een vroegsignaleringsinstrument voor strategische crises en een adviesmethode om strategische koerswijziging (turnaround) mogelijk te maken. In samenwerking met accountantskantoren en mkb-adviseurs wordt getest in welke mate de mkb-bedrijven met 10 tot 50 medewerkers kan worden gestimuleerd vroegtijdig hun strategische koers te wijzigen om zwaar weer te voorkomen.

Projectaanpak

Het project is opgedeeld in de volgende fasen:

  • In werkpakket 1 wordt het vroegsignaleringsinstrument ontwikkeld.
  • In werkpakket 2 wordt de adviesmethode ontwikkeld.
  • In werkpakket 3 worden het vroegsignaleringsinstrument en de adviesmethode getest.
  • In werkpakket 4 worden het vroegsignaleringsinstrument en de adviesmethode geëvalueerd.
  • In werkpakket 5 vindt disseminatie van de onderzoeksresultaten plaats via twee rapportages, twee bijeenkomsten, een drietal wetenschappelijke en een drietal vakpublicaties.

Verbinding onderwijs

Bij de uitvoering van het onderzoek worden studenten van de minor ‘Risicomanagement & Gedrag’ en ‘De Accountant In Business’ betrokken en zullen afstudeerders van de opleiding Finance & Control en Accountancy worden geworven. Via de aan het project deelnemende docenten wordt de opgedane kennis ingebed in het onderwijscurriculum.

(Beoogde) resultaten

In dit project ontwikkelen en evalueren we een methode waarbij accountants en mkb-adviseurs samenwerken om escalatie van een strategische crisis bij mkb-bedrijven te voorkomen. We organiseren twee seminars voor docenten professionals om de vertaling van het onderzoek naar het onderwijs en de praktijk nader te verkennen en te borgen. Tot slot delen we de opgedane kennis met de praktijk en de wetenschap via publicaties.

Samenwerkingen

Projectfeiten

november 2021 –
oktober 2023

 

SIA RAAK-mkb

Lectoraat Risicomngt
en gedrag

Leiderschap

Actueel

Onderzoek updates & highlights

Veel ondernemers die ooit een faillissement hebben meegemaakt geven nadien aan dat zij veel eerder hadden moeten ingrijpen.

Arie de Wild Lector Risicomanagement en Gedrag

Medewerkers

betrokken bij dit project

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen