Menu English

Miranda Cornelisse

Onderzoeker

Al ruim 15 jaar werkt Miranda met veel plezier in het hoger onderwijs. Zij is begonnen als docent Sustainable Tourism & Tourist Experiences bij Breda University of Applied Sciences en heeft vanuit die rol diverse vakken en minoren ontwikkeld. Later werd zij verantwoordelijk voor de specialisatie Tour Guiding en een E-lab, waarbinnen de ontwikkeling van de 21st century skills voorop stond. Echter, vanwege haar interesse in duurzaamheid en dan vooral de complexiteit hiervan, is zij gaandeweg meer de onderzoekkant opgegaan. Met als hoogtepunt haar promotie aan Erasmus School of Philosophy in 2021. Zij is gespecialiseerd in de sociale wetenschappen en heeft veel ervaring met het doen van kwalitatief onderzoek.

Meer informatie

Miranda Cornelisse

Over de onderzoeker

Al ruim 15 jaar werkt Miranda met veel plezier in het hoger onderwijs. Zij is begonnen als docent Sustainable Tourism & Tourist Experiences bij Breda University of Applied Sciences en heeft vanuit die rol diverse vakken en minoren ontwikkeld. Later werd zij verantwoordelijk voor de specialisatie Tour Guiding en een E-lab, waarbinnen de ontwikkeling van de 21st century skills voorop stond. Echter, vanwege haar interesse in duurzaamheid en dan vooral de complexiteit hiervan, is zij gaandeweg meer de onderzoekkant opgegaan. Met als hoogtepunt haar promotie aan Erasmus School of Philosophy in 2021. Zij is gespecialiseerd in de sociale wetenschappen en heeft veel ervaring met het doen van kwalitatief onderzoek.  

Achtergrond

Miranda heeft de volgende opleidingen en onderzoeken afgerond:

 • Promotieonderzoek, Erasmus University Rotterdam, Erasmus School of Philosopy
 • Master of Science in Culture, Organisation and Management, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Bachelor of Tourism Management, Brede University of Applied Sciences

Naast deze opleidingen en onderzoeken heeft Miranda diverse werkervaring opgedaan, gedurende haar loopbaan:

 • Onderzoeker Business Innovation, Kenniscentrum Business Innovation, Hogeschool Rotterdam
 • Projectleider Blended Learning en hogeschooldocent Global Marketing & Sales, Hogeschool Rotterdam Business School 
 • Onderzoeker Product- en Bestemmingsontwikkeling in Complexe Omgevingen, Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH), Breda University of Applied Sciences
 • Coördinator en hogeschooldocent Sustainability, Tourist Experiences & Tour Guiding

Naast haar werk bij KcBI is zij ik ook reviewer bij diverse toerisme-gerelateerde journals, zoals Current Issues in Tourism en Journal of Tourism Futures. In haar vrijetijd coacht zij ondernemers op het gebied van duurzaamheid en geeft zij spinningles.

Onderzoeker

 • Het inzicht dat haar specialisatie biedt, is van belang voor onder meer het academische en maatschappelijke debat over toerisme in de context van post-COVID-19. Meer dan ooit is de schijnbare kloof tussen het onbetwistbare economische begrip van het fenomeen toerisme versus vragen over onderwerpen als machtskwesties en klimaatverandering zichtbaar geworden. Enerzijds stellen onderzoekers, journalisten en praktijkbeoefenaars dat de COVID-19-pandemie tot een kritische heroverweging van het mondiale groeimodel voor het toerisme had moeten leiden. Anderzijds betogen onderzoekers en praktijkbeoefenaars dat dergelijke suggesties onrealistisch zijn. Zij menen dat het toerisme binnen aanzienlijke tijd weer zal opveren zoals het dat bij eerdere crises ook heeft gedaan, iets dat wij momenteel inderdaad waarnemen.
 • Futures Studies biedt de kans om wenselijke toekomsten te bedenken en te creëren, toekomsten "die we zouden willen" in antwoord op uitdagingen waar samenlevingen vandaag de dag mee geconfronteerd worden. Bijvoorbeeld, nu schepen groter worden, meer mensen vaker en verder reizen en bedrijven meer extreme of just-for-fun activiteiten aanbieden: Hoe beïnvloedt dit de kwetsbare ecosystemen van Antarctica?

Dit is wat het NWA-project 'ADAPT' onderzoekt. We onderzoeken vier toekomstscenario's, te weten Waarschijnlijk, Plausibel, Voorkeur en Mogelijk.

Antarctica is een bestemming die van iedereen is. Het is een uitzonderlijk, uniek gebied dat de wetenschap, het werkveld en het onderwijs de unieke kans biedt om met alternatieve paradigma's te werken. Om de aanpak van ADAPT te kunnen vertalen naar praktische tools voor zowel het onderwijs, als de industrie, onderzoekt KcBI niet alleen toerismeontwikkeling naar Antarctica, maar ook de ervaringen in de praktijk omtrent scenarioplanning en adaptatiepaden. Dit zijn namelijk relevante instrumenten die bij de ambities van KcBI aansluiten; ze dragen bij aan meervoudige waardecreatie en multi-actor samenwerking, ze stellen stakeholders met verschillende waarden in staat om beslissingen en acties in complexe contexten te nemen.

 • Dit onderzoek introduceert instrumenten zoals scenarioplanning en het in kaart brengen/beoordelen van aanpassingstrajecten, instrumenten die relevant zijn in de context van hedendaagse maatschappelijke transities. Vooral de unieke situatie van Antarctica kan door KcBI worden "ingezet" om een aanpak te creëren die alternatieve perspectieven aangaande complexe problemen naar praktische instrumenten omzet. Instrumenten die belanghebbenden ondersteunen bij het nemen van geïnformeerde beslissingen en robuuste acties, in zowel toeristische als andere besluitvormingscontexten (bv. in de context van de-growth, waardeperspectieven en systeemdenken).
 • Studenten en hun begeleidende docenten doen ervaring op met actieonderzoek, scenarioplanning en het in kaart brengen/beoordelen van aanpassingstrajecten in relatie tot de ontwikkelde scenario's.
 • Studenten doen (kritische) kennis op over mondiale dilemma's, zoals klimaatverandering, systeemdenken, duurzaamheid, ongelijkheid en ethiek (in toerisme).
 • Deelnemende studenten en hun docenten leren multidisciplinair te werken in een internationale context.
 • Deze specifieke onderzoekcontext biedt studenten en hun begeleidende docenten de mogelijkheid om een probleem "paradigma-neutraal" te analyseren, om onderzoeksvragen vanuit verschillende gezichtspunten te benaderen. Het stimuleert de deelnemers om echte change agents te worden.
 • Het doel is om de aanpak en de bijbehorende leerervaringen met betrekking tot de ontwikkeling van een 'wat willen we dat er gebeurt'-scenario te vertalen naar verfijnde, praktische instrumenten die publieke en private belanghebbenden met verschillende waarden en belangen in staat stellen om samen te werken en weloverwogen beslissingen en robuuste acties te nemen in complexe situaties, bijvoorbeeld in de context van maatschappelijke transities.

Verbinding met het onderwijs

Miranda is betrokken bij de volgende minors:

 • De minor International Business and Career (IBaC) en het multidisciplinaire en praktijkgerichte afstuderen bij Hogeschool Rotterdam Business School.
 •  De ontwikkeling van toerisme op Antarctica vormt een project voor de minor IBaC.
 • Binnen het afstuderen staat het multidisciplinair en internationaal werken aan een complex probleem centraal.
 •  Miranda is namens ADAPT de opdrachtgever en coacht vanuit die rol deelnemende studenten en hun begeleidende docenten. Daarnaast geeft zij workshops op het gebied van actiegericht onderzoek, Futures Studies en scenarioplanning.

“Mijn doel is om zo veel mogelijk docenten, studenten en ondernemers te inspireren.”

Miranda Cornelisse Onderzoeker

Volg de onderzoeker

Op social media

    

Project(en)

Van Miranda Cornelisse

Publicatie(s)

Van Miranda Cornelisse
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen