Menu English

Next Strategy Scan

Strategie voor het mkb

Strategische plannen passen niet bij mkb-bedrijven en ook de huidige dynamiek laat zich niet in plannen vatten. Hoe kunnen mkb-bedrijven dan hun strategische vermogen versterken?

Over het project

Projectbeschrijving

Uit onderzoek komt naar voren dat veel mkb-bedrijven nauwelijks een strategie hebben. In stabiele markten kunnen bedrijven op basis van flexibiliteit en klantgerichtheid groeien. Maar met de disruptieve veranderingen van vandaag de dag is méér nodig om te overleven. Een strategie is dan onontbeerlijk. Maar hoe kom je tot een goede strategie?

Gezocht moet worden naar instrumenten die aansluiten bij de schaal en het karakter van mkb'ers. Dat betekent in elk geval dat strategie niet verengt moet worden tot ‘een plan’, maar vooral moet worden beschouwd als leer- en ontwikkelproces. In dit project wordt onderzocht in hoeverre mkb-bedrijven een strategie hebben, hoe zij omgaan met de toekomst en welk strategie-instrumentarium ze (kunnen) gebruiken. 

Het doel van het project is het bewustzijn bij ondernemers over strategie te vergroten en instrumenten te ontwikkelen die hen helpt om hun strategische vermogen te versterken. Nevendoel is studenten kennis te laten maken met de praktijk rondom strategie in het mkb, die afwijkt van de handboeken over strategie die zijn geënt op het grootbedrijf

Projectaanpak

Studenten van de opleiding Bedrijfskunde hebben in een afstudeerkring elk vijf MKB-bedrijven onderzocht. Ze hebben daarvoor gebruik gemaakt van de Next Strategy Scan. Op basis van deze vragenlijst zijn interviews met directeur-grootaandeelhouders en algemeen directeuren gevoerd, is een verslag opgesteld en zijn aanbevelingen voor versterking van het strategische vermogen van de bedrijven opgesteld. Het project is begeleid door Arjen van Klink (Kenniscentrum) en John Dispa (Bedrijfskunde).

Verbinding onderwijs

Het onderzoek is uitgevoerd door afstudeerders van de opleiding Bedrijfskunde.

(Beoogde) resultaten

Het onderzoek heeft data over het strategische vermogen van meer dan 50 MKB-bedrijven in de regio Rotterdam-Rijnmond opgeleverd. De data en de interviewverslagen zijn gebruikt voor enkele papers. De betrokken ondernemingen hebben via het onderzoek inzichten gekregen in hun eigen strategische vermogen (tevens ten opzichte van dat van andere deelnemende bedrijven).

Samenwerkingen

Projectfeiten

  Looptijd: 2017-2021 

 Financiering: Intern

 Lectoraat: Dr. Arjen van Klink Next Strategy

 Thema: Leiderschap

‘Bij de ondernemer aan de vergadertafel sparren over strategie is een unieke ervaring voor studenten’.

John Dispa Hoofddocent Bedrijfskunde

Video's

Medewerkers

betrokken bij dit project
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen