Menu Zoeken English

Dr. Inge Bramsen

Senior onderzoeker

Inge Bramsen is sinds 2007 als senior onderzoeker verbonden aan Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Daarnaast werkt zij als GZ Psycholoog bij GGZ Delfland in de Generalistische Basis GGZ.

Inge is gezondheidszorgpsycholoog en methodoloog en promoveerde in 1995 (cum laude) op een proefschrift op het gebied van psychotrauma. Daarna ging zij werken in de medische psychologie.

Disability Studies

Bij Hogeschool Rotterdam geeft zij onderwijs op gebied van communicatie, psychotrauma, arbeid & gezondheid en Disability Studies. Zij is verbonden aan de onderzoekgroep Disability Studies uit de onderzoekslijn Zelfmanagement en Participatie.

Bevorderen van eigen regie en het benutten van ervaringskennis zijn belangrijke thema’s binnen het onderzoek en het onderwijs op het gebied van Disability Studies. Daarbij is het motto: ‘Nothing about us, without us’. Om ervaringskennis beter te benutten, kan zowel in zorg als onderzoek gewerkt worden met levensverhalen. Het luisteren naar verhalen is ook een belangrijk element in het onderwijs. Daarbij is het doel studenten te leren om onbevooroordeeld te luisteren naar de verhalen van mensen met een beperking en te reflecteren op onder meer de (eigen) beeldvorming en de rol van de sociale context voor het dagelijks leven met een beperking.

De transformatie in de jeugdhulp vraagt om een nieuwe rol van de professional. Van de professional wordt gevraagd de eigen kracht van jongeren en gezinnen beter te benutten. Binnen het onderzoek op het gebied van Disability Studies staat het vraagstuk centraal hoe eigen regie en participatie van jongeren in de jeugdhulp bevorderd kan worden.

Publicatie(s)

Van Dr. Inge Bramsen

Feeling for the game

Een verkenning van het begrip ervaringskennis binnen ‘disability gerelateerd’ onderzoek

Mijn Pad: een routeplanner voor jongeren op weg naar zelfstandigheid

Ervaringskennis van cliënten en hun naasten

Zicht op participatie bij bijstandontvangers met gezondheidsproblemen

Een nieuwe gespreksmethode voor klantmanagers

Dialooggestuurde re-integratie helpt

Een onderzoek bij mensen met Post-Whiplash Syndroom, ME/CVS en Prikkelbare Darm Syndroom

Implicaties voor het onderwijs

Hbo-studenten gezondheidszorg ontmoeten mensen met een verstandelijke beperking

Assessment of daily activity performance: exploring the option of shortening the test

Using the work limitations questionnaire in patients with a chronic condition in the Netherlands

Development of work participation in young adults with cerebral palsy: A longitudinal study

Reflectie op mijn pad

Roffa’s Labyrint

Op weg naar een integrale methodiek voor meiden in de JeugdzorgPlus met aan seksueel misbruik gerelateerde problematiek

Portrettenboek ‘ Verweven verhalen’

Leven en werken na het ontstaan van blijvende arbeidsrelevante beperkingen

Ruimte voor regie met Mijn Pad, een nieuwe tool die jongeren een stem geeft

Ruimte voor regie met mijn pad : een nieuwe tool die jongeren een stem geeft

Echt luisteren

De waarde van levensverhalen in woord en beeld in de ergotherapie

Werkboek Mijn Pad

Handleiding Mijn Pad

mijn pad, mijn leven, mijn toekomst: een routeplanner voor jongeren

Geef ze een stem

Mijn Pad: Jongeren aan het stuur op weg naar eigen regie en participatie

Autonomieversterkend werken met Mijn Pad: een nieuwe methode die jongeren een stem geeft

My Path Towards Living on My Own

Voices of Youth Leaving Dutch Secure Residential Care

Eindrapport Mijn Pad

mijn pad, mijn leven, mijn toekomst : ontwikkeling van een routeplanner voor jongeren in de jeugdzorg

Mijn leven... Mijn toekomst... Mijn pad

Handleiding voor professionals

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen