Menu
  English

  Marcel Mooijman

  Docent-onderzoeker

  Marcel is docent bij de Master Leren Innoveren. Daarnaast doet hij onderzoek onder de kenniskring Leren, dat gekoppeld is aan het lectoraat Leren. Patrick Sins (lector Leren) treedt ook op als zijn copromotor. Dit onderzoek kan hij doen vanwege een zogenaamde promotievoucher.

  Flankerend aan dit onderzoek werkt Marcel samen met Lia Voerman, lector Didactiek van hoge verwachtingen. Leden van de expertisekring van dit lectoraat verzorgt diverse trainingen voor docenten en opleidingen van Hogeschool Rotterdam rondom didactisch coachen. Marcel onderzoekt of er effecten van deze trainingen merkbaar zijn.

  Opleiding

  Marcel is van oorsprong leraar op het vmbo, havo en vwo, nadat hij zelf de tweedegraads lerarenopleidingen Nederlands en Maatschappijleer heeft afgerond. Hij behaalde daarna zijn doctoraal sociologie en eerstegraads bevoegdheid voor het vak maatschappijleer. Begin jaren 2000 rondde hij ook een master Mediatechnology af, aan de Universiteit Leiden, een opleiding opgezet door Bas Haring.

  Burgerschap

  Marcel is landelijk voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer. In die hoedanigheid praat hij mee over landelijke onderwijsvernieuwingen. Marcel was in 2022 projectleider Burgerschap voor Hogeschool Rotterdam. Hij was voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap actief in de Werkgroep Burgerschap, waar hij het huidige voorstel voor MBO-Burgerschap van de minister mede heeft geschreven.

  Project(en)

  Van Marcel Mooijman