Menu Zoeken English

Over de lector

dr. Amos van Gelderen

Amos van Gelderen (doctoraal psychologie 1982) is vanaf 1985 werkzaam als onderzoeker taalonderwijs. Hij is gepromoveerd in 1992 op een onderzoek naar de beoordeling van spreekvaardigheid van leerlingen aan het eind van de basisschool. Daarnaast deed hij onderzoek in basis-, voortgezet en beroepsonderwijs voor diverse vakonderdelen van het onderwijs Nederlands (als eerste en tweede taal), het vreemde-talenonderwijs en op het gebied van de relaties tussen taal- en zaakvakonderwijs. Verder was hij betrokken bij leerplanontwikkeling en het ontwerp van taalmethoden. Momenteel is hij projectleider van het aandachtsgebied "Literacy development of at-risk adolescents in multilingual contexts: A Tale of Three Cities". Sinds 1 januari 2010 is hij lector Taalverwerving en Taalontwikkeling bij het Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam. Bij Kennsicentrum Talentontwikkeling begeleidt hij verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van taalverwerving en taalonderwijs zowel met externe subsidies (Onderwijsbewijs. RAAK-PRO) als met interne subsidies (m.n. vier promotieprojecten van docenten van IvL en ISO). Hij was lid van de expertgroep doorlopende leerlijnen (Cie Meijerink) en heeft meegewerkt aan het adviesrapport voor de referentieniveaus Taal. Tevens is hij programmavoorzitter van de jaarlijks terugkerende HSN conferentie over de rol van Nederlands in basis- voortgezet en hoger onderwijs.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen