Menu
    English

    Verbinding met onderwijs

    van lectoraat Taalverwerving en Taalontwikkeling

    Het lectoraat houdt zich bezig met de effectiviteit van didactiek en met de ontwikkeling van curricula in taalonderwijs van Hogeschool Rotterdam. Daarnaast begeleidt het lectoraat verschillende promovendi bij hun onderzoek.

    Een aantal promovendi worden bij hun promotieonderzoek begeleid door het lectoraat. Daarnaast worden docenten en studenten van de Master Pedagogiek begeleidt bij het doen van afstudeeronderzoek, geeft het lectoraat colleges statistiek aan docenten en promotiekandidaten, verricht het kwantitatieve analyses voor onderzoek uitgevoerd door collega’s van Kenniscentrum Talentontwikkeling en andere kenniscentra van HR en verricht het lectoraat onderzoekswerk op extern gefinancierd onderzoek.