Menu Zoeken English

Minor Arbeid, Gezondheid en Welzijn

Vanwege de vergrijzing en de ontgroening in onze maatschappij is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen optimaal participeren op de arbeidsmarkt. Van de mensen die werken in de sector Zorg en welzijn wordt daarom gevraagd aandacht te besteden aan (duurzame) arbeidsparticipatie van hun cliënten. Ook aan werkgevers wordt gevraagd om een inclusieve arbeidsorganisatie te creëren, waarbij het HRM-beleid gericht is op het includeren van kwetsbare werknemers, het faciliteren van duurzame inzetbaarheid en het voorkomen en bestrijden van uitval en (langdurig) verzuim.

In deze minor leren studenten hoe zij kunnen bijdragen aan het creƫren van een inclusieve arbeidsmarkt. De student gaat zich verdiepen in de ondersteuning van integratie in werk van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en de re-integratie van mensen die verzuimen wegens gezondheidsklachten. Daarnaast leren studenten hoe je kunt bijdragen aan de fysieke en mentale gezondheid van werknemers (arbeid gerelateerde preventie) en werkzoekenden, hun duurzame inzetbaarheid en re-integratie bij uitval. De studenten verdiepen het inzicht in de bijdrage die zij vanuit eigen professionele expertise, samen met andere professionals, kunnen leveren aan het aanpakken van vraagstukken rondom in- en uitsluiting van werk en het vinden en behouden van betekenisvol werk, ongeacht problemen op gezondheids- of sociaal vlak.

                                     

Werk biedt meer dan een inkomen

Werkgelegenheid is niet alleen belangrijk voor de nationale economie, het biedt ook persoonlijke voordelen voor werknemers. Werk biedt idealiter niet alleen een inkomen, maar ook sociale status, contacten en ontwikkelingsmogelijkheden. Het is een belangrijke voorwaarde voor sociale inclusie en het gevoel een bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren. Werk bevordert daarom ook de mentale en fysieke gezondheid.

Looptijd: 3-9-2018 t/m 3-2-2019

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen