Menu Zoeken English

Nieuws

Actuele berichten van Kenniscentrum Talentontwikkeling

Hogeschool Rotterdam benoemt Carlos van Kan tot lector Pedagogiek

Nieuws

Het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam heeft dr. Carlos van Kan tot lector Pedagogiek bij Kenniscentrum Talentontwikkeling benoemd. In deze hoedanigheid gaat Van Kan zich richten op het versterken van pedagogische professionaliteit

“Onderzoekskwaliteit evident, output en impact indrukwekkend”

Nieuws

“De commissie heeft bij Hogeschool Rotterdam in Kenniscentrum Talentontwikkeling een goed functionerend en renderend kenniscentrum aangetroffen.”

‘Kritisch blijven leren en opvattingen ter discussie stellen’

Nieuws

Hoe kunnen we van elkaar leren? In een organisatie stuiten professionals en teams vaak op onderlinge verschillen. Enerzijds leveren de verschillen nieuwe inzichten op, anderzijds maken deze verschillen het uitdagender om van en met elkaar te kunnen leren.

De brug slaan tussen mbo en hbo

Nieuws

In Rotterdam sloegen verschillende instellingen de handen ineen om een antwoord te vinden op het vraagstuk hoe studenten die doorstromen van het mbo naar hbo niet al te vroeg struikelen tijdens het doorstroomproces.

Kenniscafé Ontmoeting in de wijk

Nieuws

Donderdag 10 oktober vond het eerste najaarskenniscafé van 2019 plaats van Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid. Het thema was ‘’ontmoeting in de wijk’’. Plaats van handeling was dit keer het Atrium van Hogeschool Rotterdam, vestiging Museumpark.

Docent-onderzoekers van het jaar zijn bekend

Nieuws

Dit jaar werden de eerste docent-onderzoeker winnaars bekend gemaakt tijdens de Dag van Praktijkgericht Onderzoek. Diana van Dijk en Anne Kooiman van Kenniscentrum Talentontwikkeling hebben gewonnen.

Kenniscentrum Talentontwikkeling en EMI organiseren Inspiratiefestival

Nieuws

De rode draad van dit festival was verbinding en het plezier dat dit oplevert – Blij(f) verbinden! Het festival werd georganiseerd door het Lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid en Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie. Het evenement werd met zo’n 250 deelnemers druk bezocht.

Dag van Praktijkgericht Onderzoek: verder kijken dan je neus lang is

Nieuws

Tijdens de Dag van Praktijkgericht Onderzoek stond de hashtag #durftevragen centraal. Blijven vragen is van groot belang voor een goed onderzoek. Dat geldt zowel voor studenten als voor docenten.

Loopbaanontwikkeling start al op de basisschool

Nieuws

Handreiking bedoeld om basisscholen te ondersteunen in hun zoektocht naar de beste vormgeving van schoolloopbaanontwikkeling en het betrekken van ouders hierbij.

HRM versterkt professioneel handelen en verbetert resultaten van klantmanagers

Nieuws

Gemeentelijke sociale diensten kunnen via HRM professioneel handelen en resultaten van klantmanagers versterken. Paul van der Aa (HR) Rik van Berkel (Universiteit Utrecht), Louis Polstra en Desiree Klumpenaar (Hanzehogeschool Groningen) hebben dit onderzoek uitgevoerd.

Onnodig zwaar

Nieuws

Kenniscentrum Talentontwikkeling heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen van vluchtelingenstudenten over de toegang en ondersteuning vanuit Hogeschool Rotterdam bij het volgen van een studie. Het onderzoek biedt inzicht in de ondersteuning die studenten met een vluchtelingenachtergrond nodig hebben om succesvol te kunnen studeren.

Making The Wrong Right

Nieuws

Een kleurrijke stoet van studenten, vluchtelingen, bezoekers van de Pauluskerk, docenten en wijkbewoners trokken een Parade door de stad om aandacht te vestigen op de situatie van mensen op de vlucht en de basiswaarden: respect, gelijkheid, waardigheid en solidariteit.

Slotbijeenkomst Koplopers-project is eyeopener voor velen

Nieuws

De mooie mensen Rosanne, Tim, Thaisja en Michael lijken op het eerste gezicht gewone studenten. Dat zijn ze natuurlijk ook. Althans, volgens de buitenkant. Maar ze hebben ook een binnenkant. Een kwetsbare binnenkant. Een binnenkant die meestal niet gezien wordt en die ze vaak ook niet willen of kunnen laten zien.

Ouders in de spotlight

Nieuws

Voor de vierde keer organiseerde het lectoraat Ouders op Zuid van Hogeschool Rotterdam het afstudeersymposium Ouders in de Spotlights. Vierendertig studenten van de sociale opleidingen die afstudeerden op het thema ‘ouders’ presenteerden hier hun beroepsproduct. Tachtig geïnteresseerden, afkomstig van binnen én buiten de hogeschool, trotseerden de regen om het symposium bij te wonen.

Boek release Mariëtte Lusse

Nieuws

Deze maand is de release van een nieuw boek van lector Mariëtte Lusse:"School en thuis: Succesfactoren voor het verbinden van twee leefwerelden". Lusse promoveerde op onderzoek naar samenwerking met ouders in relatie tot preventie van schooluitval. Ze ontwikkelde de beschreven aanpak met haar onderzoeksgroep Ouders in Rotterdam Zuid van Hogeschool Rotterdam.

Kennisfestival Social Work

Nieuws

Benieuwd naar het afstudeerwerk van studenten Social Work dat zij maakten in hun leerwerkgemeenschap? Kom dan naar het Kennisfestival Social Work.

Yin en yang in het sociaal domein

Nieuws

De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid heeft een casuïstiekbundel ontwikkeld voor het onderwijs. In de werkplaats werkt Hogeschool Rotterdam samen met Hogeschool Inholland, gemeenten, partners in zorg en welzijn, sociaal ondernemers en bewoners aan maatschappelijke vraagstukken. De casuïstiekbundel is bij uitstek relevant voor de opleiding Social Work.

“Leertechnologie helpt de hogeschool toekomstbestendig te maken.”

Nieuws

“Ik ontmoet veel enthousiaste docenten die hun opleiding willen vernieuwen en daarbij de kansen van onderwijsleertechnologie dolgraag inzetten.”

Opleidingsschool Boss po in beeld

Nieuws

Lees hier het digitale magazine

Inclusief theater en onderwijs

Nieuws

Leraren hebben een pedagogische opdracht en kunnen met behulp van theater ervaren wat dat voor hen betekent. Monique van den Heuvel – hoofddocent Pedagogiek en Didactiek aan de Hogeschool Rotterdam - doet verslag van een creatieve samenwerking met het inclusieve Theater Babel, in een levensechte speelruimte. Na het volgen van twee workshops en het schrijven van een monoloog, ging het in de lessen verder: wat betekent dit voor de docent die ik wil zijn? Een voorbeeld wat kunst voor onderwijs en je docent-zijn kan betekenen.

Hoogtepuntenmagazine 2018 gelanceerd

Nieuws

Kenniscentrum Talentontwikkeling werkt samen met onderwijs en praktijk aan talentontwikkeling van de jeugd en de rol die professionals hierbij kunnen spelen. Dat doen we middels praktijkgericht onderzoek. Bekijk in het digitale hoogtepuntenmagazine 2018 onderzoeksthema's, projecten en resultaten van ons kenniscentrum.

Ethisch Café: Kinderen waar we geen raad mee weten

Nieuws

Afgelopen 19 maart was er in het Huis van de Wijk in de Agniesebuurt weer een nieuwe editie van het Ethisch Café, dit is een gezamenlijk initiatief van Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam en Enver. Bij deze bijeenkomst was het onderwerp: ‘Kinderen waar we geen raad mee weten’.

"Onderzoek is onze vernieuwingsmotor"

Nieuws

Niet onderzoeken om het onderzoeken, maar omdat het impact heeft op de samenleving.

Opschaling Leergang “Praktijkgericht Onderzoek”

Nieuws

Op vrijdag 15 maart jl. kregen 13 deelnemers van de “Leergang Bouwstenen voor succesvol praktijkgericht onderzoek” hun certificaat uitgereikt.

Alliantie Kinderarmoede van start

Nieuws

Vandaag is bij het NIBC in Den Haag de Alliantie Kinderarmoede Nederland gelanceerd. Het is het grootste publiek privaat maatschappelijk offensief tegen de effecten van kinderarmoede in Nederland. Lector Ouders in Zuid Mariette Lusse tekende de pledge namens haar onderzoeksgroep. Lusse ontwikkelt met gemeenten, scholen, ouders en leerlingen een nieuwe werkwijze voor scholen om om te gaan met gezinnen in armoede.

Commissie Studiesucces adviseert integrale onderwijsaanpak om studiesucces te verhogen

Nieuws

“Verhoog het studiesucces en studierendement door aan alle opleidingen te vragen een integrale aanpak van onderwijsverbeteringen vorm te geven.” Dat is het belangrijkste advies dat de commissie Studiesucces de hogeschool meegeeft in het rapport ‘Grip op Studiesucces’, dat vandaag is gepresenteerd.

Praktijk en de wetenschap bundelen krachten tegen stigmatisering

Nieuws

Kenniscentrum Talentontwikkeling aangesloten bij Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie.

Terugkeer van de pedagogiek in het beroepsonderwijs

Nieuws

Lector Ellen Klatter presenteerde met Marc van der Meer het boek 'Een lerende instelling' waarin zij hun visie op professioneel kapitaal in het beroepsonderwijs en het vermogen tot leren uiteenzetten.

In dialoog op Zuid

Nieuws

Bij de minor+ Meedoen op Zuid is het organiseren en leiden van dialoogtafels een belangrijk onderdeel; studenten leren in gesprek te gaan met wijkbewoners, statushouders en andere betrokkenen, om zo te ontdekken wat er leeft in de wijken van Rotterdam Zuid.

Studenten, docenten en werkveld gaan intensief samenwerken en van elkaar leren

Nieuws

Onderwijs, onderzoek en praktijk staan centraal in de samenwerkingsovereenkomst die Hogeschool Rotterdam en de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) hebben getekend op donderdag 6 december 2018.

Rekenen leren is een keuze

Nieuws

'De keuze om te leren rekenen volgens een bepaalde methode zou moeten berusten op wetenschappelijk onderzoek’, aldus promovendus Mark van Houwelingen die dinsdag 27 november zijn onderzoek verdedigt aan de Universiteit van Leiden.

Gezinsprogramma’s voor taalontwikkeling moeten beter landen

Nieuws

Hoe kunnen we de rijke taalontwikkeling bij jonge kinderen stimuleren? Er zijn verschillende gezinsprogramma's ontwikkeld om ouders en kinderen hierbij te ondersteunen, maar werken deze?

Taal Centraal bij Hogeschool Rotterdam

Nieuws

Hogeschool Rotterdam neemt de taalontwikkeling van studenten serieus. In september 2018 is bij de hogeschool het project Taal en Studiesucces gestart. Van elk instituut buigt ten minste één opleiding zich over de vraag hoe zij kunnen werken aan de taalvaardigheid van hun studenten, om daarmee hun studiesucces te vergroten.

Landelijk samenwerken aan onderwijsinnovatie met ICT

Nieuws

Lector Digitale Didactiek Fleur Prinsen is op 7 november benoemd tot aanvoerder van het versnellingsteam ‘Evidence-based onderwijsinnovatie met ICT’.

De waarde van de samenwerking tussen mbo en hbo professionals

Nieuws

In het kenniscafé van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid kunnen bewoners, vrijwilligers en professionals van gedachten wisselen en werken aan acute bewonersvraagstukken. Deze keer ging het over samenwerking tussen mbo en hbo in het sociaal domein.

Van verbinding via samenwerking naar samenspel

Nieuws

Hoe lossen we in het sociale domein ingewikkelde vraagstukken op van bewoners? De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid gaat op zoek naar de vraag achter de vraag.

Onderwijsinnovatie met ICT

Nieuws

Nederlandse hogescholen en universiteiten hebben de handen ineen geslagen om de onderwijsinnovatie met ict te versnellen. Lector Digitale Didactiek Fleur Prinsen buigt zich over de vraag hoe praktijkkennis en kennis uit onderzoek hiervoor gebruikt kan worden.

Versterking van professioneel handelen

Nieuws

Professionals uit vier gemeenten werden door lector Paul van der Aa van Kenniscentrum Talentontwikkeling uitgenodigd om samen na denken over het professioneel handelen.

Kenniscentrum Talentontwikkeling start vier nieuwe onderzoeken in de onderwijssector

Nieuws

Kenniscentrum Talentontwikkeling start dit studiejaar met vier nieuwe onderzoeken binnen het programma langlopend praktijkgericht onderzoek van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Ellen Klatter in tip 5 ScienceGuide

Nieuws

Op wie moeten we het komend jaar letten binnen het hoger onderwijs en de wetenschap? Wie gaan er hun stempel drukken en worden er bepalend voor de kennissector in Nederland en daarbuiten?

Promovenda Sanneke de la Rie in de prijzen

Nieuws

Promovenda Sanneke de la Rie van Kenniscentrum Talentontwikkeling wint de 2018 RoE Editors’ Choice Award.

Ethisch Café

Nieuws

Wat doe je als je als sociaal hulpverlener in aanraking komt met fraude? In het Ethisch Café gingen jeugdprofessionals, docenten en beleidsmakers met elkaar in gesprek.

Lesprogramma Start in de Stad! gaat weer van start

Nieuws

Als je als vierdejaars student gaat lesgeven op een school in een achterstandscontext, kom je in een complexe, dynamische omgeving terecht. De hogeschool biedt met het lesprogramma Start in de Stad! startende leerkrachten een goede voorbereiding.

Afstudeersymposium Psychisch beperkt, wat werkt?

Nieuws

Op vrijdag 15 juni vond het Afstudeersymposium “Psychisch beperkt, wat werkt?” plaats op locatie Museumpark van Hogeschool Rotterdam. Dit symposium, georganiseerd door studenten Social Work stond in het teken van studenten met psychische kwetsbaarheid en hoe men deze studenten het best kan ondersteunen.

Afstudeersymposium Ouders in de spotlights

Nieuws

Vijfentwintig studenten presenteerden, samen met onderzoekers van het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid, de resultaten van hun afstudeeronderzoeken over de samenwerking met ouders.

Terugblik openbare les Tina Rahimy over stedelijke inclusie en uitsluiting

Nieuws

De ene openbare les is de andere niet. Ook daarin laten de lectoren van Hogeschool Rotterdam een grote diversiteit zien. Dinsdag 19 juni was het de beurt aan Tina Rahimy, lector Sociaal werk in de superdiverse stad. Met tekst en beeld gaf zij samen met studenten haar visie op stedelijke inclusie en uitsluiting in 'de Schillen van het verschil'.

Streven naar studiesucces met aandacht voor studentenwelzijn

Nieuws

Het lijkt zo voor de hand liggend: als je studenten hun doelen laat verwoorden dan presteren ze beter. Opvallend genoeg blijkt dat vooral jongens en biculturele studenten hier baat bij hebben. Vanaf september start de Hogeschool Rotterdam, in samenwerking met de Erasmus Universiteit, een grootschalig experiment met deze goal-setting interventie.

Openbare les lector Sociaal werk in de superdiverse stad Tina Rahimy

Nieuws

Tina Rahimy, lector Sociaal werk in de superdiverse stad bij Hogeschool Rotterdam, houdt op 19 juni haar openbare les. Over de wijze waarop we ons verhouden tot het verschil en de diversiteit in de samenleving?

Kijkkader voor praktijken van samen opleiden

Nieuws

Lector Mariëlle Theunissen heeft een hulpmiddel voor opleidingsscholen ontwikkeld. Het ‘Kijkkader voor praktijken van samen opleiden’ is een manier om binnen opleidingsscholen het gesprek over opleidingspraktijken op gang te brengen.

Ondersteuning van mensen met verward gedrag

Nieuws

Kenniscentrum Talentontwikkeling ontwikkelt een nieuwe minor die gericht is op kennis in het onderwijs over verbinding van zorg voor mensen met verward gedrag. De uitwerking van deze minor wordt gefinancierd door ZonMw.

Nieuwe commissie Studiesucces

Nieuws

Hogeschool Rotterdam krijgt een commissie Studiesucces. De commissie, onder leiding van Ellen Klatter, lector Studiesucces, heeft de opdracht om tot een advies te komen over maatregelen die studiesucces moeten verhogen. De commissie zal zich onder meer buigen over het bindend studieadvies (BSA).

Social lab van start

Nieuws

Onderzoekers van Kenniscentrum Talentontwikkeling begeleiden studenten van de Erasmusuniversiteit Rotterdam bij hun afstudeeronderzoek naar het studiesucces van MBO-ers in het Social Lab.

‘Het leerproces moet centraal staan. Niet de techniek.’

Nieuws

Fleur Prinsen roept docenten als didactische experts op om samen met technici, informatiespecialisten, praktijkonderzoekers en studenten digitale leerarrangementen te gaan ontwerpen.

Ook met de hele klas heeft trainen van leesstrategieën zin

Nieuws

Leerlingen die in de klas hebben geleerd hoe ze leesstrategieën moeten inzetten, blijken beter te scoren op begrijpend lezen, zo wijst promotieonderzoek van Mariska Okkinga uit. Ook op de lange termijn blijven leerlingen ervan profiteren.

Openbare les lector Digitale Didactiek Fleur Prinsen

Nieuws

Fleur Prinsen gaat in haar interactieve lectorale rede op 18 januari in op de veronderstelde meerwaarde van digitale leerarrangementen.

"Taal kan verbinden en taal kan uitsluiten"

Nieuws

Taal is belangrijk, taal gaat over emancipatie, over identiteit, over studiesucces. Hoe die taal in het onderwijs het beste vorm kan krijgen, daarover lopen de meningen sterk uiteen. Hogeschool Rotterdam en Science Guide namen het initiatief voor een symposium, geheel gewijd aan taal in het hoger onderwijs. Taalexperts, bestuurders en onderwijsprofessionals gingen met elkaar in debat bij ‘Taal Centraal’.

Onderwijs in feiten en meningen; feit of fictie?

Nieuws

Tegenwoordig is er veel opschudding over zogenaamde nepfeiten, zaken die als waar worden voorgesteld maar het niet zijn. Mensen kunnen daardoor op het verkeerde been gezet worden, in samenzweringen gaan geloven, of ten onrechte bevestigd worden in hun vooroordelen over bepaalde bevolkingsgroepen (moslims, buitenlanders, de elite, vluchtelingen, de ‘media’, politici van welke richting dan ook of de regeringen van landen). Dat is dus een slechte zaak. Kan het onderwijs daar iets tegen doen?

Adolescentiepsychologie binnen de schoolcontext

Nieuws

Het Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam werkt samen met opleidingsscholen voor voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Samen ontwikkelen zij opleidingsonderdelen. Het onderdeel Adolescentiepsychologie is door Kenniscentrum Talentontwikkeling herontworpen. Onlangs is hierover een rapport verschenen.

Nieuwe bundel ‘Aan het werk met Hannah Arendt’ uitgereikt

Nieuws

‘Aan het werk met Hannah Arendt’ is een bundel die onder redactie van oud-docent en onderzoeker van Hogeschool Rotterdam, Joop Berding, is uitgebracht. In tien hoofdstukken wordt door verschillende auteurs steeds vanuit een concrete casus geprobeerd te begrijpen wat er aan de hand is, met als denkgereedschap de begrippen van Arendt.

Samenwerking met Citylab010: studenten helpen plannenmakers

Nieuws

CityLab010 faciliteert innovatieve plannen van Rotterdammers om de stad te verbeteren. Op de locatie Kralingse Zoom konden geïnteresseerden kennismaken met de 50 plannen die van gemeente Rotterdam een startsubsidie krijgen. Studenten van Marketing of Social Business helpen de plannenmakers hun plan van de grond te krijgen.

Rotterdam wil prestigieus internationaal onderwijscongres naar stad halen

Nieuws

Rotterdam stelt zich kandidaat voor het prestigieuze onderwijscongres EAIE (European Association for International Education) 2022. Het congres is het grootste internationale hoger onderwijscongres van Europa en trekt jaarlijks zo’n 5.000 onderwijsprofessionals uit meer dan 85 landen. Hogeschool Rotterdam is mede-participant in het initiatief.

HR organiseert samen met ScienceGuide 'Taal centraal', symposium over taal in het onderwijs

Nieuws

ScienceGuide en Hogeschool Rotterdam organiseren samen een symposium over taal in het onderwijs. Tijdens het symposium ‘Taal Centraal’ staan twee discussies centraal: de taalbeheersing van het Nederlands en het oprukkende Engels in het hoger onderwijs.

Onderwijsfilosofen in actie

Nieuws

Tijdens de startconferentie van de masteropleiding Pedagogiek op 25 augustus presenteerden Joop Berding en Izaak Dekker hun nieuwe boek: Onderwijsfilosofen in actie. Zeven lessen over visies en idealen in en voor de klas.

Alumni presenteren praktijkvoorbeelden van de stadpedagoog in actie

Nieuws

Op vrijdag 23 juni hebben kersverse masterstudenten hun case gepresenteerd tijdens een pop-up symposium georganiseerd door de Master Pedagogiek.

Succesvol opleiden

Nieuws

Op 22 juni jl. gaven onderwijskundigen Mariëlle Theunissen en Ellen Klatter in een meer dan goed gevulde zaal hun openbare les in de Science Tower in Rotterdam. Twee aansprekende thema's werden behandeld: Samen Opleiden en Studiesucces.

Kick-off programma BRIDGE

Nieuws

Onderzoekers en lectoren van Kenniscentrum Talentontwikkeling zijn betrokken bij Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Tijdens een kick-off op 20 juni j.l. werd getoond welke stappen er in het BRIDGE-programma zijn gezet en welke plannen in de komende periode worden uitgewerkt. Thema's zijn o.a. loopbaangarantie en –begeleiding (LOB) en carrière startgaranties (csg).

Openbare les lector Samen Opleiden Mariëlle Theunissen

Nieuws

Mariëlle Theunissen, lector Samen Opleiden bij Hogeschool Rotterdam, onderzoekt hoe opleidingsscholen in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs samen met hogescholen aankomende docenten (nog) beter kunnen opleiden. Zij houdt op 22 juni over dit onderwerp een openbare les in de Rotterdam Science Tower.

Openbare les lector Studiesucces Ellen Klatter

Nieuws

Klatter houdt op 22 juni (13.30 uur, Rotterdam Science Tower) een openbare les over het belang van een stijging van studiesucces voor de stad Rotterdam. Want vanuit verschillende perspectieven is het lage percentage studiesucces zorgwekkend te noemen. Het is voor haar reden om onderzoek te gaan doen naar factoren die de toename van studiesucces stimuleren.

Gezamenlijke openbare les Mariëlle Theunissen en Ellen Klatter

Nieuws

Op 22 juni vindt de gezamenlijke openbare les plaats van lector Samen Opleiden Dr. Mariëlle Theunissen en lector Studiesucces Dr. Ellen Klatter van Kenniscentrum Talentontwikkeling.

Koplopers in kopzorgen

Nieuws

“Psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken, luidt de kop van het project Koplopers. Maar wat is dat nou eigenlijk? En vooral: hoe doe je dat?”

Terugblik op deelname Focusdag 2017

Nieuws

Op dinsdag 21 maart 2017 organiseerde de gemeente Rotterdam de jaarlijkse Focusdag 2017. Op deze inspiratiedag, voor de hele bredere regio, stond de doorontwikkeling van zorg, welzijn en jeugdhulp centraal. Traditiegetrouw was ook de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid van de partij door middel van het verzorgen van een workshop.

Psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken

Nieuws

Een jongerenteam van ervaringsdeskundigen maakt psychische kwetsbaarheid bespreekbaar in project Koplopers. Zij zoeken oplossingen voor de uitval van jongeren met psychische problemen in onderwijs, stage en werk. Hogeschool Rotterdam is partner in dit project.

Van wie is de politieke ruimte?

Nieuws

In het tweede Diversiteitscafé op 7 maart, vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen, gingen zo'n 45 studenten, docenten en medewerkers in gesprek over politiek. Studenten die het keuzevak diversiteit doen, waren met de hele klas aanwezig.

Open voor Talent

Nieuws

Hoe kijken studenten naar talentonderwijs? Twee studenten van de minor+ Meedoen op Zuid waren aanwezig bij het Talentonderwijsseminar van OCW waar zij hun ervaringen over de module deelden.

Het toekomstbehendig maken van de social professional. Hoe doen we dat?

Nieuws

Lector Toby Witte gaf onlangs een interview bij Omroep Vlaardingen waarin hij vertelt over de ontwikkelingen in het sociaal domein, de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid en de opgave waar onderwijs, onderzoek en praktijk voor staan.

Resultaten onderzoeksproject Fundament

Nieuws

Gemeente Rotterdam financiert sinds 2014 drie initiatieven die kwetsbare, werkloze jongeren vanaf 18 jaar ondersteunen bij het vinden van werk of het teruggaan naar school. Op verzoek van de gemeente deed Kenniscentrum Talentontwikkeling onderzoek naar deze pilots.

Hogeschool Rotterdam benoemt Fleur Prinsen tot lector Digitale didactiek

Nieuws

Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam benoemt dr. Fleur Prinsen tot lector Digitale didactiek. Prinsen sluit met haar onderzoek aan bij de strategische agenda (‘Onze Agenda’) van Hogeschool Rotterdam, waarin het opleiden voor de wereld van morgen centraal staat.

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid blogt

Nieuws

Al bloggend proberen de deelnemers van de werkgroepen van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid hun eigen leerproces onder woorden te brengen en te delen met geïnteresseerden in de transformatie in het sociale domein.

Magazine laat leraren in opleiding kennismaken met het mbo

Nieuws

Voor het project Beter Opleiden in Samenhang en Synergie Beroeps- en VolwassenenEducatie (BOSS BVE) is een digitaal magazine ontwikkeld: Aan de slag in het mbo. Het magazine geeft een voorproefje van werken als docent in het mbo met interviews, foto’s, filmpjes en achtergrondinformatie.

Hogeschool Rotterdam benoemt Tina Rahimy tot lector Sociaal werk in de superdiverse stad

Nieuws

Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam stelt Tina Rahimy aan als lector Sociaal werk in de superdiverse stad. Rahimy gaat onderzoek doen naar meer genuanceerde taal en praktijken van insluiting.

Mariëtte Lusse spreker op netwerkbijeenkomst FBNR

Nieuws

Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam organiseert op 7 november een netwerkbijeenkomst voor hulp- en dienstverlenende organisaties, fondsen, overheidsdiensten en instellingen. Lector Ouders in Rotterdam Zuid Mariëtte Lusse is spreker.

Frisse start Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Nieuws

Donderdag 22 september kwamen ruim 100 deelnemers bijeen voor de energieke startconferentie van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid. Deze nieuwe werkplaats heeft als doel de kwaliteit van leven te bevorderen voor inwoners in de regio. Zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten, onderwijs en inwonervertegenwoordigingen bundelen samen hun krachten in deze leerwerkgemeenschap. Op deze manier kunnen professionals van én met elkaar leren.

Hoe (on)gelukkig is de HR-student?

Nieuws

Nieuwsmedium Profielen doet in samenwerking met Kenniscentrum Talentontwikkeling onderzoek naar het (on)geluk van studenten van Hogeschool Rotterdam. De resultaten van de eerste analyses zijn inmiddels gepubliceerd.

Vliegende start nieuwe Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Nieuws

Zeven gemeenten, diverse welzijns- en zorginstellingen en twee hogescholen bundelen samen kennis voor professionals en beleidsmakers in de nieuwe Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

Overtref Jezelf Beurs voor Bas Klein

Nieuws

Hogeschool Rotterdam reikte bij de opening van het nieuwe collegejaar de ‘Overtref Jezelf Beurs’ uit aan student Bas Klein.

Studiesucces: het verhaal achter de cijfers

Nieuws

Woensdag 24 augustus presenteerde Hogeschool Rotterdam aan genodigden uit het onderwijsveld en de (Rotterdamse) politiek de eerste uitkomsten van onderzoeken die gedaan zijn naar studiesucces en -uitval, vooral onder studenten met een mbo-achtergrond.

Terugblik openbare les Inclusief denken, integratief handelen

Nieuws

In een bijzondere opstelling vond op donderdag 16 juni een dubbele openbare les plaats bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. Paul van der Aa, Lector Inclusieve arbeid, kwetsbare burgers en Michiel de Ronde, lector Begeleidingskunde gaven gezamenlijk en midden tussen het publiek in, hun lectorale rede.

Onderzoek Rathenau Instituut: lectoren belangrijke spil in netwerken

Nieuws

Het onderzoek bevestigt dat lectoren door hun uitgebreide netwerk binnen zowel onderzoek, onderwijs als de beroepspraktijk een cruciale bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en innovaties van de beroepspraktijk.

Hogeschool Rotterdam benoemt Mariëlle Theunissen als lector Samen opleiden

Nieuws

Hogeschool Rotterdam heeft dr. Mariëlle Theunissen aangesteld als lector Samen opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. De benoeming van Theunissen is een antwoord op de behoefte van het scholenveld in Zuidwest-Nederland en Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam om het samen opleiden te versterken en een gezamenlijke visie op dit thema te ontwikkelen.

Hogeschool Rotterdam benoemt Ellen Klatter als lector Studiesucces

Nieuws

Hogeschool Rotterdam heeft dr. Ellen Klatter aangesteld als lector Studiesucces bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. Klatter gaat onderzoeken welke onderwijs- en persoonsfactoren een bepalende rol spelen bij het studiesucces van de studenten van Hogeschool Rotterdam.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.