Ga direct naar de content

Nieuws

Actuele berichten van Kenniscentrum Talentontwikkeling

Ook met de hele klas heeft trainen van leesstrategieën zin

Nieuws

Leerlingen die in de klas hebben geleerd hoe ze leesstrategieën moeten inzetten, blijken beter te scoren op begrijpend lezen, zo wijst promotieonderzoek van Mariska Okkinga uit. Ook op de lange termijn blijven leerlingen ervan profiteren.

Openbare les lector Digitale Didactiek Fleur Prinsen

Nieuws

Fleur Prinsen gaat in haar interactieve lectorale rede op 18 januari in op de veronderstelde meerwaarde van digitale leerarrangementen.

"Taal kan verbinden en taal kan uitsluiten"

Nieuws

Taal is belangrijk, taal gaat over emancipatie, over identiteit, over studiesucces. Hoe die taal in het onderwijs het beste vorm kan krijgen, daarover lopen de meningen sterk uiteen. Hogeschool Rotterdam en Science Guide namen het initiatief voor een symposium, geheel gewijd aan taal in het hoger onderwijs. Taalexperts, bestuurders en onderwijsprofessionals gingen met elkaar in debat bij ‘Taal Centraal’.

Screening en ondersteuning verhoogt eerstejaars studiesucces

Nieuws

Screening en ondersteuning bij studievaardigheden verhoogt de kans op het vervolgen van de studie van hbo-studenten in het paramedisch onderwijs na het eerste jaar. Dat concludeert Monique de Bruijn-Smolders in haar proefschrift. Op 16 november verdedigt zij haar proefschrift ‘Self-Regulated Learning and Academic Performance. A Study among Freshmen’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

‘(V)erken verschillende perspectieven in de wereld van re-integratie’

Nieuws

Professionaliseren, evidence-based werken, wetenschappelijke kennis benutten… In de wereld van kennis over re-integratie bulkt het van de begrippen. Maar eenduidig zijn die allerminst. Verschillende definities zorgen voor verwarring. Onderzoeksbureau Ardis en Hogeschool Rotterdam pleiten echter niet voor eenduidigheid, maar voor erkenning van verschillen.

Terugblik werkconferentie Doe, Leer en Inspireer

Nieuws

Theater aan de Schie was het toneel voor de Werkconferentie Doe, Leer en Inspireer op donderdag 26 oktober. Een sfeerverslag van een inspirerende en interactieve middag: SAMEN DOEN en MEE WERKEN in de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

Onderwijs in feiten en meningen; feit of fictie?

Nieuws

Tegenwoordig is er veel opschudding over zogenaamde nepfeiten, zaken die als waar worden voorgesteld maar het niet zijn. Mensen kunnen daardoor op het verkeerde been gezet worden, in samenzweringen gaan geloven, of ten onrechte bevestigd worden in hun vooroordelen over bepaalde bevolkingsgroepen (moslims, buitenlanders, de elite, vluchtelingen, de ‘media’, politici van welke richting dan ook of de regeringen van landen). Dat is dus een slechte zaak. Kan het onderwijs daar iets tegen doen?

Adolescentiepsychologie binnen de schoolcontext

Nieuws

Het Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam werkt samen met opleidingsscholen voor voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Samen ontwikkelen zij opleidingsonderdelen. Het onderdeel Adolescentiepsychologie is door Kenniscentrum Talentontwikkeling herontworpen. Onlangs is hierover een rapport verschenen.

Nieuwe bundel ‘Aan het werk met Hannah Arendt’ uitgereikt

Nieuws

‘Aan het werk met Hannah Arendt’ is een bundel die onder redactie van oud-docent en onderzoeker van Hogeschool Rotterdam, Joop Berding, is uitgebracht. In tien hoofdstukken wordt door verschillende auteurs steeds vanuit een concrete casus geprobeerd te begrijpen wat er aan de hand is, met als denkgereedschap de begrippen van Arendt.

Samenwerking met Citylab010: studenten helpen plannenmakers

Nieuws

CityLab010 faciliteert innovatieve plannen van Rotterdammers om de stad te verbeteren. Op de locatie Kralingse Zoom konden geïnteresseerden kennismaken met de 50 plannen die van gemeente Rotterdam een startsubsidie krijgen. Studenten van Marketing of Social Business helpen de plannenmakers hun plan van de grond te krijgen.

Interview met lector AnneLoes van Staa over Vitale Delta

Nieuws

Lector AnneLoes van Staa is programmaleider en penvoerder van Vitale Delta; een praktijkgericht onderzoeksprogramma om de vitaliteit en gezondheid in Zuid-Holland te verbeteren. In dit interview blikt ze terug op de subsidieaanvraag en licht zij de plannen van dit bijzondere samenwerkingsverband tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen toe.

Rotterdam wil prestigieus internationaal onderwijscongres naar stad halen

Nieuws

Rotterdam stelt zich kandidaat voor het prestigieuze onderwijscongres EAIE (European Association for International Education) 2022. Het congres is het grootste internationale hoger onderwijscongres van Europa en trekt jaarlijks zo’n 5.000 onderwijsprofessionals uit meer dan 85 landen. Hogeschool Rotterdam is mede-participant in het initiatief.

HR organiseert samen met ScienceGuide 'Taal centraal', symposium over taal in het onderwijs

Nieuws

ScienceGuide en Hogeschool Rotterdam organiseren samen een symposium over taal in het onderwijs. Tijdens het symposium ‘Taal Centraal’ staan twee discussies centraal: de taalbeheersing van het Nederlands en het oprukkende Engels in het hoger onderwijs.

Onderwijsfilosofen in actie

Nieuws

Tijdens de startconferentie van de masteropleiding Pedagogiek op 25 augustus presenteerden Joop Berding en Izaak Dekker hun nieuwe boek: Onderwijsfilosofen in actie. Zeven lessen over visies en idealen in en voor de klas.

Alumni presenteren praktijkvoorbeelden van de stadpedagoog in actie

Nieuws

Op vrijdag 23 juni hebben kersverse masterstudenten hun case gepresenteerd tijdens een pop-up symposium georganiseerd door de Master Pedagogiek.

Succesvol opleiden

Nieuws

Op 22 juni jl. gaven onderwijskundigen Mariëlle Theunissen en Ellen Klatter in een meer dan goed gevulde zaal hun openbare les in de Science Tower in Rotterdam. Twee aansprekende thema's werden behandeld: Samen Opleiden en Studiesucces.

Kick-off programma BRIDGE

Nieuws

Onderzoekers en lectoren van Kenniscentrum Talentontwikkeling zijn betrokken bij Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Tijdens een kick-off op 20 juni j.l. werd getoond welke stappen er in het BRIDGE-programma zijn gezet en welke plannen in de komende periode worden uitgewerkt. Thema's zijn o.a. loopbaangarantie en –begeleiding (LOB) en carrière startgaranties (csg).

Openbare les lector Samen Opleiden Mariëlle Theunissen

Nieuws

Mariëlle Theunissen, lector Samen Opleiden bij Hogeschool Rotterdam, onderzoekt hoe opleidingsscholen in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs samen met hogescholen aankomende docenten (nog) beter kunnen opleiden. Zij houdt op 22 juni over dit onderwerp een openbare les in de Rotterdam Science Tower.

Openbare les lector Studiesucces Ellen Klatter

Nieuws

Klatter houdt op 22 juni (13.30 uur, Rotterdam Science Tower) een openbare les over het belang van een stijging van studiesucces voor de stad Rotterdam. Want vanuit verschillende perspectieven is het lage percentage studiesucces zorgwekkend te noemen. Het is voor haar reden om onderzoek te gaan doen naar factoren die de toename van studiesucces stimuleren.

Gezamenlijke openbare les Mariëlle Theunissen en Ellen Klatter

Nieuws

Op 22 juni vindt de gezamenlijke openbare les plaats van lector Samen Opleiden Dr. Mariëlle Theunissen en lector Studiesucces Dr. Ellen Klatter van Kenniscentrum Talentontwikkeling.

Koplopers in kopzorgen

Nieuws

“Psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken, luidt de kop van het project Koplopers. Maar wat is dat nou eigenlijk? En vooral: hoe doe je dat?”

Terugblik op deelname Focusdag 2017

Nieuws

Op dinsdag 21 maart 2017 organiseerde de gemeente Rotterdam de jaarlijkse Focusdag 2017. Op deze inspiratiedag, voor de hele bredere regio, stond de doorontwikkeling van zorg, welzijn en jeugdhulp centraal. Traditiegetrouw was ook de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid van de partij door middel van het verzorgen van een workshop.

Psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken

Nieuws

Een jongerenteam van ervaringsdeskundigen maakt psychische kwetsbaarheid bespreekbaar in project Koplopers. Zij zoeken oplossingen voor de uitval van jongeren met psychische problemen in onderwijs, stage en werk. Hogeschool Rotterdam is partner in dit project.

Van wie is de politieke ruimte?

Nieuws

In het tweede Diversiteitscafé op 7 maart, vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen, gingen zo'n 45 studenten, docenten en medewerkers in gesprek over politiek. Studenten die het keuzevak diversiteit doen, waren met de hele klas aanwezig.

Open voor Talent

Nieuws

Hoe kijken studenten naar talentonderwijs? Twee studenten van de minor+ Meedoen op Zuid waren aanwezig bij het Talentonderwijsseminar van OCW waar zij hun ervaringen over de module deelden.

Het toekomstbehendig maken van de social professional. Hoe doen we dat?

Nieuws

Lector Toby Witte gaf onlangs een interview bij Omroep Vlaardingen waarin hij vertelt over de ontwikkelingen in het sociaal domein, de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid en de opgave waar onderwijs, onderzoek en praktijk voor staan.

Resultaten onderzoeksproject Fundament

Nieuws

Gemeente Rotterdam financiert sinds 2014 drie initiatieven die kwetsbare, werkloze jongeren vanaf 18 jaar ondersteunen bij het vinden van werk of het teruggaan naar school. Op verzoek van de gemeente deed Kenniscentrum Talentontwikkeling onderzoek naar deze pilots.

Hogeschool Rotterdam benoemt Fleur Prinsen tot lector Digitale didactiek

Nieuws

Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam benoemt dr. Fleur Prinsen tot lector Digitale didactiek. Prinsen sluit met haar onderzoek aan bij de strategische agenda (‘Onze Agenda’) van Hogeschool Rotterdam, waarin het opleiden voor de wereld van morgen centraal staat.

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid blogt

Nieuws

Al bloggend proberen de deelnemers van de werkgroepen van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid hun eigen leerproces onder woorden te brengen en te delen met geïnteresseerden in de transformatie in het sociale domein.

Subsidie voor vervolgtrajecten BOSS

Nieuws

Beide projecten Beter Opleiden in Samenhang en Synergie (BOSS) hebben subsidie gekregen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om vervolg te geven aan wat zij de afgelopen jaren hebben opgebouwd.

Magazine laat leraren in opleiding kennismaken met het mbo

Nieuws

Voor het project Beter Opleiden in Samenhang en Synergie Beroeps- en VolwassenenEducatie (BOSS BVE) is een digitaal magazine ontwikkeld: Aan de slag in het mbo. Het magazine geeft een voorproefje van werken als docent in het mbo met interviews, foto’s, filmpjes en achtergrondinformatie.

Hogeschool Rotterdam benoemt Tina Rahimy tot lector Sociaal werk in de superdiverse stad

Nieuws

Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam stelt Tina Rahimy aan als lector Sociaal werk in de superdiverse stad. Rahimy gaat onderzoek doen naar meer genuanceerde taal en praktijken van insluiting.

Mariëtte Lusse spreker op netwerkbijeenkomst FBNR

Nieuws

Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam organiseert op 7 november een netwerkbijeenkomst voor hulp- en dienstverlenende organisaties, fondsen, overheidsdiensten en instellingen. Lector Ouders in Rotterdam Zuid Mariëtte Lusse is spreker.

Frisse start Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Nieuws

Donderdag 22 september kwamen ruim 100 deelnemers bijeen voor de energieke startconferentie van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid. Deze nieuwe werkplaats heeft als doel de kwaliteit van leven te bevorderen voor inwoners in de regio. Zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten, onderwijs en inwonervertegenwoordigingen bundelen samen hun krachten in deze leerwerkgemeenschap. Op deze manier kunnen professionals van én met elkaar leren.

Hoe (on)gelukkig is de HR-student?

Nieuws

Nieuwsmedium Profielen doet in samenwerking met Kenniscentrum Talentontwikkeling onderzoek naar het (on)geluk van studenten van Hogeschool Rotterdam. De resultaten van de eerste analyses zijn inmiddels gepubliceerd.

Vliegende start nieuwe Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Nieuws

Zeven gemeenten, diverse welzijns- en zorginstellingen en twee hogescholen bundelen samen kennis voor professionals en beleidsmakers in de nieuwe Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

Overtref Jezelf Beurs voor Bas Klein

Nieuws

Hogeschool Rotterdam reikte bij de opening van het nieuwe collegejaar de ‘Overtref Jezelf Beurs’ uit aan student Bas Klein.

Studiesucces: het verhaal achter de cijfers

Nieuws

Woensdag 24 augustus presenteerde Hogeschool Rotterdam aan genodigden uit het onderwijsveld en de (Rotterdamse) politiek de eerste uitkomsten van onderzoeken die gedaan zijn naar studiesucces en -uitval, vooral onder studenten met een mbo-achtergrond.

Onderzoekers geven workshops op internationale conferentie ouderbetrokkenheid

Nieuws

De Universiteit van Oxford en de gemeente Rotterdam organiseren op 12 oktober de conferentie 'Better Together; family, school and community; partnership in urban context'. Er zijn verschillende workshops, onder andere gegeven door onderzoekers van Kenniscentrum Talentontwikkeling. Leraren basis- en voortgezet onderwijs, beleidsmakers en wetenschappers zijn welkom op deze dag.

Afstudeersymposium Ouders in de spotlights

Nieuws

Op woensdag 29 juni vond het symposium ‘Ouders in de spotlights’ plaats, georganiseerd door het Instituut voor Sociale Opleidingen, Kenniscentrum Talentontwikkeling en Expertisecentrum Maatschappelijk Innovatie van Hogeschool Rotterdam. Het symposium vormde de afsluiting van de afstudeerkring ouderbetrokkenheid en trok een zaal vol studenten, docenten en professionals uit het onderwijs en het sociale domein.

Terugblik openbare les Inclusief denken, integratief handelen

Nieuws

In een bijzondere opstelling vond op donderdag 16 juni een dubbele openbare les plaats bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. Paul van der Aa, Lector Inclusieve arbeid, kwetsbare burgers en Michiel de Ronde, lector Begeleidingskunde gaven gezamenlijk en midden tussen het publiek in, hun lectorale rede.

Onderzoek Rathenau Instituut: lectoren belangrijke spil in netwerken

Nieuws

Het onderzoek bevestigt dat lectoren door hun uitgebreide netwerk binnen zowel onderzoek, onderwijs als de beroepspraktijk een cruciale bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en innovaties van de beroepspraktijk.

‘Veranderen, verbeteren en vernieuwen‘

Nieuws

In het voorjaar van 2016 begeleidt de Wmo-werkplaats Rotterdam zes verschillende Rotterdamse wijkteams in leerkringen. Tijdens de bijeenkomsten kunnen professionals experimenteren met hun veranderende rollen en functies.

Kenniscentrum Talentontwikkeling geeft acte de présence op ORD2016

Nieuws

Op 25, 26 en 27 mei 2016 vinden in Rotterdam de Onderwijs Research Dagen plaats. Het thema van dit jaar is 'Koersen op Kennis'. De ORD2016 wordt mede georganiseerd door Kenniscentrum Talentontwikkeling. Het kenniscentrum is tevens met een sterke afvaardiging van lectoren en onderzoekers aanwezig tijdens het conferentie programma.

Hogeschool Rotterdam benoemt Mariëlle Theunissen als lector Samen opleiden

Nieuws

Hogeschool Rotterdam heeft dr. Mariëlle Theunissen aangesteld als lector Samen opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. De benoeming van Theunissen is een antwoord op de behoefte van het scholenveld in Zuidwest-Nederland en Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam om het samen opleiden te versterken en een gezamenlijke visie op dit thema te ontwikkelen.

Hogeschool Rotterdam benoemt Ellen Klatter als lector Studiesucces

Nieuws

Hogeschool Rotterdam heeft dr. Ellen Klatter aangesteld als lector Studiesucces bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. Klatter gaat onderzoeken welke onderwijs- en persoonsfactoren een bepalende rol spelen bij het studiesucces van de studenten van Hogeschool Rotterdam.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.