Menu English

Onderwijsopdracht hbo-studenten voor haalbaarheidsstudie elektrische trucks

04 september 2023

Hogeschool Rotterdam heeft in samenwerking met Hogeschool van Amsterdam een opdracht ontwikkeld waarmee hbo-studenten containervervoersbedrijven binnen een aantal scenario’s inzicht kunnen geven in de logistieke impact van elektrificering van hun wagenpark. Deze opdracht is mede tot stand gekomen met financiering van de Topsector Logistiek.

Door klimaatdoelstellingen worden de eisen aan vervuilende industrieën steeds strenger. Daardoor moeten wegvervoersbedrijven serieus gaan nadenken over het vervangen van vervuilende dieseltrucks. Dit kan door bijvoorbeeld elektrische trucks in te zetten, zoals dat op grotere schaal nu al gebeurt bij personenauto’s. Maar verschillende variabelen beïnvloeden de haalbaarheid van elektrische trucks. Bedrijven weten daardoor niet goed wat te doen. Vragen waar de bedrijven bijvoorbeeld mee zitten zijn:  

  • Wat is het bereik van een door batterijen aangedreven truck?
  • Wat gebeurt er met de laadinfrastructuur voor dit soort vrachtwagens?
  • Kan er op het bedrijf zelf opgeladen worden en kan dat geheel of gedeeltelijk met eigen zonnepanelen?
  • Kan er op laad- en loslocaties wellicht opgeladen gaan worden?
  • Hoeveel tijd kost dat opladen?
  • Wat zijn de extra kosten van nieuwe trucks en kan ik deze doorbelasten aan klanten of verrekenen met subsidies?  
  • Waar moet ik rekening mee houden qua organisatie en planningstechnisch?
  • Wat doet elektrificatie met de CO2-footprint van het bedrijf?
  • Wat zegt de nationale en internationale wetgeving over uitstootvermindering?

Om antwoord te krijgen op dit soort vragen kunnen bedrijven de hulp inroepen van studenten logistiek. Bedrijven geven een introductie van de problemen waar zij mee worstelen en geven de studenten een dataset met boordcomputerdata van het wagenpark. Groepen studenten verdiepen zich vervolgens gedurende één of twee onderwijsperiodes lang in de logistieke uitdagingen waar de bedrijven zich voor gesteld zien bij het nastreven van een duurzame bedrijfsvoering.   

De uitkomst van het onderzoek vormt een dashboard met relevante KPI’s, op basis waarvan bedrijven inzicht krijgen in hoe elektrificatie er operationeel en kostentechnisch uit kan gaan zien binnen verschillende scenario’s. Studenten krijgen daarbij hulp van docenten en van tools die binnen de hogescholen en in het vakgebied ontwikkeld zijn, zoals de laadscan van de Hogeschool van Amsterdam, Total Cost of Ownership van de Topsector Logistiek en de Zero-Emission Transport Compass van HZ University of Applied Sciences.

De te ontwikkelen scenario’s zijn gebaseerd op de oplaadmogelijkheden van de accu’s. Scenario 1 kijkt naar de mogelijkheden als er alleen op de eigen locatie kan worden opgeladen. In scenario 2 wordt dit uitgebreid met ’s nachts opladen op verzorgingsplaatsen voor de chauffeurs. In scenario 3 en 4 worden er berekeningen uitgevoerd als scenario 2 wordt uitgebreid met respectievelijk opladen op laad- en loslocaties en met oplaadmogelijkheden onderweg.  

Voor een zo goed mogelijke uitkomst worden de bedrijven meegenomen in het proces tijdens tussenpresentaties waarbij er over en weer verdiepende vragen kunnen worden gesteld en aannames kunnen worden gecheckt. Aan het einde van het traject hebben de studenten per bedrijf een adviesrapport opgesteld. Deze rapporten liggen ten grondslag aan de eindpresentaties die de studenten voor de bedrijven geven.

De onderwijsmodule is vrij beschikbaar: 

Contact

Neem voor meer informatie contact op met:

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen