Menu
  English

  WERKplaats 3: Techniek

  De opleidingen van de instituten in het techniek-domein (EAS, IGO, RMI, CMI en RAC) hebben samen met Kenniscentrum Duurzame Havenstad en RDM Center of Expertise de professionele ruimte gevraagd om samen te leren en te werken in een integrale context.

  De maatschappelijke vraag naar technici is groot en op hun veranderingsgezindheid bouwen we verder. Ze willen de verantwoordelijkheid expliciet bij de opleidingsteams leggen en de adviezen van de werkgroep Organisatie (inloggen) uitwerken. Het technisch domein van onze hogeschool gaat hierin voorop.

  Concreet houdt dit in:

  • Elke onderwijsmanager uit het technisch domein anticipeert op het veranderende werkveld en neemt initiatief tot verbinden van zijn of haar opleiding met een andere discipline, een onderzoekgroep of een kenniscentrum;
  • De onderwijsmanagers realiseren autonome opleidingsteams die elk ambities formuleren ten aanzien van kwaliteit, verbinding met de omgeving, studiesucces en langstudeerders;
  • Adviseurs en ondersteunende medewerkers participeren in de teams, zodat deze een goede onderwijskundige en organisatorische invulling kunnen geven aan de veranderingen;
  • De ambities krijgen concreet gestalte in contextrijke leerwerkomgevingen (curricula en onderzoeksprogrammering);
  • De onderwijsmanagers bewaken de onderlinge samenhang tussen de opleidingen en bevorderen dat studenten als vanzelfsprekend kunnen leren bij andere opleidingen en domeinen;
  • De directeuren van de betrokken instituten, het Kenniscentrum Duurzame HavenStad en het RDM Centre of Expertise voeren als collectief de regie over de WERKplaats en zij coachen, monitoren, bewaken de samenhang en voortgang in de ontwikkeling, kwaliteit en efficiency;
  • De directeuren zorgen tevens voor de benodigde externe veranderkundige expertise. Zij maken vraaggericht gebruik van de Academische Raad (zie WERKplaats 1: Hogeschool) en de Academische Raad kan ongevraagd advies geven.

  De WERKplaats heeft de verantwoordelijkheid voor het delen met de organisatie van de inzichten die worden opgedaan en de lessen die worden geleerd, zodat de beoogde transitie op een verantwoorde manier ook op andere plekken in de organisatie wordt voortgezet. 

  Wie gaan het doen? Instituut voor Engineering en Applied Science (EAS), Rotterdam Mainport Institute (RMI), Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO), Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI), RDM Centre of Expertise, Kenniscentrum Duurzame HavenStad en Rotterdam Academy (RAC).
  Regie: collectief van directeuren van bovengenoemde instituten, kenniscentrum en Centre of Expertise.