RDM Centre of Expertise

De Rotterdamse haven centraal

Haven is een begrip dat niet alleen de harde havenactiviteit omvat maar het hele brede scala dat daarom heen hangt. De haven is enerzijds het beroepenveld waar een belangrijke human capital vraag ligt, waarin Hogeschool Rotterdam onmiskenbaar een rol heeft.

Maar de haven is meer.

Het is ook een belangrijke bron van casuïstiek - een oneindige bron waaruit Hogeschool Rotterdam kan putten met een meerwaarde voor en onderwijs en bedrijven.

'De haven veel nadrukkelijker in ons onderwijs en onderzoek' is een van de heldere ambities van het College van Bestuur. Het College van Bestuur sluit hiermee aan op de prestatieafspraken waarin onze hogeschool zich heeft verbonden aan het opzetten van een Centre of Expertise gericht op 'de haven': het Centre of Expertise RDM

Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice binnen vier domeinen: Maritiem & Smart Port Industry, Logistiek & Future Mobility, Energietransitie & Procesindustrie en Duurzaam Bouwen & Gebiedsontwikkeling. RDM CoE is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op de campus van RDM Rotterdam, midden in de Rotterdamse haven. RDM CoE is dé innovatiemotor voor haven en stad.

Bij het RDM Centre of Expertise zijn binnen de hogeschool vooralsnog de instituten RMI, EAS en IGO betrokken, naast het kenniscentrum Duurzame Havenstad. RDM Centre of Expertise is gevestigd op RDM Rotterdam

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.