Menu Zoeken English

RDM Centre of Expertise

Innovatie voor haven en stad

Bij RDM Centre of Expertise werken studenten, docenten en onderzoekers van Hogeschool Rotterdam – vanuit verschillende vakgebieden – samen met ondernemers aan technische innovaties voor haven en stad.

Haven is een begrip dat niet alleen de harde havenactiviteit omvat, maar ook het hele scala daar omheen. De haven is enerzijds het beroepenveld waar een belangrijke human capitalvraag ligt – en  waarin Hogeschool Rotterdam onmiskenbaar een rol heeft. 

Maar de haven is meer. Het is ook een belangrijke bron van casuïstiek; een oneindige bron waaruit Hogeschool Rotterdam kan putten met een meerwaarde voor zowel onderwijs als bedrijven. Bovendien is de haven van Rotterdam niet los te zien van de stad. 'De haven veel nadrukkelijker in ons onderwijs en onderzoek' is een van de heldere ambities van het College van Bestuur. Het CvB sluit hiermee aan op de prestatieafspraken waarin onze hogeschool zich heeft verbonden aan het opzetten van een Centre of Expertise gericht op 'de haven': RDM Centre of Expertise.

Bij RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken studenten, docenten en onderzoekers van Hogeschool Rotterdam – vanuit verschillende vakgebieden – samen met ondernemers aan technische innovaties voor haven en stad. Op de campus van RDM Rotterdam is hiervoor een leerwerkomgeving ingericht die lijkt op de praktijk en is voorzien van allerlei faciliteiten. Ook organiseert RDM CoE events die jongeren enthousiast maken voor een studie of baan in de techniek. Zo dragen zij bij aan innovatief en toekomstbestendig techniekonderwijs.

RDM CoE richt zich op vier thema’s die van belang zijn voor de haven en stad Rotterdam:

  • Next Port Industry: Maritieme innovatie, Smart Making, Biobased & Circulair
  • Logistics & Mobility: Digitalisering logistiek, Elektrische mobiliteit, Autonoom transport
  • Energy Transition: Hernieuwbare bronnen, Energieopslag, Energy Efficiency
  • Resilient City: Duurzaam bouwen, Leven in een delta, Waterkwaliteit en -veiligheid

Binnen deze thema’s worden projecten geïnitieerd, georganiseerd en gefaciliteerd waarin onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven nauw en interdisciplinair samenwerken. Binnen de hogeschool zijn vooral de techniekinstituten EAS, IGO, RMI  en CMI  en kenniscentrum Duurzame HavenStad betrokken.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.