Menu
  English

  Bundelen van de kracht van onderwijs en onderzoek

  De hogeschool heeft in 2025 een instellingsbrede, impactgerichte onderwijs- en onderzoeksagenda. In 2028 heeft ons praktijkgerichte onderzoek zoveel massa dat iedere student en docent ermee in aanraking komt.

  We ontwikkelen praktijkgerichte kennis en innovaties die helpen om de belangrijkste transitieopgaven voor de toekomst van onze regio mede op te lossen; duurzame delta, toekomstbestendige economie, vitale gemeenschap en slimme en sociale stad.


  Onderzoeksvisie

  In 2028 geeft ons praktijkgericht onderzoek de grote transities in onze regio mede vorm. Daarvoor ontwikkelen we hoogwaardige onderzoeks- en innovatieprogramma’s en doen we mee aan de belangrijkste landelijke en regionale onderzoeksprogramma’s en samenwerkingsverbanden. Door kennis-, onderwijs- en maatschappelijke partners en het werkveld worden we herkend en erkend als opleider én kennisinstelling.

  Onze uitgangspunten:

  • Ons praktijkgericht onderzoek draagt aantoonbaar bij aan de vier grote maatschappelijke opgaven; 
  • We benaderen iedere fase van ons praktijkgericht onderzoek vanuit de samenwerking tussen wetenschap, onderwijs, praktijk en burgers;
  • We streven naar duurzame samenwerkingsverbanden: we committeren ons aan onze partners en vragen dat ook van hen.
  • We verankeren ons onderzoek in regionale-, nationale- en internationale onderzoeksstructuren, fondsen en subsidieprogramma’s;
  • We gebruiken de resultaten van ons onderzoek om verder te bouwen.

  Onderzoek en onderwijs

  De combinatie van onderzoek en onderwijs ontwikkelt een kritische, onderzoekende houding bij studenten en docenten, die vraagstukken vanuit meerdere perspectieven benaderen. Daarbij wordt de inhoud van onze curricula doorlopend door onderzoek geactualiseerd. Onderzoek en onderwijs zorgen voor een krachtige, uitdagende en inspirerende leer- en werkomgeving voor studenten, docenten, onderzoekers en participanten uit de beroepspraktijk.

  Om focus te houden op en massa te creëren rondom de vier transitieopgaven, stellen wij een hogeschoolbrede agenda op voor onderwijs en onderzoek. Wij streven naar een verhouding van 1 lector op 350 studenten. Hiervoor wordt een stabiele infrastructuur ingericht, door zowel faciliteiten te bieden die nodig zijn voor onderzoek, als het bieden van vaste posities voor (docent) onderzoekers en (toekomstige) lectoren

  Lees meer over onze ambities