Menu English

Openbare les lector Technische Innovatie in de Zorg

Met zorgtechnologie de kwaliteit van zorg verbeteren en de kosten beheersen

05 november 2015

Met een toename van de zorgkosten en een verandering van de locatie van zorg wordt de inzet van technologie in de gezondheidszorg steeds belangrijker. Op 12 november gaat Linda Wauben, lector Technische Innovatie in de Zorg bij Hogeschool Rotterdam, hier op in tijdens haar openbare les. Wauben richt zich de komende jaren op het onderzoeken, ontwerpen, testen en implementeren van zorginnovaties voor zorg en gezondheid. Haar doel is om met zorgtechnologie de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de kosten te beheersen zodat de zorg betaalbaar blijft.

Samen met studenten, docenten en onderzoekers presenteert Linda Wauben tijdens haar openbare les de visie en aanpak voor de onderzoeklijn Zorginnovatie met Technologie. De lector schetst de huidige stand van de zorg en zorginnovaties, en de ontwikkelingen en uitdagingen op dit gebied. Ook presenteert zij de door haar ontwikkelde Zorgtechnologie-aanpak (de ZoT aanpak), een methode om zorginnovaties succesvol te onderzoeken, ontwerpen en implementeren. Zorginnovaties kunnen fysieke producten omvatten (zoals rolstoelen, operatietafels, medicijnkasten), diensten (zoals online consulten, gemaksapps voor herhaalrecepten of herinneringsservices) en procedures (zoals richtlijnen en checklists). Met een multidisciplinair team onderzoekt zij zorginnovaties vanuit de behoefte van de zorggebruikers, formele zorgprofessionals en informele zorgverleners. Wauben: “Uiteindelijk dragen deze zorginnovaties eraan bij dat zorgprofessionals ondersteund en ontlast worden in hun dagelijks werk. De inzet van techniek kan de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg verbeteren en de zelfredzaamheid van mensen te bevorderen. Hierdoor wordt hun leven leuker en gezonder.” 

Een goed voorbeeld is het project Schone handen aan de couveuse. Studenten van zorg- en technische opleidingen werken samen aan oplossingen voor het stimuleren van handhygiëne op de couveuseafdeling bij het Erasmus MC-Sophia. Door de huidige context en de werkroutines te evalueren is kennis opgedaan waarmee studenten een apparaat hebben ontwikkeld. Dit apparaat registreert of de verpleegkundigen voldoende desinfectievloeistof uit de dispenser hebben getapt en of de handen voldoende lang zijn gewreven. Als zij de instructies goed hebben uitgevoerd, gaat er een lampje branden en kunnen zij het couveusedeurtje openen. 

Over de lector

Linda Wauben studeerde Industrieel Ontwerpen aan Technische Universiteit Delft en promoveerde in 2010 op het onderwerp Veiligheid in de Operatiekamer, een samenwerkingsproject tussen de Faculteit Industrieel Ontwerpen van TU Delft en de afdeling Heelkunde van het Erasmus MC. Sinds 1 augustus 2014 combineert Wauben haar positie bij TU Delft met haar onderzoekslijn Technische Innovatie in de Zorg bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam.