Menu English

Woven Identities - Het verhaal van Sven

De fotoreeks ’Woven Identities’ portretteert studenten van Hogeschool Rotterdam afkomstig uit landen die vroeger Nederlandse kolonies waren.

For English scroll down

Een gemixte Surinaamse identiteit: De erfenis en trots van Sven

Sven komt uit Suriname en is gemixt. “Dogla zoals ze zeggen.” Een dogla is iemand met een Hindoestaanse en Creoolse afkomst. Sven zelf is Javaans, Hindoestaans, Creools (Afro-Surinaams), Chinees en Inheems. “Mijn moeder is Javaans en Inheems en mijn vader Hindoestaans, Creools en Chinees.” Toen hij zijn stamboom ging onderzoeken, kwam hij erachter dat zijn overgroot oma zelfs uit Barbados komt.

 

Doordat hij zoveel verschillende afkomsten met zich meedraagt, heeft hij ook veel te maken gehad met allerlei verschillende culturen. “De tradities bij een trouwerij zijn voor Javanen en Hindoestanen bijvoorbeeld heel anders. Javanen trouwen heel eenvoudig en bij Hindoestanen gaat het heel erg om het maken van plezier.” Sven heeft van zijn Chinese roots de discipline op school meegekregen en zijn Javaanse kant bracht hem heel veel lekkere gerechten. "Vanuit mijn Creoolse kant heb ik niet veel meegekregen, al weet ik dat Creolen wel heel gezellig zijn! Mijn cultuur heeft me echt gevormd.”

Dat is ook wel te merken uit de opvoeding die Sven heeft gehad. Zijn Chinese opvoeding heeft hem geleerd hard te werken, gedisciplineerd te zijn en zijn afspraken na te komen.

Hij heeft zijn pangi meegenomen. De pangi is een traditionele omslagdoek die in de Surinaamse cultuur gebruikt wordt voor spirituele en culturele aangelegenheden. “Mensen geloven dat er meerdere dingen zijn die met ons meelopen, dat wat aan mijn doek zit geeft mij begeleiding. Als ik iets niet weet, kan ik het vragen en dan geeft de doek mij antwoord.” Ook zijn ring heeft een betekenis. “De ring voelt aan wanneer iemand iets fout wil doen, dan jeukt je vinger of voel je pijn.” Deze spirituele voorwerpen komen uit de Inheemse en Javaanse kant van zijn cultuur.

“Ik voel een kick als ik traditionele kleding draag, anders dan bij mijn ‘straatkleren’, voelt het alsof de traditionele klederdracht echt bij me hoort.”

Sven wil de kennis die hij heeft van zijn culturen graag overbrengen aan anderen. “Ik wil dat mensen na het lezen van dit artikel wat meer weten over het eten uit mijn cultuur.” Zo vertelt hij over zijn favoriete Javaanse gerechten, Barkat en Santen, een mix van bonen, kokos, vlees en groenten. “Je noemt deze gerechten ossonjan, huiseten, eenvoudig maar wel hartstikke lekker!”

Volgens Sven heeft het koloniaal verleden ertoe geleid dat er in Suriname een conflict is tussen de Javanen, Hindoestanen, Creolen en de Inheemse bevolking. “Het lijkt alsof ze elkaar van van alles beschuldigen.” Gelukkig heeft Sven er zelf geen last van en is hij juist trots op zijn gemixte bloed.

A Mixed Surinamese Identity: Sven's Legacy and Pride

Sven is from Suriname and is of mixed heritage. "Dogla as they say." A dogla is someone with Hindustani and Creole ancestry. Sven himself is Javanese, Hindustani, Creole (Afro-Surinamese), Chinese and Indian. "My mother is Javanese and Indian, and my father is Hindustani, Creole and Chinese," he says. When he started researching his family tree, he found out that his great-grandmother was from Barbados.

Because he carries so many different backgrounds with him, he has also been exposed to many different cultures. "For instance, the traditions at a wedding are very different for Javanese and Hindus. Javanese have a simple ceremony but for Hindus, it is all about having fun." Sven learned discipline through his Chinese roots at school and his Javanese side

brought him lots of tasty dishes. "From my Creole side, I have not learned much, although I do know Creoles are very sociable!"

"My culture has shaped me." This is reflected in the upbringing Sven has had. His Chinese upbringing taught him to work hard, be disciplined and keep his appointments.

He brought his pangi with him. The pangi is a traditional shawl used in Surinamese culture for spiritual and cultural matters. "People believe there are several things that are with us, that which is attached to my shawl guides me. If I don't know something, I can ask and then it answers me." His ring also has a meaning. "The ring senses when someone wants to do something wrong, then your finger itches or you feel pain." These spiritual objects come from the Indian and Javanese sides of his culture.

"I feel thrilled to wear traditional clothes, unlike my 'street clothes', it feels like the traditional costume is me."

Sven would like to pass on the knowledge he has of his culture to others. "I want people to know a bit more about the food from my culture after reading this article," he says. Such as his favourite Javanese dishes, Barkat and Santen, a mix of beans, coconut, meat, and vegetables. "These dishes are called Ossonjan, food from home, simple but hearty!"

According to Sven, the colonial past has led to conflict between Javanese, Hindus, Creoles, and Indians in Suriname. "It seems like they accuse each other of multiple things," he says. Fortunately, Sven himself is not bothered by it and, instead, is proud of his mixed heritage.

Over Woven Identities

De fotoreeks ’Woven Identities’ portretteert studenten van Hogeschool Rotterdam, Alle studenten zijn afkomstig uit landen die vroeger Nederlandse kolonies waren, denk aan Suriname, Indonesië en de ABC-eilanden. Op de foto's dragen de studenten traditionele klederdracht en een voorwerp waarmee ze hun culturele erfgoed en identiteit laten zien. Via het persoonlijke verhalen ontdek je meer over hun roots en de impact van de Nederlandse koloniale geschiedenis op hen in het hier en u. De persoonlijke portretten nemen je mee in diverse culturele achtergronden en het belang van begrip over culturele diversiteit in onze samenleving.

De ’Woven Identities’ portretten waren ook te zien tijdens de Keti Koti expositie van 19 juni tot 3 juli op meerdere locaties.

  • Concept 'Woven identities' is gemaakt door Indra de Jong.
  • Edited door: Tim Sluijter & Indra de Jong.
  • Foto's Eline: Malou Moy
  • Ook te zien in het online Keti Koti magazine