Menu
  English

  Strategisch lezen en luisteren in de les

  Vakinhoud

  • woordenschatstrategieën
  • leesdoelen
  • lesdoelen
  • leesstrategieën
  • luisterstrategieën
  • structuurelementen van een tekst
  • structuurelementen van een les
  • onderscheiden van thema’s en subthema’s
  • onderscheiden van kernideeën en details
  • parafraseren van kernideeën, definities, details en relaties
  • schematisch weergeven van teksten en lesinhoud
  • tentamenvragen voorspellen m.b.v. leerdoelen + taxonomie van Bloom

  Doelen van cursus

  Leerdoelen

  Toepassen, inzien: 

  1. zet leesstrategieën bewust in, rekening houdend met het lees- en leerdoel;
  2. gebruikt de eigenschappen van een tekst om voorspellend te lezen;
  3. past woordleerstrategieën toe om de betekenis van moeilijk woorden af te leiden;
  4. parafraseert om de betekenis van moeilijke tekstgedeeltes te achterhalen;
  5. herkent en gebruikt sprekerssignalen om de les gemakkelijk te volgen;
  6. past luisterstrategieën toe om schematisch aantekeningen te maken van een les;  
  7. onderscheidt thema’s en subthema’s (inzien);
  8. verwerkt belangrijke informatie en verbanden in de literatuur in een schematische of representatieve samenvatting;
  9. ontwerpt eigen tentamenvragen, op basis van vooraf gestelde leerdoelen van de module.

   Integreren:
  10. ziet verbanden tussen de opgegeven literatuur, de inhoud van de colleges en de bijbehorende moduledoelen;
  11. beoordeelt van een medestudent of de voorspelde vragen te beantwoorden zijn met behulp van het gemaakte schema.

   Leren leren
  12. kan zich systematisch voorbereiden op de toetsing van een module.

  Toetsing

  De toetsing van de module Strategisch lezen en luisteren in de les bestaat uit twee delen.

  1. Het dossier
  2. Een toets, die gemaakt wordt tijdens het laatste college.

  Het dossier

  Je levert een dossier in met daarin de volgende onderdelen:

  1. Een schematische of representatieve samenvatting van literatuur die je leest voor je opleiding (bijvoorbeeld een hoofdstuk uit een studieboek);
  2. feedback van je docent en van 1 medestudent op de samenvatting.
  3. eerste en verbeterde versie van de samenvatting a.d.h.v. (peer)feedback;
  4. lijst van +/- twintig tentamenvragen met benoeming kennisniveaus (taxonomie van Bloom);
  5. Een persoonlijk verslag van VUT (Vooruitkijken – Uitvoeren – Terugkijken) colleges volgen;
  6. les- en huiswerkopdrachten lees- en luistervaardigheid;
  7. woorddossier: een lijst van minimaal 50 vaktaalwoorden.

  De toets

  Tijdens de laatste bijeenkomst maak je een toets, die zowel lees- als luistervaardigheid toetst.

  De toets bestaat uit een leestekst en bijbehorend beeld- en luisterfragment.

  • Van de leestekst maak je een beknopte schematische samenvatting naar keuze;
  • Bij het beeld- en luisterfragment maak je schematisch aantekeningen. Ook formuleer je zelf drie mogelijke tentamenvragen.  

  Werkvormen

  • kennis opdoen: luisteren, literatuur lezen, kenniscli[s bekijken;
  • uitwisselen van tips en valkuilen;
  • plenair bespreken persoonlijke vragen van studenten;
  • informatie verwerken en toepassen d.m.v. oefeningen en individuele en groepsopdrachten;
  • feedback geven en ontvangen;
  • leren lerenactiviteiten door o.a. opgegeven literatuur voor een college oriënterend te lezen.

  Praktisch

  Je bent van verdere deelname uitgesloten als je de eerste les, zonder bericht, afwezig bent. We gaan er dan vanuit dat je geen belangstelling meer hebt om deel te nemen aan de module. Je afwezigheid wordt echter wel meegenomen op jouw cijferlijst, daarop komt te staan: ND (Niet Deelgenomen).

  Aanmelden

  Dit keuzevak is vrij inschrijfbaar. Je kunt je aanmelden via Osiris Student. 

  Literatuur

  Cursuswijzer van de module ‘Strategisch lezen en luisteren in de les’. In de cursuswijzer is beeldmateriaal opgenomen. Ook zijn diverse links naar overige literatuur verwerkt in de cursuswijzer.