Menu English

Instituut voor Sociale Opleidingen

Realistische en praktijkgerichte werkers

Het instituut leidt studenten op tot bewogen professionals die de complexiteit van de moderne samenleving aan kunnen.

Toon:

Hogeschool Rotterdam werkt graag samen met bedrijven en instellingen om studenten tijdens de studie de nodige praktijkervaring op te laten doen. Bij de opleiding Social Work werken we met leerwerkgemeenschappen, een samenwerkingsverband met een organisatie in het werkveld. Het gaat hierbij om samenwerken, verbinden, ondernemen en onderzoeken. Hieronder lees je meer informatie. 

Samenwerkingsmogelijkheden

Praktijk

Om het beroep te leren uitoefenen in de praktijk en verbinding te leren leggen tussen theorie en praktijk doen de studenten in de voltijdroute Social Work al vanaf het eerste jaar praktijkervaring op. Deze praktijkervaring loopt als een rode draad door de opleiding heen en komt in een steeds complexere vorm terug. De student leert zo zijn taken in een beroepssituatie zelfstandig uit te voeren. Na een korte oriënterende stage in het eerste jaar en een verdiepende, beroepsvoorbereidende stage in het tweede jaar, loopt de student in het derde jaar gedurende het hele jaar vier dagen per week stage.

Leerwerkgemeenschappen

De leerwerkgemeenschap is een leeromgeving waarin studenten, docenten en professionals uit het werkveld samenwerken. Een lerend netwerk waarbinnen we onderwijs en praktijk meer aan elkaar willen verbinden, sociale vraagstukken integraal willen benaderen en als doel hebben om samen te leren en maatschappelijke meerwaarde te creëren. Niet alleen het leerproces van de student staat hierbij centraal, maar ook de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de opleiding en de praktijk.

 

Voor de stage betekent dit dat in een leerwerkgemeenschap één of meerdere docenten aan een organisatie zijn gekoppeld en vanuit de opleiding verantwoordelijk zijn voor de stagebegeleiding van een groep van minimaal twaalf studenten (in nauwe samenwerking met de stagebegeleider vanuit het werkveld). Het doel hiervan is onder andere om de kwaliteit van de stagebegeleiding vanuit de opleiding te verbeteren. 

Minor

De minor is een onderwijsprogramma in het vierde jaar waarin de student zich specialiseert in een thema dat relevant is voor het sociale beroep, zoals huiselijk geweld, leefbaarheid in de wijk of burgerschapsontwikkeling. Binnen de minor voeren de studenten in groepsverband een praktijkopdracht uit. Deze opdracht is gebaseerd op een vraagstuk uit de praktijk en resulteert in een product voor de praktijk. In onderstaande brochure is het aanbod van sociale opleidingen voor 2023-2024 te vinden.

Minoraanbod

Folder minoren sociale opleidingen

Bekijk de minorfolder

Afstuderen

Studenten Social Work ronden hun studie in het vierde jaar af met een bachelorproef. Hiermee laten zij zien dat zij op eindniveau functioneren op de volgende competenties: ‘de social worker informeert zich’, ‘de social worker is innovatief en ondernemend’ en ‘de social worker profileert zich’. De studenten laten dit zien door een innovatief, praktisch bruikbaar beroepsproduct te ontwerpen dat een bijdrage levert aan een sociaal praktijkvraagstuk. Hierbij zijn drie partijen intensief betrokken, namelijk de studenten van jaar 4, de docenten (en lectoren) en de begeleiders uit de praktijk. Kenmerkend voor deze samenwerkingsdriehoek is het samen werken, samen leren en samen creëren. Daarbij staat niet alleen het leerproces van de student centraal, maar ook de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de opleiding en de praktijk.

Strategische mogelijkheden

Het Instituut voor Sociale Opleidingen streeft naar intensieve samenwerking met strategische partners in de stad Rotterdam. Kijk voor meer informatie over strategische mogelijkheden onder het tabblad Convenanten.

Samenwerking Spoor 22 en opleiding Social Work

Spoor 22 is een samenwerking tussen mbo, hbo en het werkveld van sociaal werk in de regio Rotterdam/Den Haag. Hbo-studenten en mbo-studenten werken samen om zo elkaars expertise te leren kennen. In de Capelse Huizen van de Wijk gaan ze samen aan de slag om jongeren met dreigende of beginnende schulden te ondersteunen.

Kennis en ervaringen uit de dagelijkse praktijk verbinden

Samenwerkingsovereenkomst met JBRR

Onderwijs, onderzoek en praktijk staan centraal in de samenwerkingsovereenkomst die Kenniscentrum Talentontwikkeling, Hogeschool Rotterdam en de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) hebben getekend.

Studenten, docenten en de praktijkbegeleiders gaan intensiever samenwerken en leren op deze manier met, en van elkaar. We verbinden de kennis en ervaringen uit de dagelijkse praktijk door middel van onderzoek aan een lerende omgeving. Zo zorgen we ervoor dat zowel de professionals in opleiding als de uitvoerende (jeugd)professionals hun werk goed kunnen doen.

Lees wat de partners van deze samenwerking verwachten

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen