Instituut voor Sociale Opleidingen

Realistische en praktijkgerichte werkers

Het instituut leidt studenten op tot bewogen professionals die de complexiteit van de moderne samenleving aan kunnen.

Toon:

Hogeschool Rotterdam werkt graag samen met bedrijven en instellingen om studenten tijdens de studie de nodige praktijkervaring op te laten doen. In het kader van onze nieuwe opleiding Social Work richten we de komende jaren nieuwe leerwerkgemeenschappen in, waarvan stage, afstuderen en minors onderdeel gaan worden. De eerste leerwerkgemeenschappen zijn dit studiejaar (2016-2017) gestart voor onze huidige derdejaars studenten. Daarnaast is het voor de studenten van de huidige opleidingen ook nog mogelijk om stage te lopen buiten de leerwerkgemeenschappen om. Hieronder leest u meer informatie.

Samenwerkingsmogelijkheden

Stage

Om het beroep te leren uitoefenen in de praktijk en verbinding te leren leggen tussen theorie en praktijk doen de studenten in de voltijdroute van de opleidingen Social Work, CMV, MWD, Pedagogiek en SPH al vanaf het eerste jaar praktijkervaring op door middel van stages. Deze stages lopen als een rode draad door de opleiding heen en komen in een steeds complexere vorm terug. De student leert zo zijn taken in een beroepssituatie zelfstandig uit te voeren. Na een korte oriënterende stage in het eerste jaar en een beroepsvoorbereidende stage in het tweede jaar, loopt de student in het derde jaar gedurende het hele jaar stage.

Leerwerkgemeenschappen

Eén van de uitgangspunten van de nieuwe opleiding Social Work is dat we de samenwerking met het werkveld verder verbeteren. Dit doen we onder andere door te werken in leerwerkgemeenschappen in jaar 3 van de opleiding Social Work. Een leerwerkgemeenschap is een samenwerkingsverband met een organisatie in het werkveld. Een lerend netwerk waarbinnen we onderwijs en praktijk meer aan elkaar willen verbinden, sociale vraagstukken integraal willen benaderen en als doel hebben om samen te leren.

 

Voor de stage betekent dit dat in een leerwerkgemeenschap één of meerdere docenten aan een organisatie zijn gekoppeld en vanuit de opleiding verantwoordelijk zijn voor de stagebegeleiding van een groep van minimaal twaalf studenten (in nauwe samenwerking met de stagebegeleider vanuit het werkveld). Het doel hiervan is onder andere om de kwaliteit van de stagebegeleiding vanuit de opleiding te verbeteren. De eerste leerwerkgemeenschappen zijn dit studiejaar (2016-2017) gestart voor onze huidige derdejaars studenten.

Minor

Een belangrijk onderdeel van een studie op Hogeschool Rotterdam is de minor. De minor is een onderwijsprogramma in het vierde jaar waarin de student zich specialiseert in een bepaalde problematiek die relevant is voor het sociale beroep, bijvoorbeeld leefbaarheid in de wijk of burgerschapsontwikkeling. Binnen de minor voeren de studenten in groepsverband een praktijkopdracht uit. Deze opdracht is gebaseerd op een vraagstuk uit de praktijk en resulteert in een duidelijk product voor de praktijk. Ook voor jouw organisatie kunnen onze studenten aan de slag gaan. In het minoroverzicht vind je beschrijvingen van de minors.

Minorenoverzicht

Afstuderen

Studenten van het Instituut voor Sociale Opleidingen ronden hun opleiding met een afstudeeropdracht af. De studenten voeren zelfstandig en in opdracht van een organisatie een praktijkgericht onderzoek uit en leveren daarmee een innovatieve bijdrage aan het werkveld. Vertrekpunt van het afstuderen is een reëel vraagstuk, afkomstig uit het sociaal-agogisch domein. Op basis van een praktijkonderzoek komen studenten tot een beroepsproduct waarmee organisaties direct aan de slag kunnen. Dit beroepsproduct kan verschillende vormen aannemen, zoals een handleiding, een workshop of concrete aanbevelingen voor professionalisering / innovatie binnen het werkveld. Ook voor uw organisatie kunnen onze studenten een belangrijke bijdrage leveren. Door een opdracht aan te dragen en een student te begeleiden, ontvangt u een innovatief beroepsproduct waarmee u verder kunt. Meer informatie over afstuderen vindt u onder het tabblad Documenten

Strategische mogelijkheden

Het Instituut voor Sociale Opleidingen streeft naar intensieve samenwerking met strategische partners in de stad Rotterdam. Kijk voor meer informatie over strategische mogelijkheden onder het tabblad Convenanten.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.