Menu English

Instituut voor Sociale Opleidingen

Realistische en praktijkgerichte werkers

Het instituut leidt studenten op tot bewogen professionals die de complexiteit van de moderne samenleving aan kunnen.

Toon:

Het Instituut voor Sociale Opleidingen streeft naar intensieve samenwerking met strategische partners in de stad Rotterdam. De huidige ontwikkelingen in de samenleving eisen een strenger kwaliteitsbeleid in zowel het beroepen- als het opleidingsveld, die daarom gediend zijn bij een nauwere en formele onderlinge samenwerking. Het Instituut voor Sociale Opleidingen beklinkt deze samenwerkingen in convenanten. Het doel hiervan is uitwisseling van wederzijdse deskundigheid, informatie en (het ontwikkelen van) kennis op structurele basis. De convenanten bieden garantie tot het soepel verlopen van de bestaande samenwerking en vormen een stimulans tot verbetering en uitbreiding daarvan. Afspraken die gemaakt worden, hebben bijvoorbeeld betrekking op inzet deskundigheidsmedewerkers, vertegenwoordiging in organen, bieden van stage- en afstudeerplaatsen, gebruik mediatheek en evaluaties.

Een greep uit de reeds gesloten convenanten: Bureau Frontlijn, Rotterdam Vakmanstad en RADAR.

Bekijk in het filmpje hieronder hoe deze samenwerking in de praktijk tot uiting komt.