Menu
  English

  Instituut voor Engineering en Applied Science

  Instituut voor Engineering en Applied Science (EAS) is een relevante speler in de regio als het gaat om hoger techniekonderwijs. Ruim 1900 gemotiveerde bachelorstudenten werken met innovatieve en frisse blik aan technische ontwerpen en oplossingen.

  Toon:

  Acht beroepsopleidingen

  • Automotive
  • Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
  • Chemie
  • Elektrotechniek
  • Industrieel Product Ontwerpen
  • Mens en Techniek - Gezondheidszorg Technologie
  • Technische Bedrijfskunde
  • Werktuigbouwkunde

  Om dit onderwijs vorm te geven, zijn vier speerpunten van Hogeschool Rotterdam richtinggevend: CleanTech/Sustainable Solutions, Zorginnovatie, Ideale Haven en Creating 010.

  Deze thema's zijn zichtbaar in ons samenhangend spectrum van opleidingen, praktijkopdrachten en -projecten, minors, het honoursprogramma en onderzoeksprojecten. Het instituut werkt o.a. samen met het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie, het Instituut voor Gebouwde Omgeving en Centres of Expertise om genoemde speerpunten tot uiting te brengen.

  Bovenop de speerpunten van Hogeschool Rotterdam hanteert het instituut ook een eigen focus, verdeeld over drie thema's: smart energy, smart materials en smart methods. Door deze focus kunnen wij ons helder positioneren in de markt voor technische opleidingen. Projecten worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de verschillende kenniscentra van de hogeschool. Zo creëren we een gouden driehoek van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven.

  EAS hanteert daarnaast het Rotterdams Onderwijs Model (ROM), waarin samenwerking met een echte opdrachtgever aan real-life vraagstukken tijdens de opleiding een prominente plek heeft. We willen onze studenten, waar mogelijk, laten leren in de beroepspraktijk, door ze aan innovatieve en uitdagende opdrachten te laten werken. Bedoeld als stimulerend en inspirerend voor alle betrokkenen!

  We zijn voortdurend op zoek naar partners waarmee meerjarige samenwerking mogelijk is. Resultaten van samenwerking kunnen desgewenst een vervolg krijgen in ander onderwijs.

  Maatschappelijke relevantie hebben we hoog in het vaandel staan door vraagstukken van de Rotterdamse regio te adresseren.

  Garantie op resultaat kunnen we niet geven, maar de frisse blik en actuele kennis van onze hbo'ers leidt vaak tot innovatieve concepten, vernieuwende inzichten en prototypes die zeer bruikbaar blijken.

  Ons praktijkgestuurd onderwijs vindt plaats in alle jaren van onze opleidingen: praktijkcases en vraagstukken als groepsopdracht, ingebed in onderwijsmodules of verdiepende (keuze)minors, individuele stageplaatsen en afstudeeronderzoeken, maar ook in de vorm van expertbegeleiding, gastcolleges en workshops.

  Zorgplein

  Samenwerken werken aan praktijkgerichte gezondheidszorgvraagstukken

  Twee instituten, Gezondheidszorg en Techniek, en het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam werken nauw samen om met hun studenten praktijkgerichte gezondheidszorgvraagstukken op te lossen.

  Deze multidisciplinaire samenwerking wordt versterkt doordat studenten, docenten, onderzoekers, zorgaanbieders en bedrijven elkaar kunnen treffen op het Zorgplein. Hier kan men naar hartelust brainstormen, prototypes bouwen, oefenen en experimenteren met hoogwaardige techniek en infrastructuur, van domotica tot operatiekamer.

  Het Zorgplein biedt daarmee de mogelijkheid om vanuit techniek en innovatie een bijdrage te leveren aan gezond oud worden en aan de bevordering van zelfredzaamheid en zelfstandigheid van mensen die, ten gevolge van een aandoening of ziekte of door ouderdom, hindernissen ervaren in het dagelijkse leven. Zo blijft de zorg ook op termijn betaalbaar.

  De hogeschool heeft met het Zorgplein een fysieke locatie tot haar beschikking waar studenten, praktijkmensen en onderzoekers samen kunnen werken aan innovatieve oplossingen voor vraagstukken in de gezondheidszorg.

  De hogeschool heeft met het Zorgplein een fysieke locatie tot haar beschikking waar studenten, praktijkmensen en onderzoekers samen kunnen werken aan innovatieve oplossingen voor vraagstukken in de gezondheidszorg.