Menu English

Master Physician Assistant duaal

 • Duur en startmoment

  2,5 jaar, september

 • Opleidingstype

  Duale Master

 • Taal

  Nederlands

Ben jij (para)medisch opgeleid, ben je toe aan nieuwe stap in je carrière en wil je graag zelfstandiger werken in het medische domein? Dan is de masteropleiding Physician Assistant echt iets voor jou.

Wat word je met de opleiding?

Een physician assistant (PA) is een BIG-geregistreerde medische zorgprofessional. In het kader van taakherschikking biedt de PA zelfstandig geneeskundige zorg aan patiënten binnen een medisch specialisme. Dit doet de PA in een samenwerkingsverband met een medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten of huisarts.

Van basis tot medisch-specialistische zorg

Een PA heeft een hbo-masteropleiding gevolgd en beschikt over brede medische kennis en vaardigheden. De PA kan en mag zelfstandig patiënten onderzoeken, diagnoses stellen, behandelen en begeleiden. De werkzaamheden van een PA lopen uiteen van eenvoudige basiszorg tot medisch-specialistische zorg, inclusief het uitvoeren van een aantal voorbehouden handelingen en het indiceren en voorschrijven van medicatie.

Naast het leveren van medische zorg, zet de PA zich in om de kwaliteit en effectiviteit van zorg te verhogen. Ook het initiëren, uitvoeren en publiceren van medisch-wetenschappelijk onderzoek, medische richtlijnontwikkeling en innoveren in de zorg behoren tot het werkveld van de PA.

Voorbeelden van taken van een PA

 • Anamnese en lichamelijk onderzoek uitvoeren
 • Diagnose stellen
 • Aanvullende diagnostiek aanvragen en interpreteren
 • Een behandelplan opstellen en uitvoeren
 • Voorlichting geven
 • Medisch-technische handelingen verrichten
 • (Beperkt complexe) operaties uitvoeren
 • Patiëntoverplaatsingen organiseren
 • Protocollen (mee)ontwikkelen
 • Medicatie voorschrijven

De werkzaamheden van een PA kunnen in de praktijk per individu, per specialisme en per afdeling verschillen. Deze zijn namelijk mede afhankelijk van het vakgebied waarin de PA werkzaam is, de behoeften van de werkgever, en van de voorkeuren, kennis en vaardigheden van de PA zelf.

Bron: https://www.napa.nl/physician-assistant/

Wat leer je tijdens de opleiding?

Na het volgen van deze 2,5-jarige hbo-masteropleiding ben je uitgerust met kennis en vaardigheden waarmee je het eigen medisch handelen wetenschappelijk kunt onderbouwen en beargumenteren in complexe situaties

Wat maakt de opleiding bijzonder?

Deze opleiding biedt een mooie combinatie van werken en leren: duaal opleiden. Dit betekent dat je meerdere dagen in de praktijk als PA in opleiding werkt en 1 dag in de week naar school gaat. Werken, leren op de werkplek en stages en leren aan de hogeschool, maken zo onlosmakelijk deel uit van de opleiding en vullen elkaar aan. Als PA kan je relatief snel – in 2½ jaar – worden opgeleid.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Theorie en praktijk

De opleiding is praktijkgericht: er is een binnenschools en buitenschools programma: het praktijkleren. Het binnenschoolse programma bestaat uit diverse leerlijnen. De kennis die je op doet in het binnenschoolse programma wordt in het praktijkleren geïntegreerd.

Daarnaast wissel je vanuit het praktijkleren vragen en ervaringen uit in het binnenschoolse programma.

Bekijk de informatiebrochure MPA 2023-2024

Vaardigheden

Binnen het binnenschoolse programma leer je diverse vaardigheden. Denk aan medische vaardigheden, zoals anamnese en lichamelijk onderzoek of wetenschappelijke vaardigheden zoals het uitvoeren van een zoekstrategie. Ook communicatieve vaardigheden en leiderschapsvaardigheden komen aan bod. 

Basisprogramma jaar 1, 2 en 3

De Physician Assistant (PA) is werkzaam in zeven beroepsrollen. Het CanMeds model, dat nationaal en internationaal gebruikt wordt binnen het medisch onderwijs, ligt hieraan ten grondslag. Deze rollen of competenties zijn de rode draad waarlangs de medisch-professionele ontwikkeling en opleiding zich voltrekt.

De rollen zijn:

 • medisch deskundige
 • communicator
 • organisator
 • samenwerker
 • onderzoeker
 • gezondheidsbevorderaar
 • professional

Het binnenschoolse programma is gebaseerd op medische, wetenschappelijke, didactische en professionele leerlijnen. Het buitenschoolse programma beslaat het leren en werken op de eigen werkplek en in stages (praktijkleren). Het laatste half jaar van de opleiding besteed je voor het grootste deel aan je masterthese.

Opleider

Iedere MPA-student dient een medisch opleider te hebben in een ziekenhuis, kliniek, verpleeghuis of huisartsenpraktijk.

Subspecialisatie Klinisch Verloskundige

Voorheen gebruikten we de term uitstroomprofiel Klinisch Verloskundige (KV). We laten deze term vervallen omdat de naam uitstroomprofiel KV verwarring geeft. Er is maar één masteropleiding physician assistant, iedereen krijgt het diploma Master Physician Assistant met als graad MSc. We gebruiken daarom de termen instroomprofiel en uitstroomprofiel niet meer, maar spreken over subspecialisme.  

Binnen de opleiding PA worden studenten toegelaten met verschillende subspecialisme. KV is één van die subspecialisme. MPA Rotterdam is echter ooit begonnen met het aanbieden van de opleiding MPA voor alleen het subspecialisme KV, waardoor het MPA-programma meer afgestemd kon worden op die doelgroep. Inmiddels zijn alle toegestane subspecialismen voor de MPA ook in Rotterdam welkom. Echter omdat in Rotterdam expertise is opgebouwd voor de subspecialisatie KV, met in het docententeam  een lector verloskunde, verschillende verloskundigen met een PhD en verschillende klinisch verloskundigen die ook PA zijn is er in Rotterdam meer specialisatie  mogelijk voor het subspecialisme klinische verloskunde. Dit komt vooral tot uiting in de medische leerlijn. In de wetenschappelijke leerlijn en in de professionele leerlijn is het programma voor alle subspecialismen gelijk, met dien verstande dat opdrachten altijd vanuit het eigen  subspecialisme vormgegeven kunnen worden. 

Stages

Buiten de eigen werkplek loop je als MPA in opleiding gedurende de gehele opleiding ook stage, waardoor je in staat wordt gesteld om theoretische kennis, praktische vaardigheden en attitude in bredere praktijksituaties te integreren.

De stages dragen bij aan verdere verdieping en verbreding, buiten het eigen specialisme en verdieping binnen het eigen specialisme. Je kiest en motiveert samen met je opleider welke stages je wilt lopen, verdeeld over een aantal domeinen en binnen een verplicht totaal aantal studie-uren (EC's).

Wetenschappelijk component

De wetenschappelijke component in de masteropleiding is stevig aangezet om het uiteindelijke masterniveau te behalen. Belangrijk is het om te leren wetenschappelijke artikelen kritisch te kunnen lezen en de resultaten te kunnen implementeren op de eigen werkplek. Daarnaast ontwikkelt de student ervaring in het opzetten, uitvoeren en verslagleggen van wetenschappelijk onderzoek.

De volgende onderwerpen vallen onder de wetenschappelijke leerlijn:

 • Inleiding in Evidence Based Medicine
 • PICO
 • Schrijven van een onderzoeksvoorstel
 • Onderzoeksverslag

Studiebelasting

De masteropleiding PA omvat 150 European Credits (EC). 

EC kan vertaald worden naar studiepunt waarbij een studiepunt gelijk staat aan 28 studiebelastingsuren (SBU). Dit betekent een totale studiebelasting van 1680 uur per jaar. 

De studiepunten kunnen verkregen worden in het binnenschoolse en buitenschoolse programma. Dit betekent dat de student gedurende de opleiding gemiddeld 46 uur per week besteedt aan studieactiviteiten in het kader van de opleiding, bestaande uit onderwijsdag HR, zelfstudie en praktijkleren (eigen werkplek en stage). 

De verwachte studiebelasting per week bestaat globaal uit: 

 • 1 onderwijsdag op de hogeschool (8 uur per week) 
 • 2 à 3 dagen op de afdeling, afhankelijk van de aanstelling (16 – 24 uur per week) 
 • halve tot een hele dag stage per week 
 • zelfstudie (8 – 14 uur per week) 

Subspecialisatie Klinisch Verloskundige of Master Verloskunde?

Per september 2023 start de Master Verloskunde. De Master Physician Assistant leidt op tot physician assistants (PA) met subspecialisatie klinisch verloskundige. De Master Physician Assistant is gericht op brede algemeen medische kennis en vaardigheden, wetenschap en professionalisering in de gehele (verloskundige) keten. De PA is, vanuit de Wet BIG, zelfstandig bevoegd om patiënten te onderzoeken, te behandelen en te begeleiden. Ook geeft dit de bevoegdheid om zelfstandig medicatie voorschrijven. Een PA met subspecialisatie klinisch verloskundige heeft feitelijk twee beroepen. Binnen de verloskunde integreren de PA klinisch verloskundigen die beide BIG registraties hebben (PA en verloskundige) beide competenties in de beroepspraktijk.

De nieuwe masteropleiding is gericht op het aanleren van verdiepende, vakoverstijgende kennis en vaardigheden die verloskundigen nodig hebben in de hele integrale geboortezorg.

Verschillen in toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden van de masters zijn verschillend. De toelatingsvoorwaarden van de master Verloskunde vind je op de landelijke website. Voor de master Physician Assistant geldt onder andere dat je minimaal 2 jaar werkervaring nodig hebt. Alle eisen vind je hier.

De masters kunnen beide gevolgd worden. Inhoudelijk zijn ze niet hetzelfde. Beide opleidingen zijn bekostigde zorgmasters en daarnaast wordt de Master Physician Assistant ook gesubsidieerd door VWS. Als je al een zorgmaster hebt afgerond, wordt de tweede niet bekostigd. Dit houdt in dat je voor de tweede master het volledige instellingscollegegeld moet betalen, wat kan variëren tussen de € 10.550,- en € 11.950,- per jaar. Indien je na afronding van de Master Verloskunde nog de Master Physician Assistant met subspecialisatie Klinisch Verloskundige wilt volgen vervalt ook de subsidie die je werkgever nu krijgt om jou te faciliteren de Master Physician Assistant te volgen. 

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Na de opleiding ben je in het bezit van een masterdiploma Physician Assistant en mag je de internationale titel Master of Science (MSc) voeren.

Beroepen

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn na je studie? Kijk op de website van de NAPA, de beroepsvereniging van Physician Assistants

Bekijk de beroepen op de site van NAPA 

BIG-registratie

Hoe mag je je registreren in het BIG-register?

In het BIG-register mag je je registreren met de titels Master Master PA (MPA)1 of Master of Science (MSc.). Kijk voor meer informatie over de PA en de wet BIG op de site van NAPA,

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze optie
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen