Menu English

Studiekosten

Aan welke kosten moet je denken?

Wettelijk collegegeld

Het wettelijk collegegeld voor een duale opleiding bedraagt in 2023-2024 € 2.314,-. De werkgever betaalt het salaris van de PA in opleiding (voor minimaal 32 uur in dienst). De subsidie van het Ministerie van VWS zorgt voor een tegemoetkoming in kosten voor de werkgever.

Instellingscollegegeld

Studenten uit niet-EER landen betalen instellingscollegegeld. Ook studenten die al in het bezit zijn van een masterdiploma in de gezondheidszorg betalen voor de tweede gezondheidsmaster instellingscollegegeld.

Kijk hier voor de tarieven en uitzonderingen of bepaal met behulp van de Collegegeldwijzer welk tarief op jouw situatie van toepassing is.

Overige kosten

De kosten voor een buitenlandse studiereis bedragen ongeveer € 1.100. De kosten van boeken en syllabi zijn circa € 600 per jaar. Voor de praktische klinische vaardigheden moeten de studenten zelf nog enkele materialen en instrumenten aanschaffen.

Tegemoetkoming in de kosten

De werkgever komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten. Deze subsidie wordt aangevraagd door de hogeschool bij VWS. Deze subsidies zijn beschikbaar voor de duur van de opleiding (2,5 jaar). De subsidie wordt uitgekeerd op grond van een contract, dat door drie partijen ondertekend moet worden (werkgever, student en hogeschool). De hogeschool zal dit contract opstellen.

Er zijn verschillende subsidies:

  • Vanuit het ministerie van VWS is een tegemoetkoming van € 22.500,- per jaar beschikbaar voor de werkgeverslasten voor de betrokken studenten. Per maand is dit een bedrag van € 1.875,-; uiteraard gedurende de looptijd van het contract.
  • Vanuit het ministerie van OC&W is een tegemoetkoming van € 3.200,- per jaar beschikbaar voor de werkplekbegeleiding door de leermeester. Per maand is dit een bedrag van € 266; uiteraard gedurende de looptijd van het contract
  • Voor de begeleiding bij stages is er een vergoeding beschikbaar voor de stagebegeleider van de stages die buiten de begeleiding van de eigen leermeester/afdeling vallen. De stagevergoeding bedraagt € 7,15 per uur. Voor iedere stage wordt een apart stagecontract opgemaakt.

Levenlanglerenkrediet

De leenfaciliteit 'levenlanglerenkrediet' is beschikbaar voor studenten in de leeftijd van 30-55 jaar, die een erkende opleiding in het hoger onderwijs doen en geen recht hebben op studiefinanciering.

Als masterstudent kun je hiervoor onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen. Eén van die voorwaarden is dat je college- of lesgeld niet wordt betaald door een andere persoon of instantie (zoals de werkgever).

Als je jonger bent dan 30 jaar, dan kom je alleen voor het krediet in aanmerking:

  • als je een diploma bezit van een hbo-bachelor of een universitaire master en je gaat nu een 2e opleiding doen aan hbo of universiteit.
  • als je een deeltijdopleiding gaat doen aan hbo of universiteit.

Je kunt in Mijn DUO een aanvraag indienen voor het levenlanglerenkrediet. Meer informatie over dit krediet, de voorwaarden en de aanvraag hiervan vind je op de websites van DUO en de Rijksoverheid.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen